Har du nogensinde tænkt sådan her: “Hvis jeg kunne rejse tilbage i tiden og ændre den beslutning, eller den gerning jeg gjorde på det og det tidspunkt. Hvis jeg kunne gå tilbage til et bestemt punkt i mit liv, med mine nuværende erfaringer, og ændre det til det bedre, ville jeg så gøre det?” Hvis du nogensinde har tænkt sådan, så er der også sandsynligt at du har tænkt: “Orker jeg at gennemgå alt det igen?”

Jeg har lavet ufattelig mange fejl igennem tiden, og nogle af dem har haft større konsekvenser end andre. Men selvom jeg fik muligheden for at ændre dem, så tror jeg faktisk ikke jeg ville gå så mange ting igennem igen. Så skulle jeg til at tage min uddannelse forfra (selvom det da bestemt også havde sine gode sider). Så skulle jeg til at være single igen, så skulle jeg leve af en lav indtægt osv osv. Omkostningerne ville i mine øjne være for store til, at jeg ville gå igennem det igen.

Han bøjede sig helt ned til os, og ydmygede sig til døden på et kors i vores sted.

Men sådan så Gud ikke på det. Han ville gerne gøre det godt igen. Han var så ked af at se Hans skaberværk flygte væk fra Ham, og leve sit eget liv. Så ked af det, at Han valgte at blive født som menneske. Men ikke født som et almindeligt kongebarn. Nej, født i noget så simpelt som en stald. Voksede ikke op under rige kår, men i en by som ikke blev anset for noget. En by hvorom man sagde, at der ikke kom noget godt derfra. Han blev hånet for sin tro, sine udtalelser og sine gerninger. Han blev pisket, slået og spyttet på. Hængt op på et kors, og der blev Han dræbt som soneoffer for vores synder. Der tog Han vores straf på sig.

Tænker vi overhovedet på hvor store omkostninger det har haft for Gud at blive menneske? Jeg vil ikke leve mit liv om, bare fordi jeg ikke orker at gennemleve det som jeg syntes var en lille smule hårdt. Men Jesus gennemgik alt det ovenstående og mere til, for at jeg måtte komme tilbage til Ham. Jesus gjorde det for at jeg måtte blive løskøbt. Så at jeg kunne komme tilbage til den Gud jeg havde levet i oprør imod. Det synes jeg er et godt og sandt julebudskab!

“Han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.” Fillpperbrevet 2.6-8

Share on Facebook

Leave a Reply