Min kone og jeg sad og talte om at der er en mangel på bedømmelse i kirkerne. Det er som om man nogen steder bare synes at alt er godt. Så kommer der en prædikant og siger det ene, og så kommer en prædikant og siger det andet, og de to prædikanter modsiger reelt set hinanden. Men alligevel tror folk at det hele er fra Herren. Det er som om man har en naiv tro på, at alt der bliver sagt fra en prædikestol er godt.

På en måde er det jo en god holdning at have. For det burde være sådan at alt der blev sagt fra en prædikestol var godt. Men sådan er det ikke. Og vi bliver også i bibelen bedt om at bedømme hvad folk lærer os. Samtidig er der også rigtig mange steder i bibelen, hvor der står meget klart, at vi ikke skal åbne op for nogen der prædiker en anden Jesus. Men det bliver der i dag. Men folk i kirkerne har svært ved at se det. Folk i kirkerne kan ikke høre at det ofte er en anden Jesus der bliver forkyndt. Hvorfor kan de ikke høre det?

Fordi vi i mange år har levet med en forkyndelse der er blevet mere og mere udvandet. Efterhånden som det er sket, er vores viden om hvem Jesus er blevet mindre og mindre, og til sidst kan vi ikke se forskel på det sande og de falske evangelier. Vi har mistet bedømmelsesevnen. Vi trækker en prædiken og håber den er god. Og hvis vi ikke syntes den var god nok, trækker vi en ny. Vi kan ikke finde på at sige til dem der talte den at der var problemer og mangler. For hvem er vi at skulle kunne bedømme den slags? Hvad skulle gøre os i stand til at kunne bedømme en forkynders forkyndelse?

Vi trænger til at folk tør rejse sig op og sige fra. Vi trænger ikke til at folk går ud af kirken og lever små dumme kristenliv isoleret fra kirken, fordi de er utilfredse med kirken. Hvilket jeg vil komme ind på snart igen. For jeg er ikke modstander af menigheden, for den er på trods af kirkernes tilstand i dag, stadig Guds gave til de kristne.

Men vi har brug for at kristne tør rejse sig op, og med bibelen i hånden vise når der foregår noget forkert. Der er brug for at kristne tør bedømme igen, og kan gøre det fordi de kender Guds ord. Kristne som ikke tror på man bare kan trække en prædiken, men kan se at der er brug for forkyndere der prædiker et ord der er drevet af ordet, bygget på ordet, og viser at ordets betydning er ordet. Men hvor er de forkyndere henne som kan (og tør) prædike sådan?

Share on Facebook

12 Responses to “Træk en prædiken”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Ja, det er fordi i 80’erne begyndte der at blive forkyndt i “frikirkerne”, at vi ikke må dømme andre kristne brødre, især lederne. Der blev en forveksling af at dømme mænd og at dømme de ord, man siger, så bare at tvivle på en forkyndelse blev til en dødssynd. Det er “Shepherding” fra 70’erne, som blev brudt op i 1983, men i stedet for at dø, blev det udspredt i alle de andre selvstændige menigheder. Det er bare min mening, efter det jeg har oplevet. Hvis man siger noget til lederne i dag, og lederne er i gang med at indføre en “Purpose driven” menighed, bliver man marginaliseret og til sidst smidt ud. Det er planen, og det er derfor, man ikke kan se et gennembrud i de fleste tilfælde.

 2. Linealis Says:

  Det mest skræmmende er ikke, at udviklingen har ført frikirkene derhen. Det mest skræmmende er at se, med hvilken hast det er sket, når man sammenligner med Folkekirken, som i høj grad er styret af folk, der ikke er troende.

 3. Susan Møllerskov Says:

  Du kan tro, at Folkekirken bliver ført ind i det på et eller , andet tidspunkt. Det er planen, at alle religiøse organisationer, både kristne og ikke-kristne, til sidste kommer med. Husker du videoen med Rick Warren, hvor han taler til World Economic Forum?

 4. Linealis Says:

  Plan? Hvisplan?

 5. Susan Møllerskov Says:

  Rick Warrens plan, men han arbejder for større magter.

 6. Susan Møllerskov Says:

  @Linealis, du kan stadigvæk nå at se videoen på Youtube, hvis du ikke fik at se den, første gang den var lagt på Renes indlæg.

  http://www.youtube.com/watch?v=RkumUYaxl0s

 7. Linealis Says:

  @Susan: Øhh? Jeg kan høre at Rick Warren som pastor er for travlt optaget af politik og for lidt af at tale om Jesus og at der ikke findes frelse ved nogen anden. Men ellers er det svært at være uenig med ham. I den video siger han da ikke noget om, at alle ‘religiøse’ organisationer skal lægges sammen.

 8. Susan Møllerskov Says:

  @Linealis, han siger ved 1:40, at vi ikke kan løse det store problemer uden at få trosfolk og deres religiøse institutter med i, og han nævner jøder, buddhister, hinduer, muslimer og kristne. Han nævner, at trosfolk er det trejde ben i partnerskabet ved 2:50. Ved 3:06 nævner han kirker og andre, at det har en rolle, som kun de kan opfylde, og giver nogle eksempler. Ved 4:40 nævner han al den arbejdskraft i menigheden blandt andre grupper. Han siger, at folk tjener i menighederne uden beregning på grund af deres tro ved 4:50. Han rejste verden over og mødte med religiøse ledere, og ved 5:13 nævner han rejsen og hans møde med både politikker, erhverversfolk og religiøse ledere. Han nævner troværdigheden af ledere fra all de fire større trosorganisationer ved 5:29. Ved 5:51 siger han, at man slet ikke kan snakke om samfundsudvikling uden at snakke om kirkerne, templerne, moskeerne, og synagogerne, fordi de UDGØR samfundet. Ved 6:03 udfordrer han de fremmødte at arbejde sammen, uanset deres enkelte tilgang til opgaven. Så længe man gør godt, har han det godt med det. Man kan se, at gruppen består af alle mulige, ikke kun kristne folk. Ved 7:28 spørger han igen, om vi ikke kan arbejde sammen – det er en pæn måde at sige “Her er min plan” på. Ved 7:30 siger han lige ud, at det er hans plan, som hedder P.E.A.C.E. plan. Ved 8:23 nævner han igen steder, hvor gudsdyrkelse foregår, og det betyder ikke kun kristne kirker. Han giver et eksemple på, hvor udspredte kirkerne er, og ved 9:27 påstår, at kirken er den bedste mulighed for AIDS-klinikker. Det hele er en meget specifik plan om at udnytte folk, som har en eller anden tro, til at opfylde hans plan, HANS plan, ikke nødvendigvis Guds plan, om at køre AIDS-klinikker hele verden over. Jeg siger UDNYTTE, fordi det består frivillig arbejdskraft, som her betyder “uden løn” – ikke nødvendigvis af deres frie vilje.

  Hvis du tror, at jeg misfortolke ham og hans motiver, kan du bare kigge på hans egen webside og se det hele på skrift:

  http://www.rickwarren.com/

  Se Kays udtalelse om AIDS-klinikker her:

  http://www.hivandthechurch.com/en-US/Home.htm

  Her finder du hans egen beskrivelse af sin P.E.A.C.E. plan:

  http://www.hivandthechurch.com/en-US/AboutPEACE/What_is_the_PEACE_Plan.htm

  Han nævner menigheden specifikt, netop fordi han er pastor af en så-kaldt kristen menighed. Men som du hørte i hans tale, mener han, at alle typer trosfolk og andre kan og skulle arbejde sammen i hans plan. Han har ikke rigtig magt til at drage muslimer, jøder, buddhister, hinduer og alle mulige andre ind, fordi han ikke er deres repræsentant. Han er ikke medlem (så vidt jeg ved) af de andre grupper.

  Hvis du er enig i denne plan, værsgo’ og tilmed dig og være en af hans “Purpose Driven” – og jeg mener DRIVEN – arbejdere.

 9. Linealis Says:

  @Susan: Jeg kan kun gentage at jeg mener at Rick Warren er alt for optaget af politisk magt og alt for lidt af at understrege, at den eneste vej til frelse er gennem Jesus. Men jeg ser ikke nogen indikation på, at han vil skabe én religiøs organisation. Jeg tror også han er ganske godt tilfreds med at bestemme i sin egen kirke, og jeg tvivler på han vil dele magten dér med alt for mange…

 10. Martin Willemoes Hansen Says:

  Rick Warren tror ikke på at Herren Jesus er den eneste vej til frelse, han har bedt til afguden Allah og den falske profet Isa, se http://cupofjoe.goodfight.org/?p=88
  Hvis man mener at Herren Jesus er den eneste vej til frelse, hvorfor så bede til en afgud?

  I Jesu glæde, kh
  Martin

 11. Susan Møllerskov Says:

  @Linealis, om det lykkes eller ej, kun Gud ved. Men vi kender Ricks plan nu, og vi ved, at det stemmer ens med pavens plan om at drage alle menigheder og andre religiøse samfund sammen under den katolske kirkes vinger. Det kan du læse om i Vatican II, deres egen udtalelse. Jeg ved ikke, om Rick er klar over, at han arbejder for paven, når han arbejder for CFR. Der står i 2 Timoteus 3,13 “Men onde Mennesker og Bedragere ville gå frem til det værre; de forføre og forføres”. Man mener måske godt, men alligevel er man på vej til helvede.

 12. Linealis Says:

  @Susan: Klart at paven gerne vil have flere under sig. Men det er vist kun, hvis det bliver på Romerkirkens præmisser! Ellers tror jeg han foretrækker status quo, og sådan tor jeg også de fleste andre ‘religiøse’ ledere har det. Jeg tvivler fx. stærkt på at Rick Warren vil dele magten over hans egen kirke med andre.

  Dermed er hverken paven eller Rick Warren frikendt for synkretisme, men skidt for sig og snot for sig.

Leave a Reply