16
Jul

Flere af de forkyndere jeg kender som vil prædike et fuldt evanglium, oplever at blive stoppet af deres ledelse. Jeg har mødt folk der har talt om så bibelske områder som korset, omvendelse, gudsfrygt og Himmel og Helvede. Alle har de forkyndt det så klart og tydeligt at folk er blevet berørt og nogle gange også ramt. De kan mærke og høre at det er evangeliet de har hørt. Og ikke noget tilpasset budskab.

Men de samme forkyndere oplever at deres ledelse befaler dem at stoppe med at prædike sådan. Årsagerne til dette er mærkværdige. For jeg ved at disse ledere er blevet spurgt om, hvad der skulle være forkert i forkyndelsen som de ikke vil høre. Til det har svaret ofte været: “Der er ikke lige noget vi kan pege på, vi kan bare ikke lide den måde at forkynde på”. Men en som jeg ved efterhånden er rigtig brugt er denne: “den forkyndelsesform passer ikke ind i vores strategi”. Nogle gange har man ovenikøbet sagt: “Forkyndelse om Helvede, omvendelse eller gudsfrygt (bare for at tage nogle eksempler) passer ikke ind i den strategi vi har lagt”.

Jeg vil gerne spørge om hvad det er for en strategi som udelukker bibelsk forkyndelse? Er det en strategi som er inspireret af Gud? Dette i sig selv er et tåbeligt spørgsmål som mange af disse ledere åbenbart ikke har turdet tænke ret meget over. For en strategi som udelukker bibelsk forkyndelse, er en strategi fra Helvede.

Bibelen har kun en strategi. Den står i Mattæus 28.18-20:

“Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Det er den strategi jeg vil bruge, for den ved jeg indebærer bibelsk forkyndelse, og det er ikke en strategi fra Helvede, men fra vor Herre og Frelser.

Share on Facebook

Leave a Reply