Lige før nytår så jeg hos nogen venner, et nummer af den såkaldt tværkirkelige avis Udfordringen. På forsiden af den var skuespilleren Lone Hertz. Det er ikke første gang hun får positiv spalteplads i noget der kalder sig en kristen avis. Og endnu engang var det trist at se at det var Svend Løbner Madsen der stod bag artiklen. Hvorfor giver man en mand som ikke fatter evangeliet, og heller ikke kan se forskel på en kristen og en ikke-kristen, plads til at skrive i såkaldt kristne medier? Ja, hvorfor giver man ham talerum i kirken overhovedet? (Se mere på dette link om Svend Løbner: https://sand.omvendelse.dk/svend-l%C3%B8bner-madsen-viser-sit-sande-jeg-1458.htm).Artiklen han har skrevet om Lone Hertz tydeliggør bare endnu engang at Svend Løbner Madsen prædiker et andet evangelium, og derfor ikke burde have lov at skrive i kristne medier, eller tale fra en prædikestol.

Er Lone Hertz kristen?
Det er ganske velkendt at Lone Hertz er inspireret af bibelen. Det synes jeg kun er glædeligt. Hun siger den har forandret hende, men hun mangler at sige bibelens budskab har forvandlet hende. For det er en forvandling hun har brug for. Hun er ikke et nyt menneske, det gamle er ikke forbi, og hendes liv vidner om det. For det første har Lone Hertz for nogle år siden udgivet en CD med oplæsninger af det gnostiske skrift Thomas-evangeliet. Det kan man også læse om i Udfordringen (http://udfordringen.dk/art.php?ID=4486 ). At Udfordringen kan skrive om det som om det var en god ting at udgive, signalerer i sig selv at der ikke er nogen god bedømmelseskraft at finde der. Lone Hertz siger selv om sin udgivelse:

Jeg interesserer mig for religiøse og spirituelle tekster. Og har sådan set bare gået og luret på en anledning til at fremføre det. Jeg vil gerne bringe teksten ud til så mange mennesker som muligt.”

Lone Hertz og prostitution
Ja, Thomas-evangeliet er ganske rigtigt et spirituelt skrift, men det er ikke sandt, og det er heller ikke Jesu ord der står deri, men et påstået Jesu ord, som er i modstrid med skriften. Men udover det så viser Lone Hertz liv at der er noget fuldstændig forkert i hendes forståelse af hvordan en kristen lever. Lone Hertz køber prostituerede til hendes hjerneskadede søn Thomas Strøbye.

Lone Hertz har i mange år været kendt for sit arbejde med hendes søn, og vundet stor anerkendelse for det arbejde og de ting hun har kæmpet for med ham. Fint nok, men ville en kristen mor, købe sex af prostituerede til sin egen søn, og tilmed stå frem som om det var en god ting? Her råber alt bare til himlen om at der er noget helt forkert her. Man kan læse en ikke alt for voldsom artikel om hendes mening på dette link: http://avisen.dk/lone-hertz-koeber-sex-til-sin-soen_102361.aspx. Jeg ønsker ikke at henvise til de andre links p.g.a. det sprog der er der.

At Lone Hertz har en interesse for bibelen er godt. Men hendes forståelse af den er liberalteologisk,og giver ikke nyt liv. I den nylige artikel i Udfordringen sagde hun:

”Uden at være fundamentalist eller bogstav-tro, så er det vigtigt, fordi det er Guds ord. Jeg tror ikke, man kan skrive sådan, hvis man ikke har stået Jesus nær.
– Jesus’ historie er jo en udviklingshistorie. I begyndelsen af sit liv med disciplene oplever vi jo en episode, hvor han i raseri pisker de handlende ud fra tempelpladsen med et reb, ret menneskeligt. I sidste del af hans liv forekommer der kun guddommelig mildhed og tilgivelse.”

Det er ganske problematisk det her. For det viser at Lone Hertz ikke tror på bibelen er troværdig og tilstrækkelig i hendes første udtalelse. At påstå Jesu historie er en udviklingshistorie er ganske enkelt tåbeligt. Jesus er Gud, og Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Hun har med dette degraderet Jesus til et menneske som ikke er bibelens Gud. Da det ikke er en der er fuldt ud Gud, hele vejen igennem historien. For Gud udvikler sig ikke. Han er!

Men ok, det er hvad man kan forvente at læse når det kommer fra Svend Løbner Madsen. Det overrasker ikke længere. Hvis man kan anerkende Johannes Møllehave som kristen. En mand som er universalist, og har erklæret sig selv som sadomasochist i en af sine seneste bøger, og tilmed har levet i et offentligt kendt utroskab med sin nu afdøde kone Herdis Møllehave. Hvis man kan godkende den mand som kristen, ja så kan man vel også godkende Lone Hertz. Hvem bliver den næste han godkender som kristen, Dalai Lama, Sarkozy eller Katy Perry? OG hvem kan egentlig tage Udfordringen seriøst med sådanne artikler?

Her er den omtalte artikel: http://udfordringen.dk/art.php?ID=22616

Det er nu ikke første gang Lone Hertz er på forsiden af avisen. Det er sket flere andre gange også af Svend Løbner Madsen. De artikler vælger også at overse fundamentale kristne sandheder som Svend Løbner tilsyneladende ikke har omtalt for Lone Hertz.

Share on Facebook

10 Responses to “Svend Løbner Madsen anbefaler gnostikeren Lone Hertz”

 1. Thomas Says:

  Hmmm, jeg har et lidt ambivalent forhold til blogindlægget her. For der er jo forskel på kristen tro og kristen gerning, og man kan jo godt have en kristen (frelsende) tro uden at have kristen gerning. Men det er som om, at indlægget blander disse to ting.
  Men kigger man så på den tro, som Lone Hertz giver udtryk for, så er der ikke tale om det, vi normalt forstår ved kristen tro. Så jeg må desværre alligevel ende med samme konklusion, som Rene gør i sit indlæg.

 2. René Vester Says:

  Jeg kan godt forstå din ambivalens. Hvis det var sådan at man bare havde en artikel som handlede om at en ikke kristen havde fået interesse for bibelen igennem de sidste 20 år, og at man så samtidig havde sørger for at beskrive at det ikke har ført til en omvendelse endnu, så fint med mig. Men Svend Løbner godkender nærmest alle som har lyst til at kalde sig kristne som kristne. Med hans bog “Jesus i verdensreligionerne” hvor han fremmer synkretisme viser han jo også en total mangel på forståelse af hvem Jesus er, og at der kun er eén vej til GUd, og det er igennem bibelens Jesus. Ikke nogen andre religioners forståelse af hvem Jesus er. Der er generelt behov for en større bedømmelseskraft i den avis (hvilket der jo engang har været, som dengang trosbevægelsen, og folk som Benny Hinn ikke fik positiv spalteplads i den).
  Nogen folk kan godt have ret i at jeg bruger lidt for meget tid på bedømmelse (det er nu ikke det eneste jeg gør), men hvis kristne medier og kirker gjorde det i større grad end de gjorde, så ville jeg med glæde sætte niveauet ned hvad det angår. Det håber jeg en dag bliver muligt.

 3. Thomas Says:

  Selvom jeg ikke fik det skrevet, så var det behandlingen af Lone Hertz, der fik det ambivalente frem i mig. Der ville det vel egentlig være nok stilfærdigt at konstatere, at hun endnu ikke har bekendt en kristen tro.

  Derimod har jeg ikke noget problem med, at Svend Løbner Madsen får med grovfilen. Han optræder jo som lærer og vejleder for andre, og når han vildleder, skal der gøres opmærksom på det.

  Nu har jeg i mange år ikke fulgt med i det kristne miljø, men Udfordringen har da vist altid haft en tendens til at ville kalde kendte mennesker for kristne. Jeg husker en gang, hvor Preben Elkjær blev fremhævet i Udfordringen som næsten en kristen, fordi han havde sagt noget om, at han troede på “mere mellem himmel og jord”.

 4. Thomas Says:

  PS Der hvor til tilsyneladende går galt for Svend Løbner Madsen er her:

  ” – Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at Kristus, som kom til jord for omkring 2000 år siden, kun begrænser sig til en lille flok i Mellemøsten og fremefter til vores tid. Hvad så med dem, der ikke levede i den geografiske cirkel? Hvad så med dem, der levede før Kristus? Er de fortabt, eller kommer de i kontakt med Gud? Jeg synes, det er skønt at tænke den tanke, at det er den samme Gud det hele handler om.” ( http://kortlink.dk/acry )

  Så det er det gamle spørgsmål om, hvordan Gud kan tillade sig at frelse nogle mennesker uden at frelse andre. Og der er det faktisk positivt, at Svend Løbner Madsen har indset, at den udbredte antagelse om, at det i sidste ende er et spørgsmål om menneskets eget valg, ikke er forenelig med en traditionel protestantisk kristendom..

  Svend Løbner Madsen drager så bare den forkerte konsekvens. Man han kan måske nå at blive klogere. Måske skal han bare huske på, at hvis Gud ikke må forskelsbehandle, så bliver frelsen (eller tilbud om frelse) en menneskeret, hvilket er uforenligt med bibelen, som siger, at frelsen skyldes Guds nåde.

 5. Henrik Froholdt Says:

  @ Thomas. Jeg tror at Svend Løbner ikke forstår, eller har glemt, hvad missionsbefalingen er. Det er netop de steder(Matt. 28,18-20; Apg. 1,3-8) hvor Jesus fortæller os, at det er hans disciple, dem der følger ham, som har ansvaret for at evangeliet bliver sendt ud til alle verdens hjørner. Iflg. Cape Town erklæringen(2010) står der direkte på s. 67 omkring verdensmission at vi som kristne ikke har taget vores ansvar alvorligt, da vi 2000 år efter missionsbefalingen lød ikke har nået alle mennesker endnu.
  Jeg vil anbefale alle at læse Cape Town erklæringen. For der står mange ting i den, som vi i Danmark har glemt eller vælger at gå let hen over, og dermed gør os skyldige i synd.

 6. Thomas Says:

  @ Henrik > Med al respekt, så mener jeg ikke, at kristne har ansvar for de, som går fortabt. Det er Gud som har ansvaret, og det kan vi ikke lave om på. Det er så naturligvis rigtigt, at kristne er kaldet til at forkynde evangeliet, og i det omfang, som vi lever op til det kald, så bruger Gud også vor forkyndelse som led i sin frelsesplan.
  Men når man som Svend Løbner Madsen tænker på alle de, som ikke har hørt evangeliet, så mener jeg ikke, det er nogen løsning at tænke på, at så skal vi bare være mere energiske med forkyndelsen. Ligemeget hvordan vi vender og drejer det, så er der allerede mange, som er døde uden at have hørt et klart evangelium, og uden at være profet, så vil jeg godt vove den påstand, at sådan vil det også fortsat være i de næste mange år.
  Nu ved jeg af gode grunde ikke, hvad der foregår inde i Svend Løbner Madsens hoved, men jeg har selv engang været i nogle tilsvarende overvejelser. Så derfor forestiller jeg mig, at Svend Løbner Madsen har indset, at den moderne (arminske) kristendom, hvor Gud helst vil frelse alle mennesker, ikke hænger sammen med, at frelsen kun er tilgængelig for de, som har været så heldige at få en grundig oplæring i evangeliet. Eller sagt på en anden måde. Hvis frelsen er for alle, hvorfor er distributionsnettet så begrænset til evangelisk kristendom?
  Og der mener Svend Løbner Madsen så, at distributionsnettet nok i virkeligheden er større end evangelisk kristendom, medens du, Henrik, tilsyneladende mener, at så må vi bare arbejde noget hårdere for at udvide distributionsnettet. Og dengang, jeg selv gjorde sådanne overvejelser, mente jeg, at kristendommen var en gang usammenhængende bras, som jeg allerede havde spildt alt for mange år af mit liv på.
  Men siden viste det sig, at det var min kristendomsforståelse, der var forkert. Jeg havde mennesket i centrum og så ikke, at menneskeheden som sådan (i overensstemmelse med Guds vilje) er på vej i fortabelse. Kommer man med en humanistisk indgangsvinkel, virker det naturligvis helt groteskt, at Gud bare sådan uden videre smider mennesker på lodsepladsen, men har man først fået en fornemmelse af syndens realitet og alvor, så virker det altså kun helt rimeligt, at det er sådan, det må være. Og derfor er frelsen, når Gud gør en undtagelse fra reglen, som er fortabelse.
  Det ændrer naturligvis ikke på, at de frelste har en missionsbefaling at efterleve. Men jeg mener, at det er en helt anden historie.

  PS Jeg har ikke læst Cape Town erklæringen.

 7. Linealis Says:

  Så vidt jeg husker var Lone Hertz på forsiden af LMs julemagasin for nogle år siden (måske så langt tilbage som i midten af 90’erne).

 8. Svend Løbner Says:

  Hej René Vester,
  Jeg ved ikke om det har din interesse, men jeg tror, vi kunne få en god diskussion om de væsentlige emner, du tager op i respons til bl.a. mine artikler. Jeg vil gerne diskutere med dig her på hjemmesiden, hvis det da kan ske i en god tone. Med god tone mener jeg, at vi går efter bolden og ikke efter manden.
  Vi kunne udmærket tage afsæt i min artikel med Lone Hertz.
  Hvad siger du?
  Kh Svend

 9. René Vester Says:

  Kære Svend
  Det vil jeg rigtig gerne, og tak fordi du er villig til at tage en åben debat, og tager initiativ til den. Jeg vil også godt være med på at den skal være sober, så det er også hvad jeg vil tilstræbe.

  Skal vi tage debatten under dette indlæg, og måske holde os til dens emne i første omgang, eller har du en anden idé?
  KH
  René

 10. Poul Erik H Says:

  Blot til orientering
  Det var i 2010 at LM gennem julebladet 24:12 bragte et interview med Lone Hertz.
  Med den foreliggende viden gør jeg vist ingen uret ved at konstatere, at der også dér blæser nye vinde.
  kh
  Poul Erik

Leave a Reply