Paulus skriver til Korinterne at “Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet” (Første korinter 1.17). Men mange kristne har forsøgt at gøre det nemmere at udføre missionsbefalingen. Vi har valgt at det skal handle om andre ting end omvendelse til evangeliet. Det tror jeg er en af årsagerne til at mange hellere vil tro på, at vi bliver frelst ved dåb, ved at bede Jesus om at komme ind i hjertet, ved at blive et bedre menneske, ja der er faktisk nogen der i dag tror at bare man kommer i kirke, så er man en kristen. Men bibelen taler den ene gang efter den anden om at vi skal prædike omvendelse.

Så lad os da prædike omvendelse, for det er det vi er blevet kaldet til, og det er det budskab som Gud har valgt at velsigne. Og på trods af at nogen af de “moderne kristne” mener at det er for gammeldags og ikke duer i dag, så er det stadig den forkyndelse der er virksom, for her er det Guds ånd vi forlader os på. Hvis Guds ånd ikke virker når vi prædiker omvendelse, så er det til dårskab for folk. Men se denne video hvor Ray Comfort prædiker omvendelse til en mand. For i den vil du samtidig se hvad der sker, når Helligånden virker med og overbeviser om synd, dom og retfærdighed, og peger hen på Jesus som korsfæstet død og opstanden.

Share on Facebook

Leave a Reply