Da Martin Luther var oppe imod den romersk katolske kirke, var det en kamp om hvad kirken skulle bygge på. Skulle den bygge på skriften (som kun præsterne måtte læse i) og hvad paven sagde og havde sagt, eller skulle den bygge på skriften alene. Den romerske kirke mente at pavens udtalelser havde ligeså stor gyldighed som bibelen, men Luther mente det modsatte. Han kunne tilmed vise at i fald man sagde begge havde lige stor gyldighed, så ville det medføre at bibelen blev gjort utroværdig. For pavernes udtalelser var flere gange i direkte modstrid med bibelen. Og hvis man sagde begge dele var sande, så ville det medføre at ingenting var sandt. På dette punkt, blev reformationen en succes, og reformert lære siger stadigvæk at det er skriften alene som er kirkens autoritet.

Men lige præcis her, er der stadig meget modstand. For der er folk der siger at bibelen jo ”kun” er skrevet af mennesker, og derfor ikke kan bruges. Disse folk har ikke fattet at bibelen er skrevet af mennesker, som Gud har brugt og inspireret. Og at skriften er indblæst af Guds Ånd. Dette har kunne lade sig gøre, fordi Gud er i stand til at gøre det, igennem mennesker der ved fuld bevidsthed har skrevet bibelen. Gud kan jo bruge et æsel til at tale igennem, så hvorfor ikke et menneske også?

Skriften og særlige personers udtalelser
Problemet ved den romersk katolske kirke dengang, er det samme problem vi kæmper med i dag. Men det er desværre ikke kun i den kirke det er et problem. Man finder også mange andre steder at pastorer og selvbestaltede profeter og apostle, mener de er så kloge at deres ideer skal sættes side om side med skriften. Som når folk påstår de har været i Himlen og fortæller om ting de har opdaget der, som ikke er i overenstemmelse med bibelen, og heller ikke kan dokumenteres udfra bibelen. Eller når de bare forsøger at sætte Guds ord ud af kraft, når de prøver at gøre deres egne ideer mere betydningsfulde end evangeliet. Hvilket jo faktisk sker ret nemt, når man som Rick Warren kan få det at have et målrettet liv til at have større betydning end at prædike evangeliet. Så er man faktisk gået væk fra at bygge på skriften alene. Men i stedet bygge på skriften OG noget mere. Når det sker, er det ikke et fremskridt, men et tilbageskridt til det vi havde før reformationen.

Vi må stole på at Gud er i stand til at give os det som vi har brug for at vide, for at kende Hans vilje. Han ønsker ikke at vi skal være uvidende om hvem Han er, og hvad Hans vilje er, og Han ønsker det skal være sådan at vi nemt kan finde ud af det. Men vi mennesker har det med at gøre tingene mere besværlige end de er, eller også kan vi have lyst til at gøre os mere åndelige end vi er, og påstå vi har ekstra viden som ikke er at finde i bibelen, men som Gud selv har givet os. Sagen er bare den, at bibelen er en lukket bog i dag. Der bliver ikke lagt mere til den, og vi har ikke brug for nye åbenbaringer, for Gud har givet os åbenbaring nok i den bog. Så hvis du vil kende Guds vilje, så find ud af hvad Han har skrevet til dig. Lad være med at opsøge diverse tåbelige selvbestaltede profeter der bare siger det du har lyst til at høre i forvejen. Stol på at Gud kan vise dig hvilken vej du skal gå. Og at Han kan gøre det både igennem sit ord, og ved at lægge ting til rette for dig, og ved at lægge ting på dit hjerte. Gud er stor nok til selv at vise dig hvad Hans vilje er, hvis du elsker Ham.

Se også dette link: https://sand.omvendelse.dk/arsager-til-at-laese-i-bibelen-kende-guds-vilje-4178.htm

Share on Facebook

One Response to “Sola Scriptura: Skriften alene betyder ikke skriften og noget mere.”

 1. Morten C Says:

  Det er ikke mange idag som forkynder hele Guds ord, men velsignet er den mand som tørster og hungrer efter retfærdighed.

  Jeremias 23:16 Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeternes ord! De profeterer for jer,
  men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund.
  17 Til dem, der lader hånt om mig, siger de: »Herren har sagt: Nu bliver der fred«, og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de: »Ulykken rammer jer ikke.«
  18 Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter?
  19 Herrens storm bryder frem med vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de ugudelige.
  20 Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem!
  21 Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem; jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de.
  22 Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger.
  23 Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren, er jeg ikke også Gud langt borte?
  24 Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham? siger Herren. Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord? siger Herren.
  25 Jeg har hørt de profeter, der profeterer løgn i mit navn, sige: »Jeg har drømt, jeg har drømt!« 26 Hvor længe skal det vare? Har profeterne kun tanke for at profetere løgn og svig ud af eget hjerte? 27 Med deres drømme, som de fortæller hinanden, pønser de på at få mit folk til at glemme mit navn, sådan som deres fædre glemte mit navn for Ba’al. 28 Lad den profet, der har haft en drøm, fortælle drømmen; men den, der har mit ord, skal tale mit ord i sandhed. Hvad har strå med kerne at gøre? siger Herren.
  29 Er mit ord ikke som ild? siger Herren, som en hammer, der knuser klippen?
  30 Derfor kommer jeg over profeterne,siger Herren, for de stjæler mine ord fra hinanden.
  31 Nu kommer jeg over profeterne, siger Herren, for de lader tungen løbe og siger: »Han har talt.« 32 Nu kommer jeg over dem, der profeterer løgnedrømme, siger Herren; de fortæller deres drømme og fører mit folk vild med deres løgn og snak. Jeg har ikke sendt dem og har ikke givet dem befaling, og de er ikke til gavn for dette folk, siger Herren.

Leave a Reply