Den unge apologetiker venomfangx som jeg før har vist (se her), har fået nyt optageudstyr. Han spurgte på youtube om der var nogen der havde lyst til at give ham noget nyt optageudstyr, for det han brugte var af en kvalitet der svarede til noget han havde købt i en Tiger-butik. En af hans seere gav ham et 800$ High Definition kamera, og nu er han igen Kørende.

Venomfangx tror og forsvarer intelligent design. Han er blevet truet med at holde op med at vise hans videoer, Han er blevet hængt kraftigt ud på nettet, og hans videoer er blevet kopieret og manipuleret med af hans modstandere. Han stoppede på et tidspunkt pga truslerne, men jeg tror han har det ligesom mig. Guds Ånd driver os til at gøre det vi gør.

Her er han igen, med endnu et kapitel om Intelligent Design. En designer du og jeg en dag skal stå til ansvar overfor.

Share on Facebook

10 Responses to “Venomfangx er tilbage”

 1. Kristoffer Haldrup Says:

  Bestemt en retorisk dygtig fyr!

  -Synd at han grundlæggende har misforstået hvad den videnskabelige metode er og synd at han HELT grundlæggende ikke har forstået hvad tidevand er og hvordan månen påvirker det. Også lidt ærgerligt for hans argumentation, at han ikke har læst op på de nyeste resultater indenfor astronomi (vi ser i dag planetsystemer i alle stadier af formation). Og hvis han havde været bedre til kvantemekanik, ville han vide at hans kausalitets/first-mover argument er grundlæggende fejlbehæftet – der findes masser af a-kausale processer.

  -De $800 kunne have været brugt bedre på at opgradere hans uddannelsesniveau…

 2. René Vester Says:

  Hej Kristoffer
  At han ikke har helt tjek på tidevand o.l. er ikke afgørende for hans hovedargumentation. Hans forståelse for hvad videnskab er og ikke er, er åbenbart noget der er til diskussion. For jeg tilslutter mig VenomfangX. Med det mener jeg ikke at det er uvidenskabeligt at man udfra nogle antagelser når frem til nogle teorier. At disse teorier i nogle tilfælde (som i evolutions og big bang teorierne) ikke har mulighed for at teste dem, medfører blot at man må holde fast i at de kun er teorier, og ikke videnskabeligt bevist.

  Jeg synes dertil at hans billede på hvordan vi konkluderer at hans underlige bold er blevet til, er et ganske godt argument. Han er faktisk studerende pt. De 800$ var en gave til hans arbejde ved siden af hans studie.

 3. Kristoffer Haldrup Says:

  Rene, som VFX forstår du tilsyneladende ikke “modellens” rolle i videnskabelig metodik. -Kort fortalt, så opstiller man en model/teori for hvordan en ting er foregået/foregår, den model/teori kommer med forudsigelser, som kan testes(!) og baseret på hvordan disse harmonerer med eksperimenter og observationer forfiner eller forkaster man modellen indtil overenstemmelse evt. er opnået. Hermed bliver også fortidige begivenheder som livets opståelse og udvikling gjort tilgængelige for videnskabelig undersøgelse, ligesom dannelsen af planeter omkring stjerner bliver det: Igennem deres konsekvenser for observationer gjort her, i dag.

  Det er helt grundlæggende samme metode man benytter, uanset om man betragter emner som de ovenstående eller laver en bedre brændselscelle til morgendagens biler. Eneste forskel er hvor meget man skal knokle for at finde eksperimentel evidens for modellens forudsigelser og for ting der er foregået for millioner af år siden skal man knokle en del…men som sagt, der er ingen _grundlæggende_ forskel. -Man “beviser” i øvrigt ikke noget i videnskab, man efterviser “blot” teoriers holdbarhed i forskellige situationer – beviser er for matematikere…

  Med hensyn til bolden, så vil det i øvrigt nok være en smal sag for den moderne videnskab(-elige metode) i form af et godt retsmedicinsk laboratorium at knytte den entydigt til ham som “intelligent designer”;)

 4. Linealis Says:

  @KristoffeR: Tak for understregningen af, at videnskab ikke kan ‘bevise’ noget. Må jeg foreslå at du er ligeså ihærdig med at påpege det overfor videnskabsfolk og -journalister, som du er her 😉

 5. Kristoffer Haldrup Says:

  Det er jeg faktisk…om ikke ugentligt, så vel ca. en gang om måneden kontakter jeg journalister der har skrevet noget “videnskabeligt forkert”. Mht. videnskabsfolk, så er de fleste “praktiserende forskere” (==mine kollegaer og mig) fint klar over hvad man kan og ikke kan bevise, men det bliver desværre tit noget udvisket når journalister præsenterer nye resultater eller lignende.

  -Men når ovenstående er sagt, så skal det nok også siges at vi ofte bruger vendinger som “proved beyond reasonable doubt” om ting som Newtons tyngdelov (ved lave hastigheder osv.), Big Bang og eolution. -Det er lidt en selvmodsigelse, men understreger at man skal være mere end bare almindeligt ignorant i forhold til fakta for at tvivle på disse teoriers korrekthed indenfor deres gyldighedsområder.

 6. René Vester Says:

  Så jeg du skrev “proved beyond reasonable doubt” om big bang og evolution? Med udtalelser som dem viser du mere at du anser de to områder for at være “hellige køer” som man ikke må sætte tvivl om. Tyngdeloven kan vi observere er sand. Men de andre to har vi kun teorier for. Der er ingen observationer der beviser de er sande. Du ved mindst ligeså godt som jeg at de observationer man har bygget det på, og metoderne som observationerne er baseret på, har vist sig før at medføre fejlslutninger.
  Du har ingen beviser for big bang, og heller ikke for makroevolution. Mikroevolution kan opbserveres, og er videnskabeligt underbygget. Men makroevolution er ikke.

  Det er ikke mig der er ignorant overfor fakta. For jeg kan se intelligent design, når jeg ser den. Måske er det fordi jeg er intelligent?

 7. Kristoffer Haldrup Says:

  Der er såmænd ikke noget der er hellige køer…og af de tre ting som jeg nævnte er tyngdeloven interessant nok den, der fundamentalt set er dårligst forstået:)

  -Med hensyn til Big Bang, så ville jeg nok mene at de fleste ville tage det faktum at alle galakser er på vej væk fra os med en fart der bliver større med afstanden og det faktum at vi kan observere en kosmisk mikrobølge-baggrundsstråling, der indenfor promille passer med moderne Big Bang teorier som værende ret gode argumenter for at det er en temmeligt god teori. Men nogen hellig ko er den ikke og der dukker da hele tiden teorier op som er mere eller mindre anderledes – de passer bare sjældent med det som vi kan observere, og det er dét, som er den ultimative lakmustest.

  Jeg betragter dig i øvrigt ikke som ignorant overfor fakta, blot som uvidende i forhold til det moderne verdensbillede og videnskabelig metode. “Ignorant overfor fakta” var en halvdårlig formulering, beklager:)

 8. René Vester Says:

  Hej Kristoffer
  Du har muligvis ret i at tyngdeloven er den der er dårligst forstået. Men det er den vi alle kan observere og mærke. Vi er ikke i tvivl om at den er der, selvom vi måske ikke forstår den.
  Big bang og evolution kan vi ikke observere. At nogle forsøger at udarbejde nogle teorier omkring det, skal der være plads til. Men man skal ikke påstå det er beviser, når det ikke er andet end teorier der bygger på antagelser, der er baseret på antagelser.

  Men jeg er heller ikke ingorant overfor data, og fakta. Men som du nok har lagt mærke til synes jeg ofte at de fakta du kommer med kun er med til at bekræfte min tro.
  Tag bare det du skrev her “det faktum at alle galakser er på vej væk fra os med en fart der bliver større med afstanden” går fint i spænd med bibelen. I Salme 104.2 står der at Gud spænder Himlen ud som et forhæng (der står teltdug i den danske oversættelse, men de fleste oversættelser bruger forhæng, som ifølge grundteksten også er mest korrekt).
  Og nu vi er ved himlen så står der i bibelen førend vi fik noget Hubble teleskop i Jeremias 33.22 “Som himlens hær, der ikke kan tælles, og havets sand, der ikke kan måles,”. Så før teknologien kunne vise det, vidste profeten Jeremias at himlens stjerne var så mange, at de ikke kunne tælles.
  Og sjovt nok vidste Paulus følgende om stjernerne:”Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans.” (Første Korinter 15.41). Hvilket er bemærkelsesværdigt at høre fra en mand som kun kunne se stjernerne ved hjælp af det blotte øje. Og ved kun at bruge det blotte øje, ser en stor del af stjernerne ud til at have den samma glans.

 9. Kristoffer Haldrup Says:

  For at tage det sidste først, så er det da noget af det første man bemærker når man kigger på himlen, at stjernerne varierer i lysstyrke!

  Hvis du i øvrigt synes, at din bibel understøtter observationen af at universet udvider sig, så fint med mig, selvom jeg selv ikke med min bedste vilje kan få sætningen “Gud spænder Himlen ud som et forhæng” til at indeholde den information…

  Som beskrevet ovenfor giver naturvidenskab sig i øvrigt ikke af med at “bevise” ting. Det klarer matematikerne fint, så vi andre kan bruge vores tid på at finde og beskrive de sammenhænge (teorier) der beskriver det univers og den verden vi lever i. “Teorier” som gør det muligt at bygge computere, fly og al mulig andet højteknologisk isenkram:)

 10. Bo Dixen Pedersen Says:

  Kristoffer.

  Lige en lille rettelse.

  Naturvidenskabelige teorier bliver som regel ikke kaldt teorier førend de har modstået endog en del falsifikationsforsøg og er blevet eftervist via observationer eller tests.

  Inden kalder man dem som regel hypoteser.

  Religioner har i alle deres mange tusind års eksistens formået at forklare INGENTING. Da de i deres natur består af ubeviselige påstande og dem som man rent faktisk kan modbevise stort set alle i vore dage er blevet modbevist.

  Naturvidenskaben er derimod gået fra succes til succes og har sørget for at venomfangx kan få sit hd videokamera til at vi kan sidde ved computere som er forbundet til den moderne medicin som har øget livskvaliteten for milliarder og livslængden til moderne landbrug som kan producere mere føde til de milliarder af mennesker vi er i dag.

  Hvad har religion formået af teknologisk udvikling som er spinoff produktet af naturvidenskaben i alle dens tusinder år? INGEN teknologisk udvikling overhovedet.

  Hvor skal man så lægge sin tillid til observerede objektive resultater på viden og teknik. Hos religionen eller naturvidenskaben.

  Nu er religionen heller ikke nødvendigvis alene til for at give forklaringer om den fysiske realitet og til at udvikle teknologi og hvorfor kan man ikke selv som religiøs afvise at dette skal være dens job, når man OBJEKTIVT set kan observere, at religionen leverer 0 i resultat på dette område.

Leave a Reply