Det radikale venstre er (endnu engang) kommet med et forslag som går på at alle trossamfund i Danmark skal finansieres over skatten. Deres argumenter for dette kan isoleret set være i orden. Men det er bestemt ikke noget der vil være godt for kirkerne når den kommer under pres. Umiddelbart lyder det fint og dejligt at man har en kirke, og får penge af staten for at prædike der. Der er ret mange problematikker ved den form for statsstøtte. Og lad mig bare starte med at se det fra de andres side.

Hvis jeg var ateist, og blev tvunget til at betale til andres tro, ville jeg da være godt og grundigt irriteret. Hvorfor skulle en ateist betale til nogen der synes det er spændende at gå i kirke og synge salmer? Kan de ikke selv betale for det? At tvinge ateisten (og andre som ikke går op i at have en tro) vil være en uretfærdig omfordeling af penge. Hvis jeg vil være med til at have en god kirke, må jeg selv være med til at betale for den. Det vil jeg ikke påtvinge andre. Men det allerfarligste ved statsstøttet religion anser jeg som følgende:

Det farlige aspekt
I dag kan det godt være at man vil sige, “her er nogen penge, brug dem til det I vil sådan som det nu passer ind i jeres religion”. Kirkerne vil være glade, de får penge til deres aktiviteter, og synes at det er rart at det offentlige støtter deres vigtige arbejde. Men på et tidspunkt vil man blive så afhængig af denne statsstøtte,at det vil blive den som gør at kirken hænger sammen økonomisk. Når det bliver tilfældet, kan staten begynde at sætte krav på indholdet i kirken. Og tro mig det vil ske, for det sker nogen steder allerede i dag. Hvad vil der ske når folk som Karen M. Larsen begynder at råbe op om at en eller anden kirke er homofobisk? Det har hun jo gjort før om andre kristne grupper. Hun har bl.a. været med til at hindre at KFS grupper kan mødes på de gymnasier som de tilhører (informationerne om dette har jeg fra en der har sendt mig Karen M. Larsens korrespondence med gymnasier vedr. dette).  En sådan påstand om homofobi (som meget ofte er fuldstændig misforstået da folk ikke kan se forskel på homofobi, og på at have en mening omkring homoseksualitet) vil hurtigt i medierne og hos politikerne, kunne medføre at man ikke vil acceptere at kirker der får statsstøtte kan tale imod homoseksualitet.

Og hvad så med alle de andre områder, som mange ikke bryder sig om at man taler om? De kan vel også blive forbudt for os at nævne. Så må vi ikke længere ytre os om abort, så må vi ikke længere tale imod prostitution, og i sidste ende må vi ikke længere advare imod den kommende dom, så folk kan forstå hvorfor de er nødt til at vende om. På sigt kan statsstøttet religion medføre så gralle indskrænkninger af ytringsfriheden at det reelt set bliver en mundkurv. Ikke kun for kristne, men også for folk med andre holdninger. Det kan godt være at det radikale venstre ikke har haft disse overvejelser, men det er dette de burde tænke på. For er det et sådant samfund de ønsker, eller vil de stadig godt sætte ytrings-, og religionsfriheden højt på dagsordenen, så vi stadig kan være frie mennesker i dette land?

Man kan læse mere om forslaget på dette link.

Share on Facebook

7 Responses to “Statsstøttet religion. Skulle det være en god ting?”

 1. Bente Dahl Says:

  Hej
  Tak for dine kommentarer til mine idéer om at ændre systemet for medlemsbidrag til godkendte trossamfund, for at gøre det enklere og mere retfærdigt. Du påpeger, at der er flere problematikker i det. Det er jeg helt enig med dig i. Du nævner statsstøtte som en af dem. Nu foreslår jeg ikke statsstøtte til trossamfund, men at opkrævningen af medlemskontingentet kan foretages via skattesystemet, ligesom vi har det som medlemmer af Folkekirken. Det vil forenkle administrationen for trossamfundende, og det vil forenkle systemet for skattevæsenet ved at flytte det arbejde væk fra skattefradrag for sponsorater til registrering af medlemmer.
  Du spørger, hvorfor ateister skal være med til at finansiere trossamfund. Det kan du med god grund spørge til i dag. De regler, der er gældende i dag giver mulighed for, at godkendte trossamfund kan trække beløb (og gør det med tre cifrede mio.beløb) fra i skat. D.v.s. vi er alle med til at finansiere disse samfund i dag. I mit forslag ligger, at der sættes loft over, hvor meget, der kan trækkes fra – ligesom der er loft over sådanne beløb, som gives til andre foreninger. Folk må sandelige give alt det, de vil, til hvem de vil, men jeg mener ikke, det er rimeligt at hele de ret store beløb, vi taler om her, kan trækkes fra på selvangivelsen.
  mvh Bente Dahl

 2. Kim Thomassen Says:

  Forslaget er sympatisk, men vil gøre kirken afhængtige af staten med den konsekvensen at der kun gives penge til dem som har de “rette holdninger” ioverstemmelse med tidsånden. Kristne organisationer/enkeltpersoner i Danmark og Norge er i de senere år været udsat for beskyldninger om ” misbrug af statsstøtten” Soc.dem, SF, Rad V. Enhedslisten er tilhænger for at homoseksuelle skal have mulighed for at gifte sig i kirken er et opgør imod Gud. Mange vil nok sige sådan noget sker ikke i Danmark, men det vil ske i fremtiden med krav om at f.eks danske kristne højskole ikke må undervise udfra Bibelens ord vedrørende homoseksualitet, ellers kan man miste statstilskuddet med begrundelse om “diskrimination” imod homoseksuelle. D Norge et godt eksempel på efter at den norske ligestillingsminister Anniken Huifelt har true kristne friskole skal undervise ioverstemmelse med tidsånden og ikke efter Bibelens ord, ellers kan man miste statstilskuddet.

  http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=14518….. 24.04.08

  http://www.honesthinking.org/no/pub08/Kk.2008.04.07.StSol.Et-riskabelt_eksperiment.htm Ståle Solberg Krk 07.04.08

  I Danmark, Agape, Hjemmesiden AdamogEva, Apostolske Kirke i Fredericia er en “sekt”, Søren og Anna Lynge, (ungdomsproblemer.dk) har været ved at miste statstilskuddet.

  Karen M Larsen skrev 16.08.09 om de Konservative og friskolerne

  De Konservative kræver nu at friskolerne skal undervise i de danske værdier, såsom demokrati, ligestilling og retten til at bestemme over sit eget liv. Forsalget er (naturligvis) rettet imod de muslimske friskoler, men med mindre at De Konservative vil afskaffe det centrale demokratiske ideal om lighed for loven må forslaget også få konsekvenser for de kristne friskoler. Jeg ser derfor frem til at De Konservative stiller krav om, at kristne friskoler skal fortælle deres elever, at det er helt ok at være homoseksuel, og at abort er væsentlig kvinderettighed.

  http://ilopp.karenmlarsen.dk/blog/www?Home&post=293

 3. Linealis Says:

  Hvis det ikke er rimeligt at man kan trække gaver til kirker, trossamfund og kirkelige foreninger fra på selvangivelsen, så er det vel heller ikke rimeligt, at man kan få skattefradrag til andre ‘velgørende’ formål. Hvorfor skal man fx. kunne få fradrag for gaver til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske? Greenpeace? En landmand ville sikkert også brokke sig over at han på den måde er med til at støtte Danmarks Naturfredningsforening. Og hvordan definerer man et trossamfund. Skal staten fx. opkræve kirkeskat for Indre Mission? Det giver jo ikke mening. Jeg tror ikke Bente Dahl har tænkt dette specielt grundigt igennem.

 4. René Vester Says:

  “Lighed for loven, også for Loke” er jo stadig noget vi holder højt i Danmark. Og det vil jeg egentlig gerne have fortsætter. Men når det er sagt, så er det på sigt uholdbart at nogle religiøse grupper får statspenge, mens andre ikke gør. Her burde det være sådan at staten stoppede med at betale løn til præster i folkekirken. For det er ikke over kirkeskatten de bliver betalt. Men over statsskatten. Det er muligt at det er denne forfordeling som Bente Dahl fra de Radikale ønsker at rette op på. Men det ville være bedre at gå den anden vej, og stoppe statsstøtten til kirken. Det ville også betyde at kirken ville være nødt til at tage sit arbejde mere seriøst (håber jeg) når de kun får de pengegaver som folk selv ønsker at give.

  Til Kim
  Ja det som Karen M. Larsen skriver på sin blog er faktisk skræmmende. For det er en ret kraftig indskrænkning af ytringsfriheden hun dermed eftersøger. En indskrænkning som ville gøre at hun (og andre) kan få lov til at leve i deres synder uden at blive konfronteret med at det er synd imod Gud.

  At Karen har det som hun har det skal hun have lov til. Jeg ville blot ønske at dem som hun kontakter i det politiske og i undervisningsverdenen, er personer som kan tænke selv, og hellere vil fremme individets frihed til at tænke og ytre sig selv, istedet for at indskrænke folks frihed for at kunne give nogle små grupper fred for meninger der går dem imod.

 5. Astor Says:

  Karen M. Larsen henviser til De Kosnervative, der vil have at religiøse friskoler underviser i danske værdier. (At de værdier K ønskes undervist i, ikke er specielt danske, er så en anden sag, men lad nu det ligge…) Hun har selvfølglig ret i , at K nok først og fremmest tænker på de muslimske skoler, men det er lighed for loven, sogderfor må påbuddet også gælde kristne friskoler. I Danmark er homoseksualitet og abort fuldt ud lovlig , og derfor… ja, helt OK, i DEN DANSKE STATS øjne. Hvad skolen måtte mene Gud/Allah mener om sagen, er således et andet, religiøst spørgsmål, som man gerne må gøre opmærksom på også. Men i følge den danske lov, som både herboende kristne og muslimer må leve under, er det helt OK at være homoseksuel og at foretage en abort.

 6. Linealis Says:

  – og da vi har ytringsfrihed er det helt ok at sige, at abort er at tage liv…

 7. Kim Thomassen Says:

  Rene

  Problemet er faktisk at trossamfund allerede nu indirekte er så afhængtig af statsstøtte at man ikke kan undervære penge og i fremtiden skal man være ioverstemmelse med tidånden, for hellers…..

  Konsekvensen er mange tror Karens holdninger virkelige er sandheden, særlige mennesker med en usikre seksualitet vil være lydhør overfor hendes holdninger. Desværre har homoseksualitet ikke haft en særlige stor interesse hos mange kristne, bort fra nogen ganske få kristne i Danmark som ind- eller direkte har haft homoseksualitet tæt ind på livet. Vi har tabt de sidst 30-40 års kamp til dem som mener at den homoseksuelle livstil er ok at udleve den, konsekvensen er at kristne homoseksuelle i stor tal forlader menighederne, jeg forstår god deres beslutning for at gøre det, selv om jeg er uenige i den. På en måde er Karen M Larsen, undertegnet i oppostion til kirken, men ud fra hver sin side i debatten, holdningsmæssigt er forskellen stor.

  Karen M Larsen 04.08.09, uddrag Kristendom og homoseksualitet

  Desværre nøjes visse kristne ikke med at kalde os homoseksuelle for synder eller fortabte, de kalder os også for syge eller defekte. Hermed bidrager de både til at opretholde samfundets diskrimnation og foragt for homoseksuelle og til at undergrave de homoseksuelles selvværd. Ligesom de bidrager til at give de kristne homoseksuelles forældre dårlig samvittighed, da de typisk hævder, at homoseksuelitet skyldes svære svigt i barndommen. Homoseksualitet er imidlertid ikke nogen psykisk lidelse i henhold til den moderne psykologiske videnskab og der findes ingen troværdig dokumentation for, at man kan gøre homoseksuelle til heteroseksuelle vha. terapi, bøn eller eksorcisme. Det hævdes godt nok fra tid til anden, men ved nærmere eftersyn viser disse påstand sig ikke at holde stik. Dem der lover fortvivlede homoseksuelle kristne, at de kan helbrede dem for deres seksualitet lukker altså øjene for virkelighed. Under alle omstændigheder begår de en alvorlig synd pga al den unødvendige lidelse, som de skaber i fortvivlede kristnes homoseksuelles liv.

Leave a Reply