Engang for ca. 18 år siden, var der en splittelse i det danske frikirkeliv. Det var særlig i pinsekirker og apostolske kirker det foregik. Årsagen var at mange dengang var blevet influeret af trosbevægelsen, som havde spredt sig i Danmark via Livets ord i Upssala Sverige. Man kunne nemlig se, at den lære man stod for i trosbevægelsen, på visse afgørende punkter ikke stempte i overenstemmelse med Guds ord. Det tror jeg man kunne se, fordi mange flere kendte sin bibel dengang. Derfor valgte man at sige fra og melde klart ud om dette. Det var ikke noget der var rart, jeg ved det medførte flere sårede mennesker i kirkerne. Men ikke desto mindre var det nødvendigt, også selvom det havde en pris.

Var det prisen værd?
Men prisen vi betalte dengang ser i dag ud til at være spildt ud på gulvet. For i dag er trosbevægelsen blevet anerkendt af mange frikirker, på trods af det der skete i halvfemserne. Man ser ikke længere det store problem i trosbevægelsens lære. Man har i stedet lukket dem indenfor i varmen. Ikke nok med det så har man også givet plads til deres lære i kirkerne (tag blot Joel Osteen, Joyce Meyer, og Christian Hedegaard). Et sted hvor vi ser dette i særlig grad, er den sammenslutning af frikirker som kaldes Frikirkenet. At man er valgt at gå sammen som frikirker i et tværkirkeligt samarbejde ser jeg ikke noget problematisk i. Jeg tilhører ikke den type, der ser dæmoner hver gang der foregår økumenisk arbejde. Jeg har været med i meget tværkirkeligt arbejde, og bestemt også meget godt tværkirkeligt arbejde. Men Frikirkenet er en sammenslutning af frikirker hvor ønsket om bredde, har gjort at man har sat dømmekraften udenfor døren. For i Frikirkenet ser vi at der både indgår kirker fra trosbevægelsen, og kirker der er stærkt påvirkede af emergent church bevægelsen. At man har en sådan sammenslutning i dag, burde skabe undren, for emergent church-bevægelsen er ikke bibelsk baseret, og trosbevægelsen er også fyldt med direkte ubibelsk lære. Men begge dele har kristent skin. At Frikirkenet har åbnet adgang for den slags kirker, og ikke ser ud til at tage sager op med kirker som adskiller sig fra den sunde lære, medfører nogle problemer som er ret alvorlige. Jeg har i lang tid tænkt på at tage nogle af disse emner op, men jeg har samtidig ikke haft lyst til det, da jeg ikke bryder mig om de ting som jeg vil være nødt til at komme ind på. Men jeg vil se om jeg kan komme i gang med det nu alligevel. Heldigvis tilhører den kirke jeg kommer i, ikke Frikirkenet, så det giver mig jo lidt frihed til at skrive om det, uden at få noget i klemme der.

Justin Peters om trosbevægelsen
Til dem som synes at trosbevægelsen er uskadelig, og ikke ser noget problem i at man inviterer folk fra trosbevægelsen til at komme og prædike, kan jeg anbefale dette korte interview med Justin Peters. Her bliver han interviewet af Trish Ramos som er kendt fra bloggen Fish with Trish, og fra Wretched Radio. De udtalelser som Justin Peters har fra folk fra trosbevægelsen er sande nok, jeg har selv hørt dem blive sagt af de personer han henviser til. Dertil er jeg også enig med ham i hans vurdering af de udtalelser. Men vurder selv om du også er enig.

Share on Facebook

7 Responses to “Trosbevægelsen, emergent church og Frikirkenet”

 1. Kim Thomassen Says:

  Hej Rene

  Et ømtålige emne for FrikirkeNet, som splitter frikirkerne på kryds og tværs i holdningen til Christian Hedegaard, trobevægelsen. Ingen ledere vil tage afstand til dem er klar udtryk for en stilletiende accept af Evangelist og trobevægelsen, som inddirekte er medlem af FrikirkeNet selv om medlem af FrikirkeNet-Koordinationudvalg Heidi Pugh 12.03.09 benægtet det i et svar til mig vedrørende Evangelist, men man havde ingen problemer med at tage afstand til Faderhuset, som jo hellere ikke inddirekte, eller direkte er medlem af FrikirkeNet. Problemet er en række frikirker, der er medlem af FrikirkeNet samtidig er en del af Evangelist, eller tilhænger af trobevægelsen. Jeg havde to dage tidligere skrev en kommentar til Trine Lindhardt blogindlæg, At slå børn med bibel, der omtale DR1 indslag om Evangelist og Faderhuset. Heide Pugh skrev en kommanter, uddrag

  Kan sagerne om Evangelist og måske især Faderhuset potentielt skille os ad- måske. Det som du tolker som tavshed og frygt for offentlig udstilling tror jeg langt er et udtryk for hvor svært det er for den enkelte frikirke, at opleve at kun de negative sager trækkes frem, og at et lille yderliggående mindretal i den grad via medierne tegner et forvrænget billede af hvad flertallet af de danske frikirke rent faktisk er og gøre i deres respektive lokale sammenhænge. Skal vi kast med mudder? Eller skal vi forsøge at fremme de positive historie?. Måske kunne vi med rette spørge hvad ville menighedens Herre Jesus Kristus, havde gjort i denne storm de danske frikirker oplever i disse dage?. For mit vedkommende står visdom øverst på ønskelisten.

  Jeg har efterfølgende skrevet en kommantar til Heidi Pugh, som hun ikke har svaret på. Poul Henning Krog, præst Svendborg Pinsekirke afviser at de har noget at gøre med Evangelist, men menigheden er i kritisk.dk arkiv. Jeg har valgt at stå fast på min kritik af FrikirkeNet på trods af min egen menighed er en del af FrikirkeNet.

  Min kommentar og Heidi Pugh svar kan læse på,http://tine-lindhardt.kristenblog.dk/at-sl–b-rn-med-bibelen-post3145#comments

 2. René Vester Says:

  Ja det er trist at Frikirkenet ikke har evnen til at sige klart fra overfor falsk lære. Man er tror jeg bange for at det vil medføre udmeldelser af Frikirkenet. Hvis jeg har ret i den formodning så er det ret problematisk, for så er man jo mere drevet af at have mange medlemmer, end man er drevet af at have medlemmer som ønsker at gøre Guds vilje.

 3. Michael Bobjerg Says:

  Kære Rene og Kim
  Det er meget spændende at følge jeres kommentarer om FrikirkeNet.
  Jeg kunne følge kritikken 100%, hvis der var tale om et ensrettet kirkesamfund, hvor man forventede, at alle gik i nøjagtig samme retning, såvel stilmæssigt som teologisk.
  Men det er der ikke.
  FrikirkeNet er et netværk mellem selvstændige frikirker. Det er ikke engang kirkesamfundene, som er gået i netværk sammen, men det er de enkelte lokale apostolske, pinse-, baptist- og uafhængige kirker, der er gået sammen i et projekt.
  Jeg ved, at der er kirker inden for de enkelte kirkesamfund, som er forholdsvis uenige om flere ting – og får lov til at være det. Det er vigtigt at forstå, at FrikirkeNet er endnu løsere sammensat.
  Projektet kan derfor kun indeholde det, man er enige om.
  Indtil nu har det, man har været enige om at gøre sammen været:
  – en fælles pressetjeneste
  – et fælles blad
  begge to med fokus på at synliggøre troen – og det mangfoldige begreb “frikirke” i det offentlige rum.
  Derudover er man enige om at lave:
  – en årlig lederkonference til inspiration for ledere og venskab- og netværksbygning.
  – kurser for kasserere og adminstratorer, så de kan følge med i de stigende krav fra staten.

  Måske kommer der mere på i fremtiden. Men foreløbig er det, hvad man er blevet enig om.

  Det er OK, at I har en holdning til, hvad man bør udtale sig om, tage afstand fra osv. Denne debat foregår også internet i de lokale kirker, i kirkesamfundene og i det fælles projekt, netværksorganisationen FrikirkeNet.

 4. René Vester Says:

  Michael jeg undrer mig over noget af din argumentation her. For du ved godt at jeg ikke mener der er noget galt i at forskellige kirkesamfund indgår i samarbejde, heller ikke selvom der er uenigheder. Det har jeg jo vist i indlægget her og i vores forrige debat (se her: http://sand.omvendelse.dk/hvorfor-inviterer-frikirkenet-paul-scanlon-2431.htm ).
  Det handler ganske enkelt om at man i Frikirkenet ikke formår at sætte kristne grænser for hvad og hvem man vil indgå i “kompagniskab” med. Når Frikirkenet inkluderer trosbevægelsen og emergente kirker, så er det samtidig en godkendelse af deres ubibelske version af kristendom. Det er ikke fordi de er i et bestemt kirkesamfund at jeg mener de er forkert på den, men fordi den lære de står for er falsk.

  Men hvis jeg skal tage det du skriver for pålydende (og det tror jeg ikke du helt ønsker her), så ville det jo i yderste konsekvens betyde at Jehovas vidner og Mormon-kirken kan komme med i Frikirkenet. For de er jo også frikirker som kunne have brug for kasserere og administratorer. Hvad angår den fælles pressetjeneste så må jeg med min baggrund fra kommunikationsbranchen undre mig over jeres arbejde, for det er I altså ikke særlig gode til. Når man ser Frikirkenet i medierne så er det som regel kun fordi man er nødt til at forsvare sig overfor et eller andet som sker i Faderhuset eller Evangelist, eller fordi kirkeministeren siger at pinsefolk ikke er kristne. I er da ikke særlig proaktive mediemæssigt. Desuden ville I jo heller ikke inkludere Evangelist når det kom til stykket, men I inkluderer jo kirker der samarbejder meget kraftigt med Evangelist.

  Apropos Jehovas vidner, så har en af mine ældstebrødre (en fra menighedsrådet i min kirke) engagn sagt til mig at kunskaben hos kristne i dag er så lav at hvis Jehovas vidner var opstået i dag, så ville vi anse dem for kristne. Jeg giver ham desværre ret. Jeg har ovenikøbet mødt nogen der også siger de er det, af samme grund. Det er det samme vi ser når vi i dag godkender trosbevægelsen og emergent church som kristne bevægelser.

  Som sagt kan jeg godt leve med uenigheder i kirken. Og mange af dem jeg taler med, og ser op til er jeg også uenig med på flere områder, men ikke på kerneområder som evangeliet. For de samme mennesker ved hvad evangeliet er, og giver det videre til andre på den ene eller anden måde, men uden at bøje Guds ord eller forsøge at gøre det på en lidt for smart måde. Men måske kan du bedre forstå hvad det er jeg mener ved at kigge lidt på denne videom af John MacArthur fra en serie kaldet “Does the truth matter anymore”. Hvis du efter at have set den ønsker det, vil jeg gerne vise sende dig et link til hele serien. Den er bestemt værd at se og viser hvad der er galt med nutidens kirke. En stor del af de kirker er med i Frikirkenet. Måske kan du genkende nogle af dem.

 5. Linda Andrews, homoseksuelle og Frikirkenet Says:

  […] Trosbevægelsen, emergent church og Frikirkenet […]

 6. Er trosbevægelsen nu også så forfærdelig? Says:

  […] når jeg påstår at Frikirkenet har et problem fordi de bl.a. samarbejder med trosbevægelsen (se her) . Mange mener at det er det samme evangelium, hvor man bare har fået en “ny […]

 7. Hvad Tonny Jacobsen ikke sagde om Frikirkenet Says:

  […] http://sand.omvendelse.dk/er-der-plads-til-evangeliet-hos-frikirkenet-3157.htm  http://sand.omvendelse.dk/er-hildebrandt-en-naturlig-udvikling-for-frikirkenet-3159.htm http://sand.omvendelse.dk/hvorfor-inviterer-frikirkenet-paul-scanlon-2431.htm  http://sand.omvendelse.dk/trosbev%c3%a6gelsen-emergent-church-og-frikirkenet-2429.htm […]

Leave a Reply