Her er fortsættelsen på Hvor går grænsen?. Hovedspørgsmålet fra læseren var som jeg ser det, hvad skal der til for at definere en som en vranglærer. Lad mig starte med at pointere at det er meget vigtigt at kunne vurdere hvem vranglærererne er. Det gør bibelen opmærksom på igen og igen. Eksempelvis her fra Andet […]

Share on Facebook