Når Torben Søndergaard bruger en profeti fra Todd Bentley (selvom han ikke vil indrømme at det er der den kommer fra), så viser han at han ikke har forstået hvad historien om den syge mand ved Betesda Dam egentlig handler om. Den handler jo netop ikke om Betesda Dam, men om Jesus. Den slags misforståelser er dog symptomatisk for Torben Søndergaard, men derom senere, for det er vigtigere at finde ud af hvad det vi læser i Johannes evangeliets femte kapitel virkelig handler om.

En mand der havde været syg i 38 år lå ved Betesda Dam, og ventede som så mange andre, på at en engel skulle skabe røre i vandet. For når det skete ville den første der kom ned i vandet blive helbredt. Men denne mand nåede aldrig derned før den første, for det var han for syg til. Men så sker der noget, Jesus kommer og taler med ham. Derefter helbreder Jesus ham, sådan lidt kort fortalt.
Halleluja, den syge mand mødte Jesus. Han ventede på en engel der kunne give ham et mirakel, som så mange andre ved Betesda Dam, men han fik noget meget større. Han fik Jesus. Hvor meget bedre er det ikke at få Jesus end bare at få en engel og et mirakel. Folk var taget til Betesda Dam, fordi de havde brug for, eller ønskede et mirakel. Men et mirakel frelser ikke nogen, og det gør engle heller ikke. Mange af dem der tog til Betesda Dam fokuserede kun på miraklet. Men Jesus viste denne mand at der var noget der var vigtigere end et mirakel. For det er meget vigtigere at få et møde med Jesus selv, og det fik ham.


Men når Torben Søndergaard skriver om Betesda dam så bliver det til følgende istedet:

“For 10 år siden kom der en mand fra USA til Danmark med et profetisk ord til os vort land. Ordet var, at Danmark skulle blive kendt som en Betesda Dam. Altså et sted, hvor syge kunne opleve frelse og helbredelse. Han sagde, at det ikke kun ville blive et eller to steder, men det ville blive hele landet. Ja, uanset hvor man kom i Danmark, ville der være mennesker, der ville kunne bede for én og sætte én fri.” http://udfordringen.dk/2015/01/danmark-kendt-som-betesda-dam/

Prøv at sammenlign det med det Todd Bentley sagde da han var i Danmark, noget som han ret sikkert har sagt i mange andre lande fordi det lyder fedt at sige:

“Da jeg bad for min tur til Danmark, sagde Helligånden: ”Todd, ikke bare i en region eller en kirke eller en by, vil der være en ’Betesda Dam’.” Jeg spurgte: ”Herre, hvor vil det være?”
Hele det danske land vil være kendt for helbredende kraft, og folk fra udlandet vil sige: ”Hvis vi kan komme til det land, til Danmark, så vil vi blive helbredt. Og det er lige meget hvilken by eller kirke, vi tager til, for helbredelse sker alle steder i det land”
De sidste fire år har jeg profeteret om kirker, byer og regioner, som vil være værter for helbredelses udgydelser. Men jeg har aldrig set et helt land, som på alle sider har en helbredelses salvelse. Helbredelser vil ske hele tiden i alle byer.” http://udfordringen.dk/2015/01/danmark-kendt-som-betesda-dam/

Tjah det passer godt nok ret fint med det som Torben Søndergaard siger den såkaldte profet sagde, som han citerer i Udfordringen. Men Torben kan bare Kontakte mig og forklare mig hvem det så er, så skal jeg nok trække det tilbage. Men om det var Todd Bentley eller en anden, så har både ham og Torben misforstået den bibelske historie om den syge mand ved Betesda Dam. Den handler nemlig ikke om at der skal ske en masse helbredelser, men om at møde vores vidunderlige frelser Jesus Kristus, og Ham kan vi møde alle steder, også de steder vi ikke forventer Ham. Folk der lå ved den dam forventede kun en engel, det fik nogen af dem. Men den syge mand fik Jesus istedet.

Hvad er så symptomatisk ved Torben Søndergaard?
Folk som Torben Søndergaard vil hellere have mirakler end de vil have Jesus, og hvor er det dog trist. Torben taler kolossalt meget om sig selv og hvordan Gud angiveligt bruger ham til det ene og det andet, og hvor meget Gud fortæller ham. Men alt det er til ingen nytte hvis ikke Torben holder op med at prædike sig selv, og istedet forstår at hvis man virkelig er en kristen og forkynder, så er ens opgave at prædike Kristus. Det er også det den bibelske historie om den syge mand ved Betesda Dam handler om. Den handler ikke om at der skal ske en masse helbredelser i alle byer i Danmark. Det er en idé som har udgangspunkt i den gamle pagt. Men vi har brug for den nye pagt, den som viser at der kun er eén frelser og den frelser er Jesus Kristus!

Share on Facebook

Leave a Reply