`

Det er efterhånden ved at være ret mange som er begyndt at sætte tvivl om en af de mest væsentlige kristne læresætninger, nemlig treenighedslæren. At Gud er eén, men er åbenbaret i tre distinkte personer er af så afgørende betydning for evangeliets sammenhængskraft, at det ikke er en doktrin man skal forsøge at ændre det mindste på. Ikke desto mindre er det ikke et område folk tager så alvorligt, som man før har gjort. Der er mange som pga falske læreres kilden i ørerne har åbnet sig for anden forståelse af Gud, end den vi ser i treenighedslæren.

Men siger man nej til treenighedslæren, siger man ja til falsk lære, og det har vist sig igen og igen at være sandt. Tag eksempelvis modalisme som går ud på at Gud er eén, men kun kan vise sig i en person af gangen, er helt tilbage i den meget tidlige kristendom blevet dømt udenfor. Modalisme er aldrig igennem kirkehistorien blevet anerkendt som en kristen lære, men i dag har mange eksempelvis åbnet sig for falske profeter som T. D. Jakes der er en velkendt modalist. Også den afdøde karismatiske præst William Branham sagde at treenighedslæren var dæmonisk, og viste dermed tydeligt at han var en falsk profet (foruden at påstå han var en genfødt Elias, og at bortrykkelsen skulle ske i 1976). Alligevel er der stadig i dag mange der følger hans lære, da den kilder så dejligt i ørerne. Men har man sagt nej til treenighedslæren har man samtidig sagt nej til evangeliet. Og det er lige præcis her det begynder at blive alvorligt.

Treenighedslæren er nødvendig for evangeliet!
Det største problem for modalisterne (og andre treenighedsfornægtere) er at når Gud kun kan være en person af gangen, hvordan skulle Gud så kunne knuse sig selv og sige Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig? Det er jo af afgørende betydning at den der hang på det kors var Gud selv. For kun en havde mulighed for at bære hele verdens synd. Det var en der skulle være syndfri, og tilmed kunne bære alles synd, ikke kun en enkelt persons. Derfor skulle det være en der er mere værd end alle andre tilsammen, i fald vedkommende skulle kunne opstå fra de døde igen. Det findes der kun en der kan, og det er Gud. Men hvis Gud skulle dø på det kors, og det samtidig var Gud der skulle straffe synden, så må Gud også være i stand til at knuse den der bærer synden. Det gør Gud Fader. Gud Fader knuser Guds Søn, og Gud Helligånd oprejser Ham fra de døde. Og det kan kun lade sig gøre og forståes ved en treenig Gud.

Treenigheds læren er ikke en de kristne har opfundet, sådan som nogen fejlagtig påstår. Den er udledt af bibelen, og Gud omtaler også sig selv i flere personer i det gamle testamente. Men tydeliggør det i det nye. Så dette har ikke noget med kirkepolitik at gøre. Tænk lige over det her: Hvem i alverden kunne komme frem med en så kontroversiel forståelse af Gud, så det giver sammenhængskraft i den grad det gør? Det tror jeg ikke mennesket ville være i stand til at gøre i egen kraft. Det kan kun åbenbares igennem Guds ånd sammen med Guds ord. Dertil kan vi også se at Jesus selv omtaler sig selv som Gud indtil flere gange:

”Jeg og Faderen er ét.” Johannes 10.30
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.« Johannes 8.58 (Jeg er”, er det forbudte navn på Gud for jøderne).

Og Johannes 1.1 står der: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” som bliver fulgt af vers 14 ” Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.”

Her er det tydeligt at Ordet som var Gud, og som blev kød og tog bolig iblandt os, er Gud. Så skal ikke være i tvivl om at Jesus er Gud, samtidig med at Gud også er i Himlen og taler til sin søn i Lukas 3.22:

”og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«”

Men hvorfor er folk så ved at fjerne sig fra treenighedslæren? Jeg har to hurtige svar på det, og der kan nok findes flere. Men den ene er at vi ikke læser bibelen systematisk mere, hvis vi overhovedet læser den. Vi vil hellere læse bøger som Hytten, som giver et helt andet bud på hvem Gud er, end vi vil læse om den sande Gud i bibelen.
Det andet svar er, at mange af dem som kommer i kirkerne i dag jo alligevel ikke er kristne. Men folk som har et ønske om at skabe en gud i deres eget billede. Og der passer treenighedlæren ikke ind. Men det er vi nok selv ude om, for en stor del af kirkelivet i dag handler om at vise ”en tilpasset gud” som er attraktiv i folks øjne. Selvom det ikke er det Gud har bedt os om. Han har i stedet sagt følgende til os:

” »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«” Mattæus 28.19-20

Læs mere om hvorfor det er vigtigt at Jesus er Gud her: https://sand.omvendelse.dk/hvorfor-er-det-vigtigt-at-jesus-er-gud-29.htm

Læs mere om William Branham her: https://sand.omvendelse.dk/william-branhams-efterf%c3%b8lgere-2985.htm 

Læs mere om romanen Hytten her: http://omvendelse.dk/Hytten%20The%20Shack.html

Share on Facebook

Leave a Reply