Så er tiden snart inde til afsløringen af “Hvem er denne mand? Dette skulle være det sidste indslag før afsløringen af en pastor, som har været brugt til at vildlede tusindvis af menigheder i verden. Hvilket faktisk er en underdrivelse. Men spørg dig selv om dette. Hvis din præst inviterede en der stod for det totalt modsatte af hvad kristendom står for, til at prædike i din kirke. Ville du så ikke synes det var meget mystisk. Ville du ikke spørge din præst, med hvilken ret han tillod en der troede på en helt anden gud end den kristne Gud, at prædike. Hvis din præst så sagde at det havde han totalt tjek på, og at du ikke skulle stå i vejen for det nye Gud gjorde. Ville du så ikke begynde at sætte tvivl om din præst var ved sine fulde fem?

Nu ved jeg at de fleste kirker i Danmark slet ikke er klar over, at den person jeg henviser til er involveret i det jeg her skriver om. Men jeg ved faktisk at når de får det at vide, er svaret indimellem; vi bruger det fordi det virker, og mange bliver velsignet af denne mands bøger. Pragmatisme siger jeg; det virker, derfor gør vi det. Men hvad hvis det er forkert i Guds øjne, fordi bibelen tydeligt viser det? Skal vi så også bruge det?

Denne mand har inviteret mange underlige personer forbi sin prædikestol. En af dem er en meget velkendt new-age guru som han åbenbart har ment havde noget at bidrage med i kirken. Men hvad siger Johannes om det?

“For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist. Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.” Anden Joh. 1.7-11

Johannes siger at dem der ikke har den rette tro på Jesus, skal vi ikke invitere. Hvorfor inviterer denne pastor så en der ikke har den rette tro på Jesus, men kun tror på en slags Jesuskraft? Tjah, det har jeg svært ved at svare på, men jeg ved at jeg bestemt ikke ville følge en mand der gjorde sådan. Men alligevel følger tusindvis af kirker denne mand blindt. Jeg kan godt forstå du er skeptisk nu, men vent og se hvem denne mand er. Jeg ville ønske at alt hvad jeg har skrevet om ham var forkert, så derfor har jeg undersøgt dette igen og igen. For dette kan jeg ikke komme ud med uden at være sikker i min sag, men afsløringen er på vej.

Share on Facebook
Comments Off

Comments Closed

Comments are closed.