Bemærkning: Dette indlæg kan misforståes i lyset af den debat der har været her på siden vedr. Tagryggen.dk her i weekenden.  Indlægget skal dog ikke ses som en kommentar til den debat, da den er blevet skrevet et par dage før  debatten startede her på siden. De områder som blev taget op i debatten, vil jeg så vidt mulig forsøge at komme ind på i denne uge.

Skal kirken have en særlig struktur før der kan komme vækkelse? 

Når jeg skriver om omvendelse, sund forkyndelse, falsk lære og overfladisk kristendom osv, kan man måske godt få den forståelse at jeg vil have at alt var som i de gamle dage. Det er nu ikke min hensigt. Jeg har ikke noget imod at kirken fornyer sig. Det generer mig ikke at der bliver brugt elguitar og trommer i kirker. Bare de sange der bliver sunget, er til ære for Gud, og rettet mod Ham. Jeg har ikke noget imod at man har dramatiseringer i kirken. Bare de dramaer som bliver vist er bibelsk funderede, og ikke noget humanistisk vrøvl. Jeg har ikke noget imod at præsten bevæger sig og taler meget levende under sin prædiken, men jeg har heller ikke noget imod hvis han står stift. Bare det er Guds ord han prædiker og ikke et andet budskab. Jeg har heller ikke noget imod at man har hjemmegrupper (eller cellegrupper) selvom Rick Warren er fortaler for dem. Jeg ønsker blot at de må blive brugt til at studere Guds ord. Og nej det generer mig ikke at en kirkes ungdomsgruppe går ud og bowler. Bare de ikke forsømmer forkyndelsen af Guds ord.

Med andre ord, jeg tror ikke at kirken behøver have en bestemt struktur, for at kunne bruges af Gud. Det er for snæversynet at påstå, at hvis vi skal have vækkelse skal det ske igennem kirker der er, og nu nævner jeg en række eksempler på hvad jeg har hørt: Fodformet, ungdommelige, søgervenlige, husmenigheder, moderne o.l. Bare for god ordens skyld, jeg har ikke noget imod husmenigheder, de kan være ganske udemærkede. Men jeg tror ikke på, som nogen påstår, at det er den eneste vej for vækkelse i Danmark. Hvis det viser sig at jeg tager fejl her. Så vil jeg da kun glæde mig over det. For jeg har intet imod at husmenighederne skulle blive succesfulde.

Men det jeg vil sige med dette indlæg er, at jeg ikke tror det afhænger af det ydre, af strukturer eller hvor smarte eller normale folk ser ud i kirken. Det afhænger af om Guds ord bliver forkyndt ordentligt. Det er det der betyder allermest. At forkyndere og pastorer må begynde at prædike et klart og tydeligt Guds ord, så folk ikke må have nogen undskyldning på dommens dag. Det er hvad der er brug for, hvis vi virkelig vil have den vækkelse som Gud vil. Husk jer der forkynder ordet, at det er Gud vi står til ansvar for. Ikke mennesker. Mennesker har brug for det rene uforfalskede Guds ord. Så lad os give dem det som Guds ord er.

Er der bibelske anbefalinger om kirkens struktur? Ja det er der. Nogle af dem er kulturelt betonet, mens andre stadigvæk er gældende, og dem skal vi selvfølgelig tage seriøst. Men vigtigst af alt er en ordentlig forkyndelse af Guds ord, af Guds mænd der tør prædike Hans ord ordentligt.

Share on Facebook

Leave a Reply