En dag vil det ske. For det står i bibelen, og den har vist sig igen og igen, at være sand. Derfor kan vi også trygt regne med at Jesus kommer igen, og henter dem der tilhører Ham. Det vil for dem der tilhører Ham være en fantastisk dag, for da skal vi være sammen med vores frelser i Himmelen. Men for dem der ikke ville tilhøre Ham, vil det blive en frygtelig dag. For det vil være en dag hvor man ikke længere har noget håb.

“Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.” Mattæus 24.42

Share on Facebook

Leave a Reply