Til den første julegudstjeneste jeg var med til to måneder efter jeg var blevet kristen, hørte jeg en prædiken der missede så meget ved siden af, som den næsten kunne. Det var med min far og min søster at vi tog over i den lokale kirke, hvor præsten talte mere om at skatten var for høj, og at man ikke fik nok ud af det man betalte. Dårlige børnehaver, dårlige veje, og dårlig dit og dårlig dat. På vej hjem sagde jeg så til min far at det var noget af det mest misvisende jeg havde hørt. Den handlede jo slet ikke om Jesus. Den handlede slet ikke om juleevangeliet som blev læst op fra Lukasevangeliet. Det handlede bare om hvad præsten havde af meninger om skattepengene og hvordan de blev brugt.

Det er ikke meningen at præsterne skal prædike det som de lige har lyst til, eller hvad de nu synes er interessant, eller hvad de lige nu har at klage over. Præstens opgave når han står på prædikestolen er at prædike det der står i Guds ord, og vise hvad det betyder! Hvis han ikke mener han er i stand til at forstå hvad det betyder, så skal han hellere tage og finde sig et andet job. For det at mishandle Guds ord og ændre budskabet til et andet, er ikke noget man skal tage let på. Som Thomas More angiveligt skulle have sagt: Hvem er jeg at jeg skulle have ret til at bøje Guds ord, gør jeg så ikke mig selv til gud? (citater er taget fra min egen hukommelse, og kan variere fra den oprindelige).

Hvad vil Gud sige?
At stå på en prædikestol giver ikke en, en særlig ret til at give ens egne meninger. Når man står på prædikestolen, skal man lægge sig selv til side, og sørge for at det som Gud har vist i sit ord, også er det der bliver talt fra prædikestolen. Hvis man påstår noget andet, så har man samtidig sagt at man synes ens egne meninger er vigtigere og mere spændende end Guds meninger.

John MacArthur

En mand som har formået at arbejde efter det mål at prædike Guds ord istedet for sine egne meninger er John MacArthur. Han har været ledende pastor i ca 43 år i den samme kirke, og har ikke ændret mening om dette i al den tid. Han har nogle erfaringer og argumenter for hvorfor prædikanten skal prædike udfra bibelen, og ikke udfra ens egne ideer og meninger. Det har han og Steve Lawson lavet en hel undervisningsserie om, der kan ses på youtube. De kan dog nemt ses enkeltvis. Jeg kan på det stærkeste anbefale dig at høre den første hvad enten du er prædikant, eller ej. For den viser hvad du bør forvente din præst prædiker, og det er ligeså vigtigt at vide som lægmand, som det er at vide som prædikant.

Du kan se flere fra serien på dette link: http://youtu.be/-jCyfWwz3-Y 

Share on Facebook

2 Responses to “Skal præsten da ikke prædike udfra bibelen?”

 1. Ewelyne Schneider Says:

  MANGE oprigtige mennesker kender ikke sandheden om Gud og om menneskehedens fremtid. Eftersom de ikke har fået svar på de religiøse spørgsmål der optager dem, er deres liv præget af forvirring og usikkerhed. Millioner er trælbundet af overtro, ritualer og højtider som vanærer Skaberen. Nogle af dine naboer eller slægtninge tror sandsynligvis på et brændende helvede, en treenig Gud, sjælens udødelighed eller på andre falske læresætninger.

  I mere end 1600 år blev det meste af Europa styret af regeringer som påstod at være kristne. Er religionen i Europa i fremgang, nu hvor vi er kommet ind i det 21. århundrede? I 2002 skrev sociologen Steve Bruce i sin bog God is Dead — Secularization in the West om situationen i England: „I det nittende århundrede blev næsten alle vielser foretaget i religiøst regi.“ Men i 1971 gjaldt det kun 60 procent af de engelske bryllupper. I 2000 var tallet nede på 31 procent.

  De europæere der stadig går i kirke, gør det som regel ikke for at finde ud af hvad Gud kræver af dem. En rapport fra Italien oplyser: „Italienerne skræddersyr deres religion efter den livsstil de har.“ En sociolog dér siger: „Vi accepterer kun de udtalelser fra paven som passer os.“ Det samme kan nok siges om katolikker i Spanien, hvor religiøsitet er blevet erstattet af forbrugerisme og stræben efter et økonomisk paradis her og nu.

  Denne udvikling står i skarp modsætning til den måde at tilbede Gud på som Kristus og hans disciple underviste i og praktiserede. Jesus tilbød ikke et åndeligt tagselvbord hvor man kan vælge og vrage mellem det man kan lide, og det man ikke kan lide. Han sagde: „Hvis nogen ønsker at efterfølge mig, så lad ham sige nej til sig selv og tage sin marterpæl op dag efter dag og følge mig til stadighed.“ Jesus lærte folk at den kristne livsvej var forbundet med en indsats og personlige ofre. — Lukas 9:23.

 2. Ewelyne Schneider Says:

  Jesus sagde i en bøn til sin himmelske Fader: „Dit ord er sandhed.“ (Johannes 17:17) Det er gennem Bibelen — deriblandt de skrifter som Jesus læste og underviste andre i — at Gud giver svar på de spørgsmål som retsindige mennesker stiller.

Leave a Reply