Jeg havde en drøm engang, hvor jeg i drømmen vågnede op og fandt ud af, at jeg havde haft besøg, mens jeg sov. Der havde været en tyv, for alt hvad jeg havde var væk. Væggene var tomme, møblerne var væk, skabene tømt, og de skabe der stod tilbage var dem som var en fast del af huset. Alt der var mulig at røve var blevet røvet.

Nu er jeg ikke typen som tror på at alle drømme betyder noget. De fleste drømme vi har, er bare vores hjerne der blander en masse underlige ting sammen. Den slags drømme skal vi ikke gå op i, det er kun til at blive forvirret af. Men Gud kan også tale til os mens vi sover, og det er helt bibelsk at tro på Han kan gøre det. I dette tilfælde var jeg ikke i tvivl om at Gud ville sige noget til mig. Tyven kommer når vi sover. Hvis jeg havde været vågen ville mit hjem ikke være blevet røvet. Så ville tyven ikke engang være kommet ind. For han kunne se at jeg var hjemme og vågen.

Sådan bør det også være med vort liv med Gud. Vi bør være vågne og være opmærksomme på, at vi har en skat som er så værdifuld, at der er en der forsøger at røve den fra os. Det er ikke noget vi skal gå rundt og være sygeligt bange for vil ske. Vi skal blot sørge for at holde os nær Gud og søge Ham igennem Hans ord. Kender vi Ham, så kender vi også Hans røst. Kender vi Hans røst, kan vi også høre forskel på en der kommer fra Gud og en der ikke kommer fra Gud. Selvom begge påstår at komme fra Gud. Vi kan godt høre forskel på en ulv i fåreklæder, og et af Jesu sande får.

“Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.” Første Peter 5.8-9

Men hvis vi ikke lever tæt med Gud, og ikke søger Ham igennem hans ord, så falder vi i søvn. Vi glemmer hvad Han har sagt, og hvad Han har åbenbaret for os. Vi bliver mindre opmærksomme på djævelens angreb. Uden at vi har lagt mærke til det, har vi pludselig mistet fællesskabet med Gud. Vi kan måske synes vi lever i fællesskab med Gud, for det siger vores præst måske vi gør. Selvom vi har mistet alt hvad vi havde engang. Vi er blevet bestjålet, men det er ikke Guds skyld. Det er vores egen. Vi har sovet og der har været en tyv og taget vores dyrebareste eje. Men fordi vi sover finder vi ikke engang ud af at vi er blevet bestjålet.

Vær vågen, og søg Jesus. Gør Hans vilje og bed Ham om at holde dig tæt til Ham. Vær opmærksom på at der er en, der er ude på at fjerne os fra Ham. For hvis vi ikke er opmærksom, så kan vi blive bestjålet. Og hvem har vel lyst til at blive bestjålet?

Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. Første Thessaloniker 5.6

Share on Facebook

Leave a Reply