Pinsen som vi fejrer i disse dage, er en fejring af kirkens fødsel. Det var på pinsedag for små 2000 år siden at Gud udgød sin ånd over de discipl,e der var samlet for at vente på Åndens komme. Det skete ret voldsomt, ved at der kom tunger af ild, og satte sig på hvert enkelt af dem. Så begyndte de at tale på andre tungemål, uden at vide hvad det var de egentlig sagde. Men folk som kom fra andre lande, kunne høre at de priste Gud på deres sprog, og de undrede sig. Nogle mente at de var fulde, fordi det virkede så vildt. Men så er det at Peter træder frem, og holder sin berømte pinsetale. Det er Peters tale der er værd at lægge mærke til, hvad angår tegn på at være en kirke der er drevet af Helligånden. Alt for mange har troet eller tror, at tegnet på at være en kirke drevet af Helligånden er at man taler i tunger. Dem der siger sådan glemmer at kigge på hvad det var Peter prædikede på pinsedag, for det er det sande tegn på at man er en Helligåndsdrevet kirke.

Hvad sagde han så?
Han prædikede Guds ord. Peter træder frem og siger at det der er sket, er hvad der er forudsagt i profeten Joels bog, og så citerer han fem vers fra Joels bog. Derefter fortæller han at Jesus som Gud havde sendt, havde de korsfæstet, og efter Han var død, oprejste Gud Ham fra de døde. Det bruger han så noget fra en salme af David til at underbygge, og forklare.Og så slutter han af med at sige:

“Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.” Apostlenes gerninger 2.36

Hvad var det så der var så specielt ved Peters tale? For det første så var forkyndelsen drevet og bygget op af Guds ord. Men det var samtidig et målrettet ord, for hans forkyndelse pegede på Jesus, og viste hvem Jesus er. Peter kom ikke med en masse filosoferen over hvordan Gud måske kunne være. Han begyndte heller ikke at tale om hvor mange gange Gud havde brugt ham til at helbrede folk, og hvor mange penge folk gav ham fordi de ville støtte en Guds mand. Han brugte heller ikke tid på at forklare at hvis man ikke talte i tunger ligesom han nu gjorde, så var man ikke en ordentlig kristen. Han talte slet ikke om at livet handlede om at have et mål, eller at man havde brug for at frigøre sit potentiale. Og absolut ingenting om at vi ikke ved hvad Gud mener fordi det skulle være svært at forstå Guds ord.

Istedet var det et klart og tydeligt Guds ord der blev forkyndt. Han holdt ikke noget tilbage, de fik at vide hvem Jesus er, og at de havde korsfæstet ham, og var skyldige i at have slået Guds søn ihjel. Altsammen baseret på det der stod i Guds ord i forvejen. Det at Peter brugte skriften som han gjorde, og viste at skriften peger på Jesus, og selv pegede på Jesus, er de primære tegn på at man er drevet af Helligånden. En kirke som ikke gør det, er ikke drevet af Helligånden, men noget andet. Eksemplerne som jeg kom med foroven illustrerer det fint kirker som ikke er drevet af Helligånden. Folk kan tale i tunger fra nu og og ti år frem, uden at der er noget Helligånd i det. Paulus selv taler imod at man skal gøre det, for han mente jo selv at det var vigtigere at undervise i ordet, end at tale i tunger (se første korinterbrev 14).

Første tegn
Så første tegn på at man er en kirke der er drevet af Helligånden er en forkyndelse der er bygget på Guds ord, viser hvad Guds ord siger og viser at ordet peger på Jesus og viser os hvem Han er. Men der er også et andet tegn på at man er en kirke drevet af Helligånden, og det tegn vil jeg vende tilbage til i næste afsnit i denne miniserie.

Share on Facebook

11 Responses to “Tegn på en kirke drevet af Helligånden 1”

 1. Martin Willemeos Hansen Says:

  Godt at sætte fokus på det essentielle i ApG 2, at evangeliet og omvendelse bliver forkyndt. Jeg har dog følgende bemærkning til det du skriver:

  “Så begyndte de at tale på andre tungemål, uden at vide hvad det var de egentlig sagde. Men folk som kom fra andre lande, kunne høre at de priste Gud på deres sprog, og de undrede sig. Nogle mente at de var fulde, fordi det virkede så vildt”.

  Der står ikke noget sted i Skriften at de ikke forstod hvad de sagde. Det er en fortolkning af Skriften og ikke direkte angivet. Denne tolkning har længe været tradition, men der er andre mulige vers for vers udlægninger af denne del af Skriften, se fx artiklen: Detektiv Columbo som teolog af Robert Zerhusen, http://jesufrelse.dk/content/view/25/

  Kærlig hilsen i Herren Jesus,
  Martin

 2. René Vester Says:

  Martin jeg er uenig med dig i din forståelse af tungetale. Jeg har undersøgt det og dine argumenter handler mere om hvordan man kan afvise tungetale, end at forstå hvad tungetale er. Men jeg kan ikke se noget formål med at debattere tungetale eller ikke tungetale. For det står stadig i bibelen, og thats it. At folk har misbrugt tungetale og fokuseret for meget derpå, er hvad jeg ønsker at fokusere på her. Så hvis du vil skændes om secondary issues, må du finde et andet sted.

 3. Martin Willemeos Hansen Says:

  Hej René,

  Det er fair at være uenig og lige som dig, ønsker jeg heller ikke at skændes. Endvidere vil gerne påpege, at jeg ikke argumenterer for en afvisning af tungetale, blot gøre opmærksom på, at definitionen af tungetale i Bibelen ikke nødvendigvis er den samme som pinsebevægelsens definition.
  Min første post påpegede blot, at Skriften ikke direkte siger, at disciplene ikke forstod hvad de sagde, men at det er din antagelse. Det var ikke min mening, at lægge op til et skænderi.

  I Jesu glæde, kh
  Martin

 4. René Vester Says:

  Du skærer igen alle over en kam, og jeg kan ikke tilslutte mig det. Og du begynder igen at komme med din forudindfattede tolkning af tungetale.En god hermeneutisk tilgang til skriften, uden presupposition vil vise at det er langt mere troværdigt at de ikke vidste hvad de sagde, end at de vidste det. For der er ikke noget der viser det modsatte, tværtimod. Men det er ikke noget jeg ønsker at debattere her, da jeg ikke kan se formålet med det. Der er langt vigtigere ting på spil end tungetale.

 5. Markus Hvannastein Says:

  Hej René
  Dette er noget jeg og min kone selv tænkte over, før Martin bragte det på bane..

  Kunne du måske ikke lige vise den
  “gode hermeneutisk tilgang til skriften, uden presupposition”
  …der viser at:
  “Så begyndte de at tale på andre tungemål, uden at vide hvad det var de egentlig sagde.”

  “…uden at vide hvad det var de egentlig sagde.” Står nemlig ikke i bibelen.

  Sekundært eller ej, er det jo vigtigt, vi ikke bygger vores teologi på løgn eller presupposition. Det ville være godt med et argument, selv om jeg forstår godt, du ikke gider at bruge alt for megen tid at debattere det.

 6. René Vester Says:

  Hej Markus
  Jeg har valgt at afholde mig fra den her slags diskussioner, fordi jeg ikke ønsker at nogen skal påstå at mit ønske er at promovere en eller anden form for karismatisk kristendom. Jeg er selv ved at få spat når jeg ser andre kristne hjemmesider som promoverer folks diverse kæpheste. Gid de dog ville smide deres kæpheste ud og istedet prædike evangeliet! Det kan eksempelvis være indenfor det karismatiske eller en bestemt kirkeretnings “fortolkning” af et bestemt bibelvers som så får lov til at bestemme hvordan alt muligt andet skal forstås. Formålet med denne side er at prædike Kristus, og vise hvem Han er, og hvem Han ikke er.

  Jeg vil dog sige dette. Tungetale er isoleret set ikke et eksempel på at man har Helligånden. Det skriver jeg fordi vi kan finde tungetale i andre religioner. Der findes tilmed satanister der taler i tunger. De har ikke Helligånden, og deres tungetale er ikke fra Gud. Men tungetale sammen med en god sund forkyndelse af ordet, er der ikke noget galt i. For der står stadig om tungetale i bibelen, og der står ikke noget eksplicit om at det skulle være stoppet. Det er kun med en presupposition man kan nå frem til det.
  De spørgsmål du kommer med har jeg ikke noget imod at tage i private samtaler, eller undervise om i nogen sammenhænge. Men jeg vil ikke gøre det til et enten eller aspekt som nogen karismatikere har gjort det til, med deres second blessing forståelse. Men her på siden har jeg valgt at begrænse mig til dette. Jeg har dog skrevet lidt mere om det her: http://sand.omvendelse.dk/andens-gaver-98.htm

  Men det kan da være vi får muligheden engang for at tale det igennem Markus.

 7. David Jakobsen Says:

  Det er vel en fair påpegelse fra Martin at der findes andre fortolkning end den der længe har været tradition for. Der er jo både sagt, det han selv eksemplificerer – nemlig en anden fortolkning, og samtidig også nævnt at det er en der går imod den traditionelle fortolkning. Jeg tror endda man kunne udtrykke dette stærkere end Martin her har gjort, selvom jeg ikke er familiær med kirkehistoriens fortokning af dette afsnit. (Smith’s Bible Dictionary taler om dette som en permanent gave til evangelisation som blev hos apostlene, og taler om dette som “thre prevalent view”)

  Jeg synes dog at der er flere forhold der peger på at disciplene ikke forstod den tale der kom ud af deres mund, og som blev hørt som en række forskellige sprog.
  1) De var ulærte mennesker der ikke havde været eksponeret for så mange sprog
  2) Folk der hørte dem, men ikke forstod sprogene, troede de var fulde
  3) Set i lyset af 1Kor 14 giver det god mening at forstå det som en tale forstanden ikke forstår, og som er et tegn iogmed at de der burde høre Guds tale til dem ikke hører den, men de som ikke burde – de hører. Dette hænger meget godt itråd med Lukas tale om folkeslagene, deres egne tungemål, og så det der godt kan forstås som temaet for ApG – Evangeliet når ud i hele verden. Fra Jerusalem til Samaria og mod verdens ende (Rom)

 8. Carsten Stampe Says:

  Jeg har søgt efter hvad de tidlige kirkefædre havde at sige om fænomenet “tungetale”, og det er ikke så meget jeg har kunnet finde. Irenæus (ca. 130-200) skrev dog følgende:

  ”For this reason does the apostle declare, “We speak wisdom among them that are perfect,” (1Co_2:6) terming those persons “perfect” who have received the Spirit of God, and who through the Spirit of God do speak in all languages, as he used Himself also to speak. In like manner we do also hear many brethren in the Church, who possess prophetic gifts, and who through the Spirit speak all kinds of languages, and bring to light for the general benefit the hidden things of men, and declare the mysteries of God” (Iranaeus against Heresies, Book 5 – chapter 6.1)

  Irenæus forståelse ser klart ud til at hælde til at der er tale om at mennesker i menigheden taler på menneskesprog (som på pinsedagen) og at de gør det ved Helligåndens gave. Det kan derfor meget vel være at de talte sprog de ikke selv kunne forstå, men ikke nødvendigvis. Fænomenet han beskriver her, synes dog at ligne scenariet i 1 Korintherbrev 14.

  Irenæus skriver endvidere:

  “This Spirit did David ask for the human race, saying, “And stablish me with Thine all-governing Spirit;” (Psa_51:12) who also, as Luke says, descended at the day of Pentecost upon the disciples after the Lord’s ascension, having power to admit all nations to the entrance of life, and to the opening of the new covenant; from whence also, with one accord in all languages, they uttered praise to God, the Spirit bringing distant tribes to unity, and offering to the Father the first-fruits of all nations.” ( Iranaeus against Heresies Book 3 – chapter 17.2)

  Som jeg læser det, så er tungetalens gave en gave til at evangelisere nationerne. “Bringing distant tribes to unity” synes at antyde at det der skete på pinsedagen var, at en gave blev givet til at ophæve effekten af den forvirring Gud skabte i Babelstårnets dage. Gaven satte de kristne i stand til at prædike evangeliet på andre tungemål…

  …så er spørgsmålet selvfølgelig om Irenæus har ret. Nu er han mig bekendt ikke listet blandt dem der prædikede vranglære.

  En anden rigtig god artikel om emnet kan findes her:
  http://www.tms.edu/tmsj/17e.pdf

  Artiklen er skrevet af Nathan Busenitz fra Grace Community Church

  Kærligst i Jesus,

  Carsten

 9. Susan Møllerskov Says:

  Rene, det lader til, at du ikke kan slippe for at diskuttere dette emne. Folk ønsker at snakke om det.

 10. Carsten Stampe Says:

  Jeg tænker personligt at det vel er i orden at vi diskuterer dette emne, sålænge vi kan gøre det pænt og sobert. Der er formentlig og forhåbentlig ingen på den her debat der kunne finde på at ryge i totterne på hinanden, fordi de måtte have divergerende opfattelser på et område der må betegnes som værende sekundært.

  Jeg forstår godt hvis Rene som ordstyrer hellere vil koncentrere sig om vigtigere ting. Den situation vi står med i forhold til forureningen af det sande evangelium er for alvorlig til at vi kan bruge for meget tid på sekundære ting. Vi må have fokus på det der er vigtigt, prioritere og vælge vores kampe med omhu…

  Dermed ikke sagt at dette ikke er et vigtigt emne som mange ønsker at tale om 🙂

 11. Martin Willemeos Hansen Says:

  David du skriver: “Jeg synes dog at der er flere forhold … 1) De var ulærte mennesker der ikke havde været eksponeret for så mange sprog”.

  Teksten siger ikke direkte at der blev talt på mange sprog, den nævner dog en række folkegrupper, men det er en formodning, at disciplene ikke kunne tale på sprog, som jøderne fra disse forskellige folkegrupper forstod (v. 5). De internationale sprog på den tid var græsk og aramæisk, som de fleste jøder i Israel og diasporaen forstod jvf Robert Zerhusen, M.Div., Th.M. se http://jesufrelse.dk/content/view/25/

  Endvidere skriver du: “2) Folk der hørte dem, men ikke forstod sprogene, troede de var fulde”

  Dette er endnu en formodning, teksten angiver ikke, at de som spottede, ikke forstod hvad der blev sagt.

  Du skriver også: “Set i lyset af 1Kor 14 giver det god mening at forstå det som en tale forstanden ikke forstår …”

  At den som taler, ikke forstår hvad han siger, er en fortolkning, ikke noget teksten direkte siger.

  I Jesu glæde, kh
  Martin

Leave a Reply