“Hvad er evangeliet?” det er spørgsmålet som burde være nemt og ligetil at svare på for enhver der kalder sig kristen. Af samme årsag er det trist at finde ud, af hvor få der egentlig er i stand til at fortælle hvad og hvem evangeliet er, og hvad det betyder. Nogen er endog bange for at give et svar, og søger først at finde ud af hvad det er man ønsker at få at vide når man spørger dem om hvad evangeliet er. Jeg glemmer ikke at Moses Hansens egen søn, Thomas Hansen som er leder af Hillsong i København, ikke var i stand til at svare på så simpelt et spørgsmål. Men ville have mig til at svare på hvad jeg ledte efter når jeg spurgte ham om hvorhenne evangeliet blev prædiket hos Hillsong? Noget han desværre ikke kunne besvare. Der er ikke noget at sige til at alt for mange som kommer i kirkerne ikke kan svare på hvad evangeliet er, når ikke engang deres ledere kan svare derpå. For Thomas Hansen er desværre ikke en enlig svale hvad det angår. Når kirkens forkyndere ikke kan forklare noget så essentielt og livgivende, hvordan kan man så forvente at kirkens folk kan svare på det, og er det ikke den reelle årsag til at der mangler ægte kristenliv i så mange kirker?

Vi har brug for at høre evangeliet som en naturlig og central del af det der bliver prædiket i kirken. Vi behøver ikke have alle aspekter med hver gang. Men hvis ikke præsten kan se at teksten som bliver prædiket over peger på Jesus, og hvordan evangeliet fremtræder i teksten, så skulle han hellere lade være med at prædike den tekst. Eller måske endda stoppe som forkynder. For hvis man ikke håndterer skriften tilfredsstillende prædiker man dom over sig selv siger bibelen. Og hvem ønsker dog at prædike dom over sig selv?

En der formår klart, tydeligt, skarpt og glædeligvis bibelsk at fortælle hvad evangeliet er, så det er til at forstå er forkynderen Steve Lawson. Her får han muligheden for at gøre det igen, under supervision af radio og tv-vært Todd Friel. Nyd det, og vid at når først vi kender det sande evangelium, så bliver vi ikke trætte af at høre det. Nej, det er en glæde og befrielse at høre igen og igen. Ja, fra forskellige bibelske vinkler, men hvor er det godt at høre, for det er budskabet over alle budskaber. Et budskab som sætter fanger fri, og løser folk fra syndens bånd og straf og peger på Ham der har banet en vidunderlig vej for os der tilhører Ham!

Share on Facebook

Leave a Reply