Jeg tror langt de fleste kristne som kender deres bibel, vil anse overskriften for at være et dumt spørgsmål. Ikke desto mindre er det et spørgsmål vi kan bruge til at vurdere hvad en falsk profet er og ikke er. Der er flere kristne der mener at en falsk profet kan vurderes på om vedkommendes profetier går i opfyldelse eller ej. Går de i opfyldelse tror man vedkommende er en sand profet, og hvis de ikke går i opfyldelse er det fordi afsenderen er en falsk profet.

Men med den argumentation har vi lige gjort Jonas, som flygtede fra Gud fordi han ikke ville profetere over Nineve, til en falsk profet. For han kom til Nineve og talte disse seks ord:

“Om fyrre dage bliver Nineve ødelagt!” Jonas 3.4

Men hvad skete? Borgerne i Nineve omvendte sig og Gud ødelagde ikke Nineve. Bagefter blev Jonas irriteret over at Gud ikke opfyldte den profeti Jonas var kommet med. Men det er en anden historie. Der er to årsager til at vi ikke anser Jonas for en falsk profet. Dels er hans bog at finde i bibelen og dermed en kanonisk bog. Den er altså godkendt som Guds ord. Den anden årsag er at han prædikede hvad der ville ske, hvis borgerne i Nineve ikke omvendte sig fra deres onde gerninger. Det var altså en advarsel om hvad der ville ske, hvis de fortsatte deres syndige liv.

Men hvornår kan man så definere om en er en falsk profet?
Det er faktisk ikke så svært. For det første er det vigtigt at finde ud af om “profeten” prædiker et ord der er funderet i bibelen. Hvis det ikke er det, så er det fuldstændig ligegyldigt hvad vedkommende har profeteret og om det går i opfyldelse eller ej! Her kunne jeg blot nævne Kenneth Copeland og Todd Bentley. Deres forkyndelse er så langt fra bibelens, at de allerede der har gjort sig til vranglærere. Om deres såkaldte profetier går i opfyldelse eller ej, er på ingen måde noget man kan bruge til at godkende den slags folk. Men hvis en som prædiker Guds ord (eller noget der ligner) og profeterer om noget godt som vil ske, og det ikke sker, så er der også noget der kraftigt tyder på at noget er galt, og at vedkommende sandsynligvis er en falsk profet.  Et eksempel herpå er profeten Hananja som ses i Jeremias 28. Det kunne jeg godt gå i dybden med, men det vil fylde for meget til et enkelt indlæg.

I dag er der nogle amerikanske pastorer som har kommet med udtalelser om hvad der kommer til at ske i USA. Det specielle ved deres udtalelser er at flere af dem ikke er karismatikere. Nærmest tværtimod. Men de kan se i Guds ord at fordi USA har accepteret og forsvaret synden i deres samfund, så vil det få konsekvenser. Det står tydeligt for dem. Her er hvad en af dem (John MacArthur) sage for to år siden. Siden hen har USA fået en præsident som er ved at indskrænke folks tros- og ytringsfrihed. Hvilket jeg har vist i
forrige indlæg. Hvis der skulle findes profeter i dag, så vil de nok lyde mere som MacArthur, end de vil lyde som Kenneth Copeland. En sand profet kender Guds ord og er drevet af Guds ord. Sådan var det i det gamle testamentes tid, og i det nye testamentes tid. Hvis der er profeter i dag, vil det samme være tilfældet for dem.

Share on Facebook

One Response to “Var Jonas en falsk profet?”

  1. Martin Willemeos Hansen Says:

    Læste for kort tid siden en god artikel om om falske profeter, artiklen gennemgår også hvorfor Jonas ikke er en falsk profet: http://www.thirdmill.org/answers/answer.asp/file/99791.qna/category/ot/page/questions/site/iiim

    I Jesu glæde, kh
    MArtin

Leave a Reply