Asger Jensen som er forkynder i Luthersk Mission har skrevet et glimrende oplæg på www.shafan.dk. Han skriver om at vores måde at holde møde på i kirkerne har ændret sig til at blive mere baseret på underholdning end Guds ord.

Han spørger meget skarpt hvorfor vi egentlig kommer til kristne møder.
“Er det fordi, vi vil underholdes, eller er det fordi, vi har en bøn og et ønske om at få et sandt møde med Guds åbenbarede ord?
Er det fordi, vi gerne vil ransages af Guds ord, så vi ad den vej får lov at se, både hvor vi står, og hvor vor vej går hen?”

Vi undskylder os ofte med at vi jo skal være en moderne kirke, som er tilrettet denne verden, eller vort samfund. Men er det Guds ord der skal tilpasse efter vores liv, eller os der skal tilpasse os Guds ord? Behøver jeg svare.
Du kan gå ind og læse Asger Jensens indlæg på dette link: shafan.dk 

NB:Nej jeg har ikke noget imod at der bliver grinet i kirkerne indimellem, og det tror jeg heller ikke Asger Jensen har, men underholdningen har taget overhånd, og har gjort at der mange steder slet ikke er plads til Gud mere. For vi er mere interesseret i at have det sjovt end i at blive konfronteret med det levende ord fra Gud. Bliver vi så ikke ligesom Sardes menigheden fra Johannes Åbenbaringens tredie kapitel, som var kendt for at være levende, men Gud kendte den. Den var DØD.

Share on Facebook

Leave a Reply