For nogle år siden skrev jeg en artikel om profetier og åbenbaringer som ikke var baseret på bibelen. I den fokuserede jeg særlig på en person som i visse overkarismatiske kredse bliver brugt til at komme og profetere for folk. Det var den amerekanske profet David Hudson som p.t. bor i Sverige. Han har for nylig givet mig feedback på den artikel, og jeg har svaret ham på engelsk, hvad han nok bedst forstår. Svaret på dansk har jeg valgt at lægge ud her. Det skyldes at jeg anser svaret for at have generel karakter. Jeg er ikke ude på at gøre David Hudson være end andre, men synes at han passer meget godt ind i den kategori af folk der rejser rundt og påstår de er sendt af Gud, uden at være det. Folk som ham forvirrer folk med hans budskaber, og de pastorer der sætter folk som ham på deres prædikestol har desværre ikke forstået deres ansvar som pastorer. Den oprindelige artikel kan læses her: https://sand.omvendelse.dk/profetier-og-abenbaringer-2-david-r-hudson-2514.htm

Her er mit svar til ham:

Kære David Hudson

Tak for din kommentar, som du har skrevet. Efter at have læst den, og set efter hvad det var jeg havde skrevet om dig, må jeg desværre erkende, at  jeg når frem til samme konklusion som før. Du taler det som folk godt vil høre, og desuden har din forkyndelse en markant gennemgående fejl. Den mangler evangeliet. Forkyndelsen af evangeliet skal være naturlig og central for en kristen forkynders prædikener. Det behøver ikke altid være lige meget, men det skal være sådan at hvis man tog fem tilfældige prædikener fra en forkynder, så burde i hvert fald en af dem (men helst alle sammen) pege så meget på Jesus og så lidt på os, at der ikke var tvivl om at den kristnes liv handler om at ære Jesus og hvor meget vi bør takke og prise Ham for så stor en frelse. Det kommer du ikke ind på. Du peger i stedet på mennesker, og ikke på Jesus. Du ser på hvad VI er i stand til og kan blive i stand til, og gør det med en ubalance, der medfører at Jesus ikke får ære for det. På den måde har din forkyndelse mange ligheder med den ubibelske læseletbog ”Jabes Bøn”. Den handler også om hvad VI kan få ud af det, men mangler også at vise at vores liv skal være til Guds ære. Du skriver godt nok at du har læst systematisk teologi, men kære David det hjælper jo ikke noget hvis ikke det også påvirker forkyndelsen så den er bibelsk korrekt.

Dertil er dine profetiske evner på linie med de fleste clairvoyante. Og forstå mig ret, jeg ønsker ikke at skrive det i frækhed hvad jeg godt kan se det kunne misforstås som. Det er blot en konstatering. For jeg kan ikke se nogen forskel på dine profetier og det man hører folk sige af ”åndelige budskaber ” i New Age fora. Jeg kommer også med eksempler på hvad det er for nogen ting du kan finde på at sige i artiklen som du svarer på. Så jeg anser dig ikke for at være en profet, og hvis du er, så er du ikke sendt af Gud!

For det andet hvis du virkelig er en profet fra Gud, hvorfor har du så ikke givet flere af de pastorer som inviterer dig et sandt ord fra Gud til dem? Rigtig rigtig mange af dem er jo folk som er tilhører trosbevægelsen, og er folk som den ene gang efter den anden, har sagt ting der er ubibelske og har sat falske profeter på deres prædikestole til at tale til deres menigheder. Tag bare den mest fremtrædende trosprædikant i Danmark Jens Garnfeldt. Hvis du virkelig var sendt af Gud til at tale i Jens Garnfeldts menighed (bare for at tage den som eksempel) hvorfor sagde du så ikke til ham at han var uegnet og ikke værdig til at være pastor. Og at han har ledt sin menighed ud i åndeligt misbrug og har givet dem et forkvaklet billede af Jesus Kristus og udsat dem for falske profeter og profetinder (jeg nævner blot nogle eksempler her: Rodney Howard Browne, Roy Fields, Teresa Waiemu, Ulf Ekman m.fl)? Nej, det har du ikke sagt, og jeg er bange for at det er fordi du prædiker som mange andre levebrødsprædikanter. Du prædiker et budskab som gør at folk har lyst til at invitere dig igen. Hvis du virkelig mener du er kaldet af Gud, så prædik det Gud har sagt, og ikke det du ville ønske Gud sagde.

Jeg kan forstå at du ikke bryder dig om at jeg kritiserede dig offentligt, og at du anser det for ubibelsk. Men Jesus talte ofte imod farisæerne, og de skriftkloge uden at gå til dem først. I det 23 kapitel i Mattæus evangeliet taler Han offentligt imod dem på tempelpladsen med Hans veråb. Han har ikke gået til dem først og haft en lille personlig snak med dem først. Så henviser du i denne sammenhæng til Mattæus 8:15 and 1 Tim 5:19-20. Jeg kan ikke lige se hvad Mattæus 8.15 har med sagen at gøre, men det er nok en tastefejl, men kan forholde mig til 1 Tim 5:19-20. Men det vers gælder om de ældste der tilhører ens egen menighed, og vel at mærke en bibelsk menighed. Det gælder ikke nødvendigvis for ældste som er i andre menigheder end ens egen. For hvis de menigheder ikke engang bygger på bibelen, så kan de ikke bare sige ”Vi er fredet på grund af 1 Tim 5:19-20”. Og David Hudson du er ikke min ældste. Men du er en offentlig person, og i og med du er en offentlig person, så er det også tilladt at kritisere dig offentligt. Hvis du ikke er parat til det, skal du heller ikke være en offentlig person.

Men det som er mest alvorligt er at jeg ikke tror du elsker Herren Jesus Kristus. Det liv du viser i din offentlige gerning viser nemlig ikke det. Hvis du virkelig elskede Jesus Kristus og priste Ham for Hans vidunderlige gerninger, så ville det du prædikede være fyldt af det, så ville din facebook profil vise at du ikke kunne lade være med at tale om og pege på Jesus. Så ville de hjemmesider hvor du skriver om din tjeneste pege hen på Jesus. Det synes jeg er det mest triste David, og derfor beder jeg dig om at tænke over hvem dit liv peger på. Er det din egen ”tjeneste”, eller er det den frelser som forlod det himmelske og steg ned til os, og døde på et kors hvor Han blev knust af Guds vrede i vores sted, og derfor tog den straf på sig som ellers var vores. Jeg kan ikke nogen steder se at det er den sidste og vigtigste del du peger på. Derfor håber jeg inderligt at du vil gentænke dit liv, og vurdere om der ikke er noget i det jeg kritiserer dig for. For tænk på konsekvensen af at rejse rundt og give folk budskaber som ikke er fra Herren, og så få folk til at tro det er fra Herren. Og måske tilmed selv tro det er fra Gud selvom det ikke er tilfældet. En sådan tjeneste er ikke fra Gud, og er ikke noget som vil give løn i Himlen. Tværtimod er lønnen for den slags noget vi skal tage meget alvorligt.  Vi skal huske hvad Jesus sagde i bjergprædikenen:

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Mattæus 7.21-23

Share on Facebook

Leave a Reply