Mens jeg er i Californien på en bibelsk funderet konference (Shepherds Conference), så afholder pinsevækkelsen en lederkonference i Mariager. Nu ville det nok være usandsynligt at pinsevækkelsen inviterede mig til at stille spørgsmål til deres mærkværdige valg af en hovedtaler. Men så kan jeg jo stille dem fuldstændig offentligt istedet. Det kunne jo være at der fandtes et par pinseprædikanter der havde modet til at stille Ulf Ekman disse spørgsmål som kun få åbenbart tør spørge ham om. Men lad os prøve at se om de er så farlige at stille. Jeg har ikke så god mulighed for at linke til dokumentation for alle spørgsmål med mine elektroniske remedier her i Californien. Så søg dem selv hvis du ikke tror jeg har ret, eller anklag mig for at lyve. Noget af det kan du finde på Ulf Ekmans egen blog.
Ulf Ekman er for dem der ikke har hørt om ham, den mest fremtrædende leder indenfor trosbevægelsen i skandinavien, og samarbejder offentligt med den romersk katolske kirke. Hver af de to ting burde enkeltvis være et argument for ikke at invitere ham. Men det er måske bare mig der tager min bibel for seriøst, hvilket åbenbart ikke er så moderne mere. Men her er spørgsmåene så:

1) Ulf Ekman mener du det er vranglære at sige frelst af tro alene? Hvis dit svar er ja, så er det vel derfor du ikke har et problem med at arbejde sammen med den romersk katolske kirke. Hvis det er nej, og du dermed går indfor at kristne er frelst ved tro alene, så kan jeg ikke forstå du kan samarbejde med den romerske kirke. De siger jo i Trent (som de ikke har eller vil trække tilbage) at hvis man siger frelst af tro alene, så er man forbandet. Det virker da ikke som nogen man kan arbejde sammen med, medmindre man mener reformationen var syndig.

2) Ulf Ekman mener du det er forkert at tro på skærsilden? Hvis ja, hvordan kan du så samarbejde og godkende den romersk katolske kirke, når den siger at vi først skal i skærsilden for selv at betale nogle synder som Jesus åbenbart ikke tog på korset for dem der tilhører Ham. Og hvis du tror på skærsilden, er det så ikke en ret lille Jesus du tror på, siden han ikke var i stand til at tage al vor synd på korset?

3) Mener du stadig Ulf Ekman at du er Nordens største apostel? For det stod der jo på praktisk talt på bagsiden af alle de bøger du udgav i starten af halvfemserne. Hvis du i dag mener det var forkert at skrive du var Nordens største apostel, hvorhenne kan jeg så se at du har trukkent det statement tilbage, og er du parat til at trække dine bøger tilbage fra den tid? De var jo også fyldt med vranglære i forvejen som var inspireret af Kenneth Hagins lære.

4) Nu vi er ved halvfemserne så kan jeg huske at du den 31\12 1989 kl.23.00 og frem til kl. 00.00 gav en laaaaaaang profeti om hvad Gud ville gøre i det næste årti. Da de ting du profeterede ikke har fundet sted, vil jeg gerne spørge dig om det var en falsk profeti. Og hvis du siger nej så kunne jeg virkelig godt tænke mig at få en bibelsk forklaring som viser at det er i orden at du profeterer ting der ikke sker. Men du har måske en særlig og personlig tilladelse fra Gud til det? I så fald vil jeg gerne se den og finde ud af hvordan man kan få sådan en, for det må da være lidt sjovt at få lov til at profetere hvad man nu har lyst til at profetere uden at stå til ansvar for det. Nåh glem bare den sidste jeg vil nu godt være ansvarlig. Synes det har en vis værdi, jeg har også en vis mistanke om at Gud ikke giver profeter carte blanch til at profetere ting der ikke bliver opfyldt. Men igen det er jo nok bare mig der tror lidt for meget på min bibel og er aaaaalt for kritisk overfor profetier der lover guld og grønne skove.

5) Hvis du anerkender at det var en falsk profeti den nytårsaften, var du så ikke en falsk profet dengang? Og i så fald ville jeg gerne vide hvorfor det ikke også er tilfældet i dag?

6) Hvordan kan du den ene dag skrive på din blog at Benny Hinns undervisning på Livets ord (vist nok sidste år) var gnostisk og farlig, og så den næste dag skrive hvor fantastisk det var senere at se Gud bruge Benny Hinn? Er gnosticisme da ikke en vranglære så alvorlig at man ikke kan godkende folk der prædiker gnosticisme?

7) Hvad er evangeliet? Og hvis du faktisk er i stand til at give et tilfredsstillende svar her, hvorfor er det så, så svært at finde forkyndelse og undervisning hos dig hvor evangeliet er centralt og normalt?

Hvis du er parat og villig til bare at svare p tre af de spørgsmål ville jeg sætte pris på det.
Her er linket om hans besøg på fredag og lørdag: http://www.domino-online.dk/?p=7071

Share on Facebook

One Response to “Syv spørgsmål jeg ville stille Ulf Ekman på fredag”

  1. Gerhardt Frank Says:

    Hvorfor bede om et svar, vi ved jo at det vil være som at råbe til de døde stene, der er kun en der har svaret og det er Jesus, og hvis nogen prædiker eller profeterer falsk, så er de ikke selv klar over hvad de skal svare til de fingre der peger af dem, de er mest selvoptagne drevne af egne ideologier og har sat sig selv højere end Jesus i Rigdom,Pomp og Pragt her i livet, og er mundskænke for de allerfineste og magtfulde i samfundet top.

Leave a Reply