Som en reaktion på min analyse af den prædiken Torben Søndergaard prædikede sidste år i Horsens pinsekirke, har Torben valgt at give lyd fra sig. Jeg kan kun glæde mig over at den kritik der har været, kunne han ikke ignorere, det var også på tide, for Torben, er ikke en der vil have at man diskuterer det han står for offentligt. Hans lære, hænger nemlig ikke sammen, men han er subtil i sin måde at kommunikere på. Derfor vil jeg ikke lade hans kommentar stå alene, men med mine svar og kommentarer til i ”kursiv og imellem gåseøjne”. Her er hans svar, som han skrev at jeg skyldte ham at offentliggøre. Hvilket er morsomt at han mener jeg skylder ham, når man ved at han ikke tillader kritiske spørgsmål på hans facebookside, og sletter og blokerer folk som er uenige med ham. Så nej jeg skylder ikke Torben noget, men jeg vil selvfølgelig gerne vise at Torbens svar, ikke hjælper ret meget, men viser han taler udenom, istedet for at komme ind på de kritikpunkter som jeg har gennemgået i hans prædiken, som du kan høre på dette link: https://sand.omvendelse.dk/hvad-er-der-galt-med-torben-sondergaards-forkyndelse-og-laere-4592.htm

Fra Torben Søndergaard (red). 

Kære læser


Jeg har valgt, at svare kort for jer læsers skyld.
Dette er ikke for Renés skyld og jeg vil heller IKKE indgå en diskusion.

”Så Torben vil ikke svare mig, men kun læserne, det er ganske typisk for Torben, da det før har vist sig at han kommer til kort når han skal forklare sig teologisk, han er nemlig ikke parat til at stå til ansvar for det han tror på offentligt. hvilket adskillige dialoger med ham har vist i forvejen.”

Jeg har før prøvet at snakke med René (og det ved jeg at Sven Løbner og andre også har). Dette har været uden  noget succes. Derfor har jeg lovet mig selv ikke at bruge mere tid på René, hans tilhøre og hans hjemmeside. Men da nogle læser har opfordret mig, vil jeg kort her skrive nogle ting.

Det har været uden succes, skriver Torben. Ja heldigvis, for jeg ville ikke acceptere hverken Torben Søndergaards eller Sven Løbners vranglære. Sven Løbner er for resten åbenlys synkretist, og mener vi kan finde Jesus i andre religioner, det er vranglære af værste skuffe som ikke hører hjemme i Guds kirke. At Torben kan henvise til Sven Løbner viser at han har en stor mangel på bedømmelseskraft.”

Jeg vil starte med at sige, at jeg heller ikke her kan genkende det René skriver. Jeg vil også sige at jeg ikke er Christian Hedegaard eller Ruth Evensen og jeg ønsker ikke at blandes ind i hvad de har gjort eller tror, da jeg ikke er en del af det og har kontakt til dem. Men René skal lige nævne dem hvergang for at få det hele til at lyde mere skræmmende.
”Her skal det lige forklares at på facebook når folk som Ronald Gabrielsen (pastor i Ikast apostolske kirke, og Torbens ven) har forsvaret Torben, så har de ikke villet svare på spørgsmålet om det var forkert eller rigtigt at advare imod Christian Hedegaard fra Evangeliet eller Ruth Evensen fra Faderhuset. Den har de valgt at ignorere. Jeg spurgte udelukkende for at finde ud af om disse folk mener man skal advare imod vranglære eller ej. Det er ikke et spørgsmål de vil svare på, da de tilsyneladende godt kan se at deres svar vil bringe dem i problemer lige meget hvad, fordi det vil vise at de ikke er konsistente i det de siger og står for. Det var den ene årsag til at jeg inddrog de to personer, den anden var for at vise Torben Søndergaard benytter sig af samme metoder som Hedegaard til at få efterfølgere. Han taler om sig selv, og hans oplevelser, istedet for at prædike Guds ord .”
Tror jeg på at troen alene frelser? Svaret er ja og nej, for det kommer an på hvad du mener med troen.
Jeg tro ikke på, at troen alene frelser, hvis man tænker tro, sådan som den almindelige danske forstår tro. Men jeg tror selvfølgelig på at troen på Jesus frelser, sådan som tro bliver beskrevet i Bibelen. ”Ok det er ikke til at sige noget ud fra dette om Torben er forkert på den eller ej, da det har betydning hvilken tro man har. Den frelsende tro kaldes retfærdiggørende tro, og er ikke en hvilken som helst tro, men det er jo ikke kun det der er problemet i min kritik af Torben Søndergaard, men det vil Torben gerne gøre det til.”

Vi bliver ikke frelst af gerninger, men kun ved troen på Jesus. I det øjeblik bliver vi frelst og født på ny. Dette uden dåben i vand og dette uden dåben med Helligånden (modsat til hvad René skriver). ”Det er ikke det eneste jeg skriver, og Torben glemmer de andre kritikpunkter, og nøjes med at se på et enkelt her. Men vel at mærke et punkt hvor han faktisk har sagt at vi både skal døbes og tale i tunger for at være en kristen, og det har jeg dokumentation på. Men hvis han har trukket det tilbage, så er det et skridt på vejen. Håber det vil betyde han også vil trække flere af sine videoer tilbage, hvori han siger dette”.
Men frelsen varer ikke kun en dag og da er det slut. Nej efter man er blevet frelst, starter en livslang efterfølgelse af Jesus, hvor det er Ham, der er Herre i ens liv. Derfor er dåben i vand og Helligåndens dåb ikke noget man bare kan vælge fra fordi man er vokset op som lutheraner eller andet. Når jeg så forkynder dåben i vand og med Helligånden er det fordi Peter i Apostelens Gerninger gør det. Om man skal analysere Peters tale i Apostlenes Gerninger kapitel 2 udfra René’s synspunkter, så vil også Peters tale være vranglære.

”Her glemmer Torben at det ikke er mine synspunkter, men lære der er i overenstemmelse med det den kristne kirke blev enige om under og efter reformationen, og vel at mærke også er i overenstemmelse med urkirkens, hvis man læser kirkefædrenes skrifter. Så nej det er ikke mit synspunkt, men kirkens synspunkt igennem snart 2000 år, men nu kommer Torben med sin ”nye” lære og mener han har ret.”

Jeg tro på, at den sande tro på Jesus vil medføre, at man derefter begynder at vandre i lydighed imod ham. En lydighed der medfører, at man lader sig døbe til at tilhøre ham osv… Vandre man ikke i den lydighed kan man så spørge sig selv om man virkelig har troet på Jesus – man kan i allefald ikke sige at det er Jesus som er Herre i ens liv, hvis man har fået det åbenbaret og stadig ikke gør det.

Her opstår så et problem for Torben. Men man skal kende til hvad han ellers siger om disse ting. Torben har nogen ideer om lydighed, som er ret ekstreme. Jeg er en omvendt kristen, og nogen af de ting jeg gjorde før jeg blev kristen, gør jeg ikke mere. Derudover lever jeg ikke i synd, som om synd ikke gør noget. Men jeg kan synde, og det sker dagligt at jeg synder. Jeg ved også om ting igennem mit liv, hvor jeg burde have gjort noget, som jeg så ikke gjorde, og om ting jeg gjorde, som jeg ikke burde gøre. Så nej, jeg har ikke vandret i perfekt lydighed imod Gud., Jeg har begået fejl på fejl på fejl. Men jeg tilhører Gud, på grund af hvad Han har gjort for mig. Ikke pga hvad jeg har gjort og ikke gjort. Jeg skal ikke lade mit liv med Gud afhænge af hvor stor min lydighed er, men af at Jesus er død en gang for alle på korset for mig. Det har haft en forvandlende effekt på mit liv, og det er jeg evigt taknemmelig for. Men Torben har en fokus hvor det kommer til at handle meget mere om mig, og om hvad jeg gør, i stedet for hvad Jesus allerede har gjort. Det er farligt, og nogen gange vil han sige om folk som er barnedøbt, at de ikke vandrer i lydighed (selvom jeg har mødt lutheranere der er langt mere fyldt af Guds Ånd end Torben, og er langt mere lydige end Torben, men de har bare ikke brug for at snakke så meget om det. Alt andet lige, så er Torbens ønske med dette bare at vise, at lutheranere ikke vandrer i lydighed. Men helt ærligt at tage et enkelt område op som handler om dåbssynet, og ikke om vi skal døbes eller ej, og gøre det til et kardinalpunkt, hvad er det dog for noget? Årsagen til at Torben gør det til et kardinalpunkt har jeg dog også gennemgået i min prædikenanalyse. Han mener at troendes dåb er nødvendig for at kunne sejre over synd. Det er ikke noget han har fundet belæg for i bibelen, men kun i sit eget hoved (han vil nok kalde det åbenbaring, men det er det ikke, det er lære der ikke er bibelsk belæg for). Dermed siger han også at lutheranere ikke kan leve i sejr over synd, og gør dem til en slags andenrangskristne, som ikke lever lige så stærkt med Gud som Torben Søndergaard.”

 
Her vil jeg også tilføje at jeg har venner som simpelt hen ikke ser, at det at døbe børn ikke stemmer overens med Bibelen. Her vil jeg sige, at man kun er ansvarlige for at vandre efter det lys man har. Jeg kan ikke dømme om hvorfor de ikke ser det med troens dåb. Men at de ikke ser det med troens dåb skal jo ikke hindre mig i fra at forkynde det Gud har vist mig og hvad Bibelen siger. Så om en person ser, at det med dåb er noget der skal ske efter, at man er kommet til tro og stadig vælger at ikke lade sig døbe, så lever han i ulydighed imod Gud ord – med andre ord kan han ikke sige at Jesus er Herre i hans liv.

”Og så er det man igen spørger sig om hvad mener Torben Søndergaard egentlig så? For sætter han ikke spørgsmålstegn her ved om en der er barnedøbt, men har set at troendes dåb er den bibelske, og så ikke lader sig døbe alligevel, overhovedet er en kristen? Sagen er at Torben alt for billigt slipper af sted med at skrive dette, for han vil jo ikke diskutere dette offentligt. Han vil kun postulere og ikke stå til regnskab for sine udtalelser, og lade dem teste”.

Problemet som jeg ser det er, at René fokuserer så meget på retfærdigheden, altså den første skridt, at han næsten glemmer resten af pakken (hvilket er et general Luthersk problem). Jeg tror også at vi gøres retfærdige af tro alene, men jeg ønsker ikke at stoppe der. Jeg ønsker at dem som ønsker at blive frelst skal få med sig hele “Peter-pakken” (Omvendelse, dåb i vand og Helligåndens dåb).

”Ok så nu fokuserer jeg for meget på retfærdiggørelseslæren, til det må jeg sige hellere det end for meget på de ting Torben Søndergaard overfokuserer på, som at tale om sig selv og fremhæve sig selv, i stedet for at prædike Kristus”.

Jeg tror ikke det handler kun om at få folk frelst men, at gøre disciple. Jesus har ikke sagt, at vi skal gå ud og kun forkynde retfærdighed. Han bad os gøre disciple og lære dem at holde alt Jesus har befalet

Så langt er jeg enig, men så kommer det”

…. og det inkludere dåb i vand og med Helligånden. Begge to områder der er nødvendig for at kunne fuldføre den gerning Jesus har givet os at gøre.

Her er det så, det handler nu om hvad JEG skal gøre, og Torbens store fejl er at han så meget ser på hvad vi skal gøre, og så kalder han det tilmed nødvendig. For resten Helligåndens dåb, ifølge Torben Søndergaard er at tale i tunger. Så hvis du ikke taler i tunger, har du ikke fuldført det der er nødvendigt ifølge ham.”

Læser vi i Apostelens Gerninger, så ser vi at de forkynder dåben sammen med troen (og ang. dåben, så ser jeg ikke dåben som en lovgerning).

Fint at han ikke gør det, men så skal han også vise det i sin forkyndelse, og det gør han ikke, derfor bliver dette kun til en modsigelse af hans egen forkyndelse, men endnu engang, viser det at Torbens lære ikke hænger sammen.
Så sker der noget underligt, Torben vælger at citere nogen skriftsteder uden at forstå dem i deres sammenhæng, og slutter så af med at skrive at vi ikke må tage et vers ud af sammenhæng og stoppe der. Det er simpelthen dumt at se hvordan han endnu engang selvmodsiger sig selv.”

Apostlenes Gerninger 2 – Peter forkynder dåb som en naturlig del af, at han forkynder hvordan mennesker kan blive frelst.

Apostlenes Gerninger 8 – Filip forkynder evangeliet for den etiopiske hoffmand og mandens første reaktion når han ser vand er “Hvad er til hindre for at jeg kan blive døbt?” (Hvorfor giver folk ikke den samme respons, når René eller andre forkynder evangeliet for dem i dag? Kunne det skyldes at de forkynder en anden evangelium end hvad den første menighed gjorde det)

Apostlenes Gerninger 9 – Det første som sker når Ananias kommer til Paulus er, at Paulus bliver døbt.

Apostlenes Gerninger 10 – Peter forkynder og Kornelius og hans hus bliver fyldt med Helligånden og Peters første reaktion er “Mon nogle kan hindre disse mennesker i at blive døbt?”

Gennem hele Apostlenes Gerninger så ser vi, at dåben var en så integrerert del af det at være en kristen. Ja, der var ingen alternativ. Ønskede de at følge Jesus, blev de døbt til at tilhøre ham og dette med det samme.

Angående dåben ser jeg ikke den som en lovgerning, men som en lydigheds handling og jeg tror ikke man er lovisk når man ønsker at adlyde Jesu ord. Jeg tror man trygt kan adlyde Jesus uden, at være bange for at blive lovisk.

I Galaterbrevet taler Paulus meget om forskellen på loven og nåden.
I Gal. 3 vers 26 siger han dette: 
“For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.”

Amen. Tror jeg på dette? Ja, selvfølgelig gør jeg dette, da dette er hvad Bibelen siger. Men vi glemmer at dåben var indgangen til denne tro for de første kristne. 
Derfor står dette i næste vers:
“Vers 27 Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus”

Så vi kan ikke bare tage et vers ud af den sammehæng og stop der. Så vi er Guds børn ved troen på Jesus Kristus, alle os der er døbt til at tilhøre ham. Så for de første kristne hang troen og dåben tæt sammen, hvilket jeg også mener den burde gøre i dag.

Hvis nogle vil grave mere ned i undervisning kan jeg anbefale denne af David Pawson, en engelsk gammel baptistpræst og bibellærer. Han er dybt respektere i hele verden og kender Bibelen mere end de fleste mennesker:

Noget af en påstand Torben her kommer med. For David Pawson er ikke dybt respekteret i hele verden, men han kender bestemt bibelen mere end Torben, og han studerer den langt mere indgående og ved hjælp af teologiske bøger, Pawson går dog meget kraftigt imod at Gud er i stand til at fuldføre det Han har påbegyndt i en kristen. For Pawson mener det er muligt at falde fra troen, selvom man er blevet ordentligt frelst. En lære som Torben også er meget forvirret omkring, men når det er sagt, så tror jeg Torben vil få langt mere ud af at høre på David Pawson, end mange andre, selvom jeg har fundet ud af at Pawsons viden om bibelen, og den tid bibelen blev skrevet på, er mere fejlbelagt end jeg havde regnet med. Jeg har hørt ham en del før jeg begyndte at høre Paul Washer, John MacArthur, Voddie Baucham o.l. Og har fundet ud af at Pawson ofte lyder til at vide mere end han reelt set gør. Men stadigvæk, bedre end at høre på folk som Kennethe Hagin, Benny Hinn og den slags.”

http://davidpawson.org/resources/series/the-normal-christian-birth

Ellers vil jeg sige at jeg ikke vil bruge mere tid på at forsvare mig selv. Jeg vil faktisk ikke engang læse hvilken kommentar denne besked giver.

Ja det er så den kommentar jeg ikke tror på fra Torbens side”.

Jeg vil bare elske Jesus og har nogle spørgsmål er i selvfølgelig velkommen til at henvende jer til mig personligt. Hvilket er hvor I får det rigtig svar når det kommer til hvad jeg mener.

Jeg vil lige tilføje, at jeg rigtig nok har begået mange fejl. Hvem har ikke det? 
Jeg har også tidligere gået for meget op i loven og folk har også brændt sig på mig, hvilket jeg indrømmer. Men dette tror jeg vi alle der har med mennesker at gør har oplevet. Især dem der kommer i berøring med mange mennesker. Går jeg bare 1-2 år tilbage kan jeg se, at jeg er kommet uheldig afsted i min forkyndelse eller hvordan andre har opfattet det, eller ting jeg har gjort hvilket jeg beklager. Ja, jeg omvender mig stadig og lærer nyt hele tiden.
Men hos Gud er der tilgivelse. Dette er desværre mere end hvad man kan sige hos mange kristne i dag.

”Det store problem her er at Torben glemmer at få at få tilgivelse, skal der også omvendelse til. Torben forvirrer folk med sin gernings- og mirakellære, og minimerer forkyndelsen om evangeliet, så den i stedet for kommer til at handle om helbredelser og dæmonuddrivelser, og åbenbaringer om dit og dat. Jeg vil gerne tilgive Torben, men jeg vil se at han vender sig bort fra sin ubibelske lære og begynder at prædike Guds ord i stedet, og ikke prædiker sig selv, hvilket jo er det han reelt set gør.”

Gud velsigne jer


Torben Søndergaard


 

PS: NEJ, jeg vil ikke bruge tid på at diskuterer tro herinde eller andre steder offentlig på nettet. Jeg vil som Jesus prøve at bruge tiden på dem jeg skal.

Og så får Torben sluttet af med en hyklerisk kommentar. For hvis han virkelig mente det, så burde han jo netop IKKE have svaret her. Men han viser i stedet for at han ikke vil stå til ansvar for det han har sagt, da han ikke vil have en åben dialog om det. Jeg vil gerne. Dertil har han heller ikke svaret på de kritikpunkter som jeg kom med, men har taget en enkelt ud (som han har forsøgt at trække tilbage, men viser han dog alligevel mener på en eller anden måde som vi ikke må forstå, da vi ikke kan spørge ham ud om det. Det jeg skrev og viste i min gennemgang af hans prædiken var bl.a.: Det som er meget farligt ved denne prædiken, er at han lægger nogen ting i dåben, og i tungetalen som der ikke er bibelsk belæg for. Men det han reelt set siger med det, er at kristne som ikke er døbt på egen bekendelse og ikke taler i tunger, er en slags andenrangskristne.” og det var ikke det eneste kritikpunkt i hans prædiken. Men det har vi ikke nogen kommentarer til fra Torbens side.

Jeg vil dog snart komme med et indlæg om som viser at Torben står for en frihedsteologi som er ødelæggende for omvendte kristne, som kæmper med synd i deres liv. En lære som gør at folk går ud af kirkerne skuffede, ødelagte i stedet for at blive i kirken, og vandre med Kristus. Den vil tage udgangspunkt i det program som Torben gæstede på DR2, om homoseksualitet.

Share on Facebook

6 Responses to “Svar fra Torben Søndergaard, men var det svar nok?”

 1. Morten C Says:

  2 Peter 1:2 Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud og vores Herre, Jesus Kristus, og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred. 3 Gud gav os jo gennem sin guddommelige magt muligheden for at leve efter hans vilje, og det sker ved en voksende forståelse af ham. Han indbød os til at få del i den ophøjede godhed, han selv besidder.

  Dåben er vigtig, selv Jesus blev døbt. Jesus siger:
  Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
  Men syndfri perfektion findes ikke, heller ikke efter dåben. Som kristne er vi kaldt til hellighed og lydighed, men det kommer ved tro og Gud’s nåde, ikke i dåben!

  Jeg er af den mening at det er i skriften vi finder svarene og ikke i den historiske kristendom; Sola Scriptura. Men det er klart at også jeg er inspireret af andre kristne og påvirket af historisk kristendom. Jeg læser bl.a.:
  Spurgeon, Repentance Unto Life: http://www.spurgeon.org/sermons/0044.htm
  Andrew Murray i bøgerne Humility og Absolute Surrender: http://www.worldinvisible.com/library/murray/5f00.0565/5f00.0565.10.htm
  http://www.ccel.org/ccel/murray/surrender.vi.html
  A.W. Tozer, John Bunyan, R.M. M’Cheyne, John Wesley, Ravenhill, Paris Reidhead, Luis M. Ortiz m.fl.. .

  Jeg så faktisk dette program fra DR2, hvor Torben Søndergaard medvirker og er måske enig med René Vester i at han desværre falder igennem da muligheden opstår for at prædike evangeliet. Hvilket også de andre kristne gør i de andre programmer.

  Må Gud velsigne jer alle og må Helligånden vejlede os til hele sandheden.

 2. Susan Møllerskov Says:

  For at være helt fair, Rene, var Torben faktisk opfordret til at forsvare sig her på bloggen angående sin mening om dåb og tungetale. Derfor tog han lige netop dette punkt op, og derfor valgte han at svare. Jeg ved dette, fordi det var mig, som opfordrede ham. Jeg spurgte ham, om det du siger om ham er sandt, og jeg nævnte, at Svend Løbner og Kim Andersen har kommet på bloggen og forsvaret (eller forsøgt at forsvare) sig. Han var ikke særlig interesseret i at gøre det, men for læsernes skyld, dem som læser både dig og ham, har han været flink og brugt tid på at skrive et svar til dit indlæg om ham.

 3. Vadim Cool Says:

  Ja, det var da spændende at læse om. Og jeg må ærligt nok indrømme at Torben har ret i det han skrev både om sig selv og det der står i Bibelen. Torben tager fejl, vi tager fejl, alle tager fejl. Spørgsmål er, skal vi bruge tid på at fokusere os på fejl eller at fokusere os på livet med Jesus?

  Torben – “Jeg tror på, at den sande tro på Jesus vil medføre, at man derefter begynder at vandre i lydighed imod ham/(Jesus). En lydighed der medfører, at man lader sig døbe til at tilhøre Jesus osv… Vandre man ikke i den lydighed kan man så spørge sig selv om man virkelig har troet på Jesus – man kan i allefald ikke sige at det er Jesus som er Herre i ens liv, hvis man har fået det åbenbaret og stadig ikke gør det.”

  I princippet kan man ikke være uenige her fordi vi gør det vores Herre befalder os, med mindre vi ikke tror på Jesus eller ikke tror på at det det der er skrevet i Bibelen ikke har noget betydning og derved ikke er nødvendigt. Ja, jeg brugte også ordet “nødvendigt”. Fordi hvis man har mulighed for at blive døbt og ignorer det hele sit liv, så er spørgsmålet hvad man ellers ignorer og hvad man bygger sit liv på.

  Men at leve i ulydighed er ikke ensbetydende at man ikke er frelst. For man kan godt være ulydig overfor Guds frelses plan, eller ulydig overfor Guds velsignelse til os, eller ulydig overfor sine egne handlinger i forhold til sin egen forkyndelse. Der er flere grader af ulydighed. Og hver grad har sine konsekvenser. F.eks. Israel var ulydig overfor Gud da de gik ud af Ægypten og konsekvensen af det var at det tog dem længere tid at nå frem til deres velsignelse. Så var der andre der slet ikke troede på Gud og de blev dræbt. Så vise ting er nødvendige for vise formål. Og som Rene skriver at kirken blev enige om vise ting, ja det er sandt. Men bare fordi de blev enige om vise ting er ikke ensbetydende at de gjorde tingene korrekt og på en måde der bragte vækkelse. Det er jo derfor Torben gør det han gør til at begynde med, ikke for at blive frelst, men fordi Kirken ikke gør det som er til velsignelsen for andre omkring den. Det er ikke Jesus som skal tilpasse sig os og vores livsstil og drømme. Men det er os der bør tilpasse os Jesus og hans livsstil og hans ønsker og drømme, det han blev slagtet for. Så man kan enten gå rundt og dømme hinanden og sige så som: “Ja men Charles Spurgeon er jo kristen og ham hører vi ikke om gik rundt og uddrivet dæmoner eller helbredt de syge eller døbt folk i vandet.” eller vi kan sige “Det handler ikke om hvor stor gerninger vi gør i Jesu navn, men hvor langt er vi villige til at gå for Jesus og hvilken slags liv vil være til en ægte velsignelse for os og andre omkring os hvis nu vi bare gjorde som der står i Bibelen.”

  Gud kan bruge en Ateist til at forkynde evangeliet. Men det handler ikke om at være en ateist, men om at være Jesu discipel og leve det liv Gud har forberedt for os og ikke det liv vi har forberedt for os, for så kan vi ikke kun gå glip af velsignelsen men også livet. Derfor er der ikke nogen der er større, for vi er allesammen lige i Kristus. Men vores liv kan være MEGET forskelligt og resultatet af vores liv er resultatet af hvor meget vi ville have livet med Jesus og hvor meget vi ville have livet med os selv. Og det kommer an på hvad vi ligger ind i livet. Hvad er livet for os, at bare gå på arbejde hver dag og tjene penge eller er det at gå på arbejde for at tjene Jesus. Penge og matrealisme er ikke nødvendigt for at tjene Jesus, og kan faktisk være en hindring i de fleste tilfælder.

 4. René Vester Says:

  Susan problemet er bare at Torben jo ikke har svaret på det som kritikken går på. Han taler udenom. Og det viser blot endnu engang at den selvbestaltede Torben Søndergaard ikke vil stå til ansvar for de ting han står for. Han er ikke parat til at debattere dem offentligt, hvad han jo også selv siger her ovenfor.

 5. Mads Bjørn Says:

  Kære René.

  Jeg har været meget i tvivl om Torben Søndergaards lære selv. Er delvist stadig. Og det er godt, at læren bliver diskuteret. Ganske som rabbinerne også diskuterer Skriften ugentligt. Men det er for det første ineffektivt og for det andet ikke passende at udstille sådan en åbenlys “samtale” her. Det er da bedre at mødes under Helligåndens vejledning i stedet for at køre 3. personsberetninger.

  Guds fred og nåden være med jer alle!

 6. René Vester Says:

  Kære Mads
  Da Torben Søndergaard har valgt at være en offentlig person, må han også være parat til at blive bedømt offentligt. Hvis man ikke er parat til det, så skal man slet ikke agere offentligt. Desuden har jeg og andre erfaret at Torben Søndergaard ikke tager imod kritik selvom man går til ham personligt. Det er der mange der har prøvet og har talt med ham om de store problematikker der er i hans tjeneste. Siden han ikke kan tage imod konstruktiv kritik, er det også i orden at advare imod ham.

Leave a Reply