Fra www.understandthetimes.org af Roger Oakland
Oversat af Lis Jensen fra nyt-i-natten.blogspot.com

Historien gentager sig – kristne modeluner og tendenser kommer og går
Det ser ud til, at det er almindeligt for mange pastorer og kirkeledere konstant at se efter nye metoder, ”nye bølger” eller ”nye ting”, som Gud gør ”netop nu”.

Vi lever i en periode af kirkens historie, der karakteriseres ved entusiasme for metoder, som betyder muliggørelse af kirkevækst. Store kirker er almindeligvis lig med succesfulde pastorer og succesfulde kirkevækst-metoder. Vi får fortalt, at hvad det end måtte koste at nå dette mål, er det acceptabelt. Kirkevækst er blevet målestokken for succesfuld kristendom.

Purpose-Driven kristendom.
Det er sandt, at nogle af de største og hurtigst voksende kirker og kirkelige bevægelser i verden i dag støtter et koncept, som kaldes ”Purpose-Driven”. Uanset hvor man tager hen i verden, så bliver ”Purpose-Driven” uden tvivl proklameret som den seneste kirkevækst-metode.

Men stop op et øjeblik og tænk! Hvad er det, som definerer succes set i bibelsk perspektiv?
Selvom vi bliver vænnet til at acceptere antal eller kvantitet som målestok for succes, så kan kvantitet uden kvalitet være vildledende, når det drejer sig om kristendom.

Ifølge Bibelen må kristentro relatere direkte til Guds Ord. Troen kommer af at høre, hvad Gud har sagt og så handle derefter. Med hensyn til kirkevækst, hvor væksten er et produkt af en eller anden teknik, forfattet af en eller anden mand, og denne teknik ikke er baseret på Guds Ord, så kan resultatet faktisk være vildledende.

Med dette i tankerne vil vi betragte den aktuelle og almindelige trend, kendt som ”Purpose-Driven” kirkevækst-bevægelse. Før vi gør det, så lad os genopfriske den bibelske forudsætning, at vi må efterprøve menneskers lære, ligesom Brødrene gjorde (Ap.G. 17,11), og søge Skriften flittigt.

Share on Facebook

One Response to “Vækkelse eller tilbagevenden til mørket?”

  1. Jesper Says:

    Det må altid være en kristens nød at der ikke er flere… men hvad hjælper flere hvis disse ikke er kommet til en personlig tro, og har fået den nød ind over deres liv at de i mødet med Gud ønsker en frelse der holder. Det der drev Luther var en klar erkendelse af at han skulle møde Gud og at han ønskede at finde en nådig Gud. Denne nød i Luthers hjerte var af Ånden skabt, og har meget meget lidt med kirkevækst at gøre, den er en nød som er født ud af en klar forventning om Kristi snarlige komme og altings genfødsel på en ny jord. Sand kirkevækst kommer af Åndens gerning, og om resultat kan tælles på en hånd eller i millioner er uvæsentligt.

Leave a Reply