Jesus siger i Lukas-evangeliet at hvis man ikke er parat til at hade sin far og mor, ja endog sit eget liv, så er man ikke værdig til at følge Ham. Det er en tekst som mange har haft det svært med, men hvis vi kigger på hvad det er for en sammenhæng Jesus siger dette i, og sammenligner med lignende steder i bibelen, så åbner teksten sig op for os. Det er en tekst som gør op med mange af de metoder som kirken i dag bruger til at tiltrække folk. For den viser at Jesus ikke forsøgte at lokke folk ind i Hans rige med skjulte motiver. Jesus var tværtimod kolossal ærlig når Han fortalte folk om de omkostninger det har at blive og være en kristen.

Det er slående at indse ud fra skriften at den strategi Jesus havde, er så langt fra de moderne metoder kirker benytter sig af i dag. Måske er det fordi at Jesus faktisk troede på Helligåndens værk i mennesker, mens vi tror på menneskeværk i stedet for. Hvilket vi ser ud til at gøre når vi tror at kirkevækst baseret på menneskers ideer, eller på smarte mirakler er det der skal til for at kirken må vokse. Vi bør i stedet finde ud af om kirken skal vokse med folk som er drevet af Gud, eller drevet af deres egne lyster. Lyt med på denne prædiken som jeg holdt i søndags i Rødkærsbro Frikirke.

Share on Facebook

Leave a Reply