Som jeg skrev i første afsnit af denne serie om William Branhams negative indflydelse i dele af den karismatiske kirke, påstod Branham at vi kan finde sandheden tre steder. Det var for det første i astrologien, derefter de ægyptiske pyramider, og så i bibelen. Desværre for Branham forstod han ikke at bibelen advarer imod astrologien, (og dertil er det ret tosset at tro at vi kan finde sandheden i pyramiderne). Men lad os nøjes med at kigge på astrologien.

Gud siger flere gange at stjernedyrkelse er noget Hans folk skal holde fra. Det ser vi bl.a. i femte mosebog 4.19:

“Og løft ikke dit blik mod himlen, så du ser solen, månen og stjernerne, hele himlens hær, og lader dig forlede til at tilbede og dyrke dem.”

og i Sefanias bog 1.4-6:

“Jeg løfter min hånd mod Juda
og mod alle Jerusalems indbyggere.
Fra dette sted udrydder jeg Ba’al til sidste rest
og afgudspræsternes navne tillige med præsterne
og dem, som på tagene
tilbeder himlens hær,
dem som sværger ved Herren,
men også sværger ved deres konge,
dem som vender Herren ryggen,
som ikke søger Herren
og ikke spørger ham om råd.”

På trods af at bibelen så klart advarer imod horoskoper og astrologi (endog f’ørend det fik navnet astrologi), så er der kirkelige folk der tror at man sagtens kan blande disse to ting sammen. En af de mest kendte i Danmark der gør det, er redaktøren for den tværkirkelige avis Henri Nissen. Han skrev for nogle år siden bogen “Jesus i stjernene”, som er en synkretistisk bog, der påstår at vi kan finde sandheden i stjernetegnene. Og at de faktisk skulle være Guds måde at pege hen på Jesus.

Hans bog er en redigering af nogle artikler han havde i Udfordringen. Her har vi et citat fra en af artiklerne fra
Udfordringen:

Var det Enok, der opfandt horoskopet?

I persisk og arabisk tradition er det Bibelens Adam, Enok og Set, der har “opfundet” eller nedskrevet stjernetegnene. Babylonierne anså også Enok for at være den, der havde opfundet astrologien. Grækerne kaldte Enok for “Atlas”. Egypterne og araberne anså også Enok for at være den, der kendte visdommen om stjernerne. I deres mytologi er han den samme som Hermes (den ældre).”

Hvis man læser mere af Henri Nissens skriverier, vil man nå frem til at han mener at vi kan finde Jesus i stjernetegnene, og lad mig bare være ærlig; det er han ret ferm til at argumentere for. Men han er jo også journalist, og uddannet til dette. Problemet er bare  at det han bruger som argumentation, ikke er baseret i bibelen. Hvilket vi også kan se af citatet ovenfor. For vi møder ganske rigtigt Enok i bibelen, men ikke et eneste sted finder vi at han skulle være bagmanden for stjernetegnene.  Nissens argumenter finder han istedet i andre religioner. Han lægger heller ikke skjul på at det er fra mellemøstlig mytologi at disse tanker er hentet, men det er disse myter som bliver brugt til at underbygge hans konklusioner. Og hvis man læser videre når man frem til at Jomfruen tegn åbenbart skulle være et billede på Jomfru Maria og være budbringer af frelseren.

For den utrænede kan dette virke fascinerende. Men problemet er at det lukker op for en pandoras æske af forfærdeligheder. For hvis vi kan finde sandheden om Gud i andre religioner, så undergraver det kristendommens troværdighed og grundbyggesten. Kristendom er ikke synkretistisk, og bibelen siger at det er Jesus der er vejen, sandheden og livet. Ikke stjernetegnene eller lignende.

Ikke noget nyt under solen
Her burde vi måske undre os over at en person som skal være med til at tegne kirkebilledet i Danmark, kan promovere lære der er i klar modstrid med bibelen. Men det er set før, Branham havde jo sagt akkurat de samme ting om stjernetegnene som Henri Nissen, og mange valgte også at tro på ham dengang. Der er dog en forskel som jeg synes er værd at lægge mærke til, og det er at flere af de karismatiske kirker dengang, sagde klart og offentligt fra overfor William Branhams vranglære. Det var en lære som man ikke ville give plads til i kirken. Hvor mange kirker har i dag sagt fra overfor Udfordringen redaktør, og hans vranglære?

Se de to første afsnit om William Branham på disse links:

William Branhams efterfølgere

Branhams argumenter lyder moderne, men er de troværdige?

Share on Facebook

Leave a Reply