Her kommer så den lovede video om intelligent design. Den er afledt af mange interessante diskussioner med Kristoffer Haldrup. Disse diskussioner kan findes ved at trykke på kategorien Evolution eller intelligent design. Jeg har vist videoen før, for et lille års tid siden. Men synes den er værd at vise igen. Den varer en lille time, så det vil nok ikke være så stor en del af læserne der får set den end normalt. Men den er en af de mest interessante af slagsen som jeg har set. For sagen er den at der findes dårlige argumenter for ID. Men denne her mener jeg selv er en af de bedre. Det skal siges at dem der har lavet videoen er ung-jordsteoretikere. Den gruppe tilhører jeg selv. Men jeg har dog ikke noget problem i tro på at man kan være kristen, tro på ID og være gammeljordsteoretiker samtidig. Men det er ikke en diskussion jeg vil gøre et stort nummer ud af. Dertil har jeg for lidt kendskab til området.

Til dig der skal starte i gymnasiet, eller på universitetet, eller bare dig der gerne vil vide hvordan du kan forklare at evolutionsteorien er uvidenskabelig og ID, meget troværdig, så må du bare se denne video. For den vil give dig nogle rigtig gode argumenter. Der vil komme flere i løbet af den kommende uge.

Share on Facebook

8 Responses to “Viser skabelsen at Gud eksisterer?”

 1. Kristoffer Haldrup Says:

  Kan du kort opsummere deres hovedpointer? Baseret på de første par minutter ser den umiddelbart ud til at være lige så lødig som “The Great Global Warming Swindle”, og det er 75 minutter af mit liv som jeg aldrig får igen…

 2. René Vester Says:

  Hej Kristoffer
  Jeg kunne egentlig godt tænke mig først at få at vide hvorfor du synes at “The Great Global Warming Swindle” er ulødig. Hvad er der ved den at du finder den som spildtid og måske også utroværdigt?

 3. Kristoffer Haldrup Says:

  Cherrypicking af argumenter, “appeal to authority”-retorik og en bekymrende tendens til kun at vise temperaturudviklingen i tidsintervaller der netop passer til at understøtte deres argumentation. Med hensyn til sidstnævnte, så er det feks. sandt at der findes en korrellation imellem solaktivitet og temperatur frem til 1975, og disse kurver bliver vist igen og igen. Men det bliver ikke nævnt med eet ord at korrellationen bryder sammen efter 1975 og de kurver der viser det bliver aldrig vist. Tids-lagget mellem temperatur og CO2 på _Antarktis_ bliver også nævnt igen&igen, men det bliver ikke nævnt med eet ord at dette efterhånden er velforstået og skyldes energiudvekslingem mellem den nordlige og sydlige halvkugle og kendes som “The see-ssaw effect”.

  Så, opsummerende, er der tale om en film der udelukkende viser deres side af sagen og beskriver enhver form for videnskabelig debat som værende tegn på, at de teorier der er i spil er grundlæggende forkerte. Der er, og skal være, altid debat indenfor videnskab om hvordan tingene præcis hænger sammen indenfor et givent område, men at tage det til indtægt for at en given teori er _fundamentalt_ forkert giver simpelhen ikke mening. Filmen reducerer med ovennævnte dermed sig selv fra en dokumentarfilm til et partsindlæg præsenteret med usandsynligt farvede briller. Der er i øvrigt en god og dybdeborende disukussion af filmen på Wikipedia, søg på “the great global warming swindle”.

 4. René Vester Says:

  Interessant vinkel du har på filmen. Jeg er enig i at der er en del cherrypicking i den. Men bestemt ikke mindre en i Al Gores “En ubekvem sandhed”. Selve dokumentationen som fremkommer i filmen ser jeg også som mere underbygget end Al Gores film. Dette er der ikke noget nyt i. “En ubekvem sandhed” har af flere blevet vurderet som utroværdig på flere punkter.

  Det som jeg synes gør “The Great Global Warming Swindle” til en tankevækkende film, er de medvirkende i den. De er næsten alle sammen pensionerede forskere og politikere. Al Gore derimod er stadig en mand der håber på indflydelse i den politiske verden. Når man sammenligner de to film fremstår “The Great Global Warming Swindle” som en langt mere troværdig film end “En ubekvem sandhed”. Netop fordi dem der udtaler sig i “The Great Global Warming Swindle” er folk der ikke længere har npget i klemme. Hverken økonomisk eller prestigemæssigt. Det har Al Gore faktisk.
  Personligt mener jeg også at de mest farlige mennesker er dem der ikke har noget at tabe mere. For de kan sige sandheden uden at det koster dem noget. Det ser jeg klart ske i “The Great Global Warming Swindle”. Men bestemt ikke i “En ubekvem sandhed”.
  Er spørgsmålet ikke istedet, om du ikke bryder dig om det de siger? For det ved jeg er det de fleste er blevet vrede over ved filmen.

 5. Kristoffer Haldrup Says:

  For at starte med det sidste, så vil jeg da i den grad håbe at dem der medvirker i “…Swindle” har ret, for så har vi som nulevende personer ikke noget moralsk i klemme i forhold til de næste par generationer. -Personligt ville jeg nok være noget knotten, hvis jeg som fremtidig beboer i Bangladesh kunne se mit land vaske bort år for år, og jeg vidste at foregående generationer kunne have gjort noget for at forhindre det, men undlod det.
  Med hensyn til “…Truth”, så vil du bemærke at jeg ikke forsvarer den – den er i lige så høj grad et partsindlæg. Men i modsætning til “…Swindle”, så er den i hovedtræk i overenstemmelse med hvad man kan kalde “den videnskabelige konsensus” og forfalsker ikke data. Begge film ville dumpe, hvis de skulle betragtes som videnskabelige bidrag – men “…Swindle” ville som den eneste få stemplet “videnskabelig uredelig” på grund af dens overordentligt lemfældige omgang med data!
  Jeg undrer mig i øvrigt over hvordan du kan betragte “dokumentationen” i filmen “The Great Global Warming Swindle” som bedre underbygget, men gætter på at det er fordi du ikke følger med i den videnskabelige litteratur på området. Jeg kan love dig, at de af mine kollegaer på Geofysisk Afdeling der har tilbragt sommer efter sommer på Grønland og Antarktis med at indsamle kilometervis af isprøver og efterfølgende dage, måneder og år på at analysere dem – de krummer tæer over at se deres forskning misrepræsenteret på den måde som det sker i “…Swindle”. Selv Eigil Friis Christensen, der er en kraftig fortaler for “kosmisk stråling”-teorien om klimaudviklingen, har efterfølgende følt sig så misrepræsenteret at han og en kollega har brokket sig offentligt: http://folk.uio.no/nathan/web/statement.html , hvor de blandt andet konkluderer: “We thus have reason to believe that the gap was simply filled in with artificial data for the program.” Og de er ikke de eneste der føler sig groft fejlciteret, se feks debatten omkring Carl Wunsch´s rolle i filmen.
  Så opsummerende: Jeg synes filmen er noget bras, der misrepræsenterer den videnskabelige viden på området. Og jeg er bekymret for hvad prisen kan blive for mange millioner mennesker, hvis uvederhæftige udsendelser som denne får held til stoppe forsøgene på at mindske den antropogene udledning af drivhusgasser – og det så viser sig at det overvældende flertal af klimaforskerne havde ret, og ikke det lille, højlydte mindretal som denne film drejer sig om.

 6. René Vester Says:

  Jeg synes du viser en tendens til at følge strømmen, når du forsvarer “En ubekvem sandhed” med dette:”i modsætning til “…Swindle”, så er den i hovedtræk i overenstemmelse med hvad man kan kalde “den videnskabelige konsensus””. Det du siger der er jo at hvis størstedelen af videnskabsfolk mener det samme, at det så er ensbetydende med at det er sandt.
  Dermed undergraver du jo troværdigheden for de videnskabsfolk som turde tænke ud over det man var vant til, og dermed brød nyt land for videnskaben. Her vil jeg blot nævne tre: Galilæo, Einstein og Thor Heyerdahl.
  Lad mig nøjes med at tage Heyerdahl frem som eksempel. Hans teorier om hvordan indianerne var kommet til sydamerika var jo ikke i overenstemmelse med “den videnskabelige konsensus”. Man anså ham derimod som en tåbe med ideer som ikke var brugbare i den videnskabelige verden. Men tiden har jp vist at han havde ret i mange af sine teorier. Han fik dem ovenikøbet testet reg godt igennem.

  Jeg synes faktisk at du i disse udtalelser viser en tendens til reaktionære holdninger som ikke åbner op for nytænkning. Det er bestemt ikke en konklusion jeg tager her om dig, for jeg kender dig jo ikke personligt. Den er blot fremkommet ved at læse det du skriver her.

 7. Kristoffer Haldrup Says:

  Videnskab er, i et vist omfang, en konservativ måde at tilgå verden på. Når der først er opnået “konsensus” (baseret på eksperimenter mv.) omkring en given teori, så kræver det særdeles gode og eksperimentelt funderede resultater før denne konsensus flyttes. Dette er velkendt og er feks beskrevet af Kuhn´s teori om paradigmeskift. Ovennævnte betyder dog ikke at nytænkning ikke er velkomment! Der er få ting der bringer entusiasmen frem i forskere som nye, stærke resultater der underminerer en given teori eller en ny teori der forklarer gamle resultater og kommer med forudsigelser om nye ting, der kan testes eksperimentelt. Einsteins to relativitetsteorier er et af de bedste eksempler på sidstnævnte.

  Problemet med “…swindle” er i det væsentligste, at den ikke repræsenterer videnskabelige resultater korrekt, at den bruger fabrikerede data og at den ikke er fair overfor i hvert fald et par af de folk som udtaler sig. Problemet er IKKE at der er nogle forskere der har ideer der går imod strømmen – hvis deres resultater er stærke nok, så er vi alle blevet klogere. Desværre er deres resultater ikke så stærke og entydige som man kunne ønske sig, hvad de også selv vedgår. Deres teorier er dog gode nok til at det fortsat bliver undersøgt om der skulle være noget om snakken.

 8. Martin Says:

  Oh dear, jeg tror heller ikke jeg skal se mere efter et par minutter…

  Fyren starter med at lave en falsk dikotomi – “ENTEN design ELLER “tilfældighed”. Som hvis det ikke er design, må det være tilfældigt. Ikke andre muligheder..

  Så kommer den næste falske dikotomi “findes gud?” Hvori han åbenbart antager, at enten findes EN enkel specifik gud (sandsynligvis Jahve i hans tilfælde, eller måske Allah eller Lord Shiva… hvad ved jeg) eller også findes han ikke. Som om der kun kan være en gud.

  Så kommer den “gode” gamle watchmaker analogi, hvor vi lærer, at folkene bag videoen ikke har nogen idé om hverken basal kemi, biologi eller fysik… (Eller også lader de bare som om)

  De lader heller ikke til at kende til andet end “cause and effect”, hvor alting har en årsag (og så simple er ting altså ikke i virkeligheden) – deres foretrukne, omnipotente, omnisciente, komplicerede version af gud er lykkeligvis det eneste, der ikke har en årsag.. hvilket virker lige lovligt belejligt. Det ville da være nemmere bare at foreslå, at universet ikke har nogen årsag. Hvilket vist også er den videnskabelige konsensus.

  Derefter følger et par apollogetikere, der bruger Argumentum Ad Ignorantiam/ God-of-the-gaps, kort set hvis de ikke fuldt ud forstår hvordan alting er dannet, så må det have været en gud der gjorde det på uforklarlig vis.

  Men ok René, hvis du svarer på det her, så forventer jeg da den samme gamle klamamse med “Martin, du kan ikke lave liv i en petriskål hvis jeg inviterer dig over på kaffe, så evolution og kosmologien og abiogenese må altsammen være forkert, da de er baseret på “antagelsen at liv er simpelt og opstår “spontant”..”(Hvilket nok er en af dine største fejlrepræsentationer)

  Så kunne jeg præsentere dig for et par arbejds-hypoteser for livets oprindelse på jorden, en lastfuld-ladning relevant forskning af bl.a. Jack Szostak osv., og du ville ikke høre efter.

  Et hint: Selv Discovery Institute laver bedre videoer om ID end denne. Den ser ud til at være lidt out of date…

  Jeg er klar over at Stephen Meyers, Jonathan Wells, Casey Luskins og co. fra DI alle har arbejdet i videnskabelige felter (primært geologi-relaterede felter) og er “Old-earthers”, men de har trods alt bedre argumenter end folkene i denne video.

  Det kunne jo også være jeg blev positivt overrasket!

Leave a Reply