Så blev lejren med missionær og bibellærer Peter Hammond færdig. Det blev en rigtig god lejr med et godt fællesskab, og et dejligt fokus på det sande evangelium. Her taler jeg ikke kun om møderne, men også fællesskabet som var på lejren. Jeg fandt ud af at de snakke folk havde med hinanden, betød mindst ligeså meget som møderne. Det var rart at der i år var plads til at børn kunne komme med, og at der var aktiviteter for dem. For det blev også en rigtig familielejr, med god fokus på familien og hvordan Guds rammer for familien er. Familien som institution er jo noget som er ved at gå i opløsning, som en konsekvens af individualiseringen og andre tendenser i vort samfund. Hvilket er tragisk da det faktisk er familien der er grundbyggesten for meget af det der sker i samfundet. Men det er en anden historie.

Peter Hammond havde meget fokus på kirkelig historie, og gjorde også op med mange skrøner om reformatorerne. Eksempelvis at Martin Luther skulle være antisemit, o.l. Senerehen når videooptagelserne er blevet redigeret færdige vil de blive lagt på www.tilbagetilbibelen.dk, så man kan se dem der. En dejlig ting ved at kunne invitere folk som Peter Hammond, Paul Washer, Justin Peters og Charles Leiter som alle er folk vi har haft besøg af, er at de ikke vil have en stor pengesum for at komme. De kommer for at prædike evangeliet. De kommer ikke for at røve Guds menighed. Noget som jeg synes der er en tendens til hos mange. Forkynderne som kommer på besøg fra udlandet skal have ufattelig store summer for at komme. At man kan få en dygtig forkynder til at komme, selvom man næsten ikke har noget at kunne give vedkommende, viser en ydmyghed, som burde være efterspurgt hos flere forkyndere.
Hvis jeg skal komme med et lille kritikpunkt af Peter Hammond, var det at der var lidt for meget fokus på politik. Men det er noget som jeg ofte oplever i flere af de kredse jeg færdes i. Men også noget jeg selv har brugt for meget tid på. Med det mener jeg ikke at det er fuldstændig forkert at fokusere på politik, og heller ikke at det er forkert at have en mening herom. Men jeg er med tiden blevet mere tilhænger af den tilgang som John MacArthur har. Han har en politisk holdning, men det er ikke den som han bruger tid på fra prædikestolen. Han melder eksempelvis ikke ud hvem han stemmer på til valg, (det har jeg nu ikke noget problem i, da jeg jo også er medlem af et parti). Men han vælger at tale om politik i mere generelle vendinger, og det tror jeg mange kan lære noget af.

Bibelsk økonomi
Så jeg har valgt at lægge en prædiken på her af John MacArthur hvor han taler om bibelsk økonomi. Jeg ville godt have lagt noget på af Peter Hammond, men det må vente til de er færdigredigerede. Men denne prædiken om bibelsk økonomi, er en af de bedste jeg har hørt om dette emne. Den er meget balanceret (okay den er lidt amerikansk nogen enkelte steder) men funderet i det der står i bibelen. Så hvis du sidder og mangler en god undervisning her i sommervarmen, så er den her bestemt værd at høre.

Share on Facebook

2 Responses to “Update på bibellejren med Peter Hammond”

  1. Linealis Says:

    Den gode John MacArthur magter vist ikke helt at skjule sin politiske holdning i den prædiken. Det er da politisk ideologi for fuld udblæsning. Og det er ikke nødvendigvis altid problematisk.

    Politik er et spejl af samfundet som helhed, så det kan være relevant at referere til politik i forkyndelsen – men man skal se sig godt for. En del kristne – især i USA – forfalder desværre til den vinkel, at politik kan løse alle nationens problemer. I virkeligheden forholder det sig nok snarere modsat – politik er et udtryk for nationens problemer.

  2. René Vester Says:

    Nej han skjuler den ikke helt, han har jo også sine meninger. Men de er ikke rettet imod et bestemt parti eller gruppe af politikere. Det han siger kunne jo ligeså godt være sagt om Bush såvel som Obama. Det var det jeg mente og det kunne jeg måske have udtrykt lidt bedre.

Leave a Reply