En af de største problemer i kirken af i dag, er at man mange steder ikke er i stand til at vurdere hvad der er bibelsk og hvad der er ubibelsk. Man har svært ved at vurdere hvilken lære der hører indenfor kirkens rammer, og hvilke der ikke gør. Det har ellers altid været en naturlig del af kirkens opgave at holde sig til den sunde lære, og afvise den usunde. Det er også noget der har været gældende for kirkefædrene. Eksempelvis var kirkefaderen Irenæus kendt for særlig at tage opgøret med gnosticismen meget alvorligt. Ham kan man læse mere om her: Irenaeus

Men i dag, er det som om det ikke er noget man ønsker at gøre. Man ser istedetfor igennem fingre med vranglære, og siger i stedet: “Lad os lære noget af dem”. Et af de områder hvor vi i særlig grad har set igennem alt for mange beskidte fingre, er hos trosbevægelsen. Jeg har flere gange taget det frem før at trosbevægelsen har ødelagt mangt og meget kirkeliv i Danmark. Men lad os nu en gang for alle, få vist hvorfor trosbevægelsen er en bevægelse der er ubibelsk, og farlig for den kristne kirke.

En af de bedste til at vise dette er Justin Peters som har en mastergrad i trosbevægelsen. Hans måde at afsløre trosbevægelsen på er ved at tage frem hvad folk som Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland m.fl siger. Disse folks lære er ikke kun noget folk som Jens Garnfeldt, David Hansen, og Ulf Ekman er inspireret af, men også mange andre som folk ellers anser som moderate balancerede forkyndere. Men som reelt set er blevet inficeret i deres forkyndelse af trosbevægelsen. Men lad os se Justin Peters gennemgang, som for nylig er blevet lagt ud i sin helhed på Youtube.

I den første video vil han gennemgå hvordan trosbevægelsens doktriner afviger fra bibelsk kristendom.

 

I den anden vil han gennemgå hvordan trosbevægelsens manifestationer afviger fra bibelske manifestationer. Nogle af disse manifestationer bruger trosbevægelsen til at argumentere for at Gud er med dem. Men ved nærmere granskning og sammenligning med bibelen, viser det sig at være noget ganske andet.

I den tredje video tager han trosbevægelsens hellige ko frem: Har alle kristne ret til at blive helbredt? Og hvad er omkostningerne ved at påstå at alle kristne kan blive helbredt? Det er ret store trosmæssige omkostninger det her giver, som man ikke taler højt om. Men hvad sker der med evangeliet, når der kommer en alt for stor fokus på helbredelse?

Share on Facebook

One Response to “Trosbevægelsen ubibelske lære”

  1. Birthe Jensen Says:

    Fantastisk seminar. Mere af det. Er enig i hvert et ord.

Leave a Reply