Prædikantens vigtigste opgave er at vise hvad skriften betyder. Det er ikke meningen at en prædikant skal bruge prædikestolen til at prædike sine egne oplevelser, sine egne meninger, eller sine egne følelser. Prædikestolen er det sted hvor prædikanten skal dø fra sig selv. Det skal man selvfølgelig også ellers, men det er noget man er nødt til at tage endnu mere alvorligt i prædikensituationen, fordi dem der underviser i ordet, skal dømmes så meget hårdere ifølge bibelen. Men hvad betyder skriften så?

Hvad sagde Jesus om skriften?
Efter Jesu korsfæstelse og opstandelse er der en interessant historie i Lukasevangeliet, om to disciple der er på vej til Emmaus. De møder en på vejen som spørger dem hvad de taler om. De fortæller at Ham de troede var frelseren var blevet korsfæstet og døde, og nu er der nogen der påstår at Han skulle være opstået fra de døde, og det er de så lidt forvirrede over. Manden som disciplene har mødt er den opstandne Jesus, men det kan de endnu ikke se. Men han siger nu til dem:

” Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.” Lukas 24.25-27

Efter at Jesus har åbenbaret sig for dem lidt senere, siger disciplene i vers 32:

”Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?”

Hvad var der sket? De havde fået skriften åbenbaret, og de kunne se hvad skriften handler om. Den handler om Jesus. Ikke nok med det, det er fra start til slut at bibelen handler om Jesus. Det gamle testamente er ikke bare en lov eller historiebog som nogen gør den til. Den handler om Jesus. Jesus viste det selv, disciplene fandt ud af det, og det var også det der blev prædiket efterfølgende. Læs blot Peters prædiken på pinsedag og se hvordan den handler om Jesus, og ikke om Peter. Peter havde ellers nok at kunne tale om af forskellige oplevelser han havde prøvet, såsom gået på vandet, og set Moses og Elias på bjerget sammen med Jesus.

Men det var ikke det han brugte tid på. Meget hurtigt går han i sin berømte pinseprædiken over til at fokusere på hvad skriften siger, og at den skrift peger på Jesus. Han brugte ikke lang tid på at fokusere på at de talte i tunger selvom det var det der gjorde at folk samledes for at kigge på dem. Tungetalen var ikke afgørende og heller ikke vigtigt for ham, det var bare et ydre tegn.

I dag
Hvis Peter prædikede Jesus dengang, så er det også prædikantens opgave i dag. Intet mindre end det. Jamen hvad nu hvis man ikke kan se skriften peger på Jesus? Så skal man lade være med at prædike over den tekst, for så har man meget sandsynligt misforstået den.
Det her betyder ikke at der slet ikke må være plads til fejl her og der i en prædiken. Heller ikke at man ikke må tage eksempler op fra sit eget liv. De kan indimellem være gode til at illustrere visse ting. Men sørg for at evangeliet om Jesus Kristus er bærende, og er en naturlig del af forkyndelsen.

Ja, det kan være svært hvis man ikke er vant til det. Så hvad gør man hvis man elsker Jesus og er forkynder, men har svært ved at se hvordan skriften gentagne gange peger på frelseren? Svaret er lyt til gode prædikanter der formår at gøre det. Lær af dem, og gør som dem. Hvis man lærer det, så har man ikke længere brug for at peppe sine prædikener op med små input og smarte ord, eller fylde dem op med historier fra ens eget liv. Kristus er så stor og så vidunderlig og fantastisk at en klar forkyndelse om Ham, vil få folk til at lytte. Ja .der vil også være nogen der ikke vil lytte. Men her er det betryggende at vide, at det skal vi ikke bekymre os om. For Jesus har sagt i Johannes 10.27 at ”Mine får hører min røst”.
Dem der tilhører Gud vil også tage imod og høre et godt Guds ord. Så er du kaldet til at prædike, så sørg for at prædike så det er tydeligt at det er Guds ord du prædiker og ikke dit eget ord. Prædike så det er tydeligt at det er Jesus Kristus skriften handler om, så folk kan se og blive forvisset om at hvad enten de er kristne eller ej, så er der kun frelse i et navn og det er i Jesu Kristi navn.

Anbefalinger:
Har du brug for at høre god forkyndelse hvor det er Jesus der bliver peget på, så kan jeg anbefale følgende prædikanter:

Paul Washer 

Voddie Baucham

John MacArthur

Share on Facebook

One Response to “Skriften handler om Jesus og vidner om Jesus!”

  1. Thomas Says:

    Mark Kielar er også værd at lytte til. F.eks. denne prædiken, der giver en god forklaring på, hvad kristenlivet handler om: http://kortlink.dk/youtube/ah82

Leave a Reply