Jeg skrev for et stykke tid siden et indlæg kaldet Sekter og kirker. Det skabte en vældig debat, som jeg personlig blev lidt overrasket over. Men det har jeg nu ikke noget imod. Det viste sig også at noget af det vi kom ind på i debatten, havde jeg ikke det fornødne kendskab til. Hvilket bestemt ikke generer mig, for folk var generelt gode til at svare hinanden. En anden kendt blogger Lars Dorland, valgte at skrive et indlæg om mit indlæg om sekter og kirker som du kan se på dette link. Der kom han ind på nogle mangler i det jeg havde skrevet, som jeg har valgt at tage op. Jeg synes Larses analyse er meget fin. Han siger at jeg ikke forholder mig ordentligt til min egen definition af hvad en sekt er. Det må jeg give ham ret i, og det er måske også en af årsagerne til at debatten blev så intens. Jeg vil derfor forsøge mig igen her. Men jeg lover ikke noget perfekt stykke arbejde, og I er stadig velkomne til at give jeres besyv med.

Efter jeg læste Lars Dorlands indlæg gik det op for mig at jeg havde overset noget. Nemlig doktrinerne hvilket jeg vil vende tilbage til. Gyldendals Fremmedordbog beskriver en sekt som:

“Sekt:Trossamfund som pga. særmeninger har skilt sig ud fra et større trossamfund”

Det havde jeg kommet til at overse, og istedet kommet til at fokusere for meget på det som denne definition ikke havde med. Jeg definerede en sekt som 1 En gruppe der tager patent på sandheden, og 2 Gruppen siger at kun igennem deres organisation er der mulighed for frelse.  Her mangler der et tredie element, og det er det som fremmedordbogen har. Men jeg mener dog det skal defineres nærmere. For hvornår er en særmening så afgørende at den reelt set er vranglære? For vranglære er også en del af det sekteriske. Er man en sekt fordi man ikke drikker alkohol? Er man en sekt fordi man har bestemt kirketøj på om søndagen? Er man en sekt fordi man ikke tror at de åndelige gaver også gælder i dag, eller er man en sekt fordi man mener at de åndelige gaver gælder for i dag? Jeg vil gerne svare nej til allesammen. Selvom de alle er særmeninger. Lad os bare tage den med alkohol. John Wesley som startede metodismen gik ind for at metodisterne ikke skulle røre alkohol. Men vi anser jo ikke metodisterne som en sekt af den årsag.

Ingen af de områder jeg spørger indtil her, tilhører det man kalder kernedoktriner. De er altså ikke afgørende for ens tro. En særmening i forhold til at blive defineret for en sekt, må alt andet lige kun gælde for særmeninger som ændrer på kernedoktrinerne. F.x. hvem Jesus er. Når nogen siger at Han er en engel og ikke Gud. Så har man en særmening som har afgørende betydning for ens tro og dermed frelse. Eller hvis man sætter tvivl om treenigheden, så er det igen en særmening som går ud over et af kernedoktrinerne.

Men hvornår er man en sekt, og hvornår er man en kirke. Ja det kan nok være et meget svært område nogen gange. For vi møder eksempelvis også særmeninger hos de emergente. Der kan være nogen der sætter tvivl om treenigheden der. Som regel bliver det dog gjort på en ret subtil måde. Men at definere emergent church som en sekt, ville være at skyde langt over målet. Personlig tror jeg da også at flere af dem der er involveret i det, er kristne. Jeg tror dog ikke at de kan forblive i det som kristne på sigt. Enten må de gå ud af det, eller ændre deres tro, og dermed miste frelsen(jeg kan ikke sige noget om tidsperspektivet her).Men det er en anden diskussion som jeg vil tage op en anden gang.
For at blive defineret som en sekt, skal alle tre punkter være opfyldt. Så lad os tage to trossamfund og vurdere dem samlet. Jehovas vidner og metodisterne. Faste læsere ved at jeg ikke på nogen måde er ude efter metodisterne. Jeg er jo en stor beundrer af deres grundlægger John Wesley. Jeg synes blot at de kunne være spændende at sætte op mod Jehovas vidner.

Punkt 1 Gruppen skal tage patent på sandheden.
Jehovas vidner siger at de har den rette forståelse af bibelen. Den må dog ikke læses alene. Deres grundlægger skrev faktisk at den kun måtte læses sammen med noget han havde skrevet. I dag svarer det til at man kun må læse bibelen sammen med vagttårnet. Du vil ikke nødvendigvis få en fra Jehovas vidner til at svare ja til dette. Det kan dog lade sig gøre hvis du er lidt smart i den måde du spørger indtil det på. Men vi kan se at de tager patent på sandheden, fordi de påstår at man kun kan forstå sandheden ved at læse deres skrifter. Så ja til første punkt.

Metodisterne tager ikke patent på sandheden. John Wesley startede som statskirkepræst, men fordi han prædikede så hårdt at folk kunne se deres egen synd, mente man ikke der var plads til ham på prædikestolene. Man ville hellere have at folk følte sig godt tilpas i kirkerne og gik hjem uden at have det dårligt med sig selv, så der var der ikke plads til John Wesley. Han begyndte istedet at forkynde under åben himmel. For der var der ikke nogen dør der kunne lukkes for ham. Han mente at det han prædikede skulle prædikes i alle kirker og ikke kun hos metodisterne. Han forsøgte ikke at påstå at metodisterne alene havde den rette forståelse af bibelen. Men han forstod at mennesket er elendigt og har brug for en frelser. Og det kunne han forkynde klart og tydeligt fordi det er sandheden. Så nej til første punkt.

Punkt 2 Man kan kun blive frelst igennem vores organisation
Dette mener Jehovas vidner helt klart. Hvis man ikke er medlem af Jehovas vidner så er det armageddon på dommens dag. Så ja til punkt 2.

Jeg har aldrig hørt om nogen ledende person hos metodisterne som skulle have påstået at hvis ikke man er metodist, så kan man ikke komme i himlen. Jeg har også siddet med i tværkirkelige ledermøder sammen med metodister. Der har jeg aldrig lagt mærke til at de skulle være enig i punkt 2. Så nej til dette punkt.

Punkt 3 Gruppen har særmeninger som har betydning for forståelsen af kernedoktrinerne
Her er der igen ingen tvivl om at Jehovas vidner har et andet billede af både Jesus, Treenigheden og evig straf, end den som bibelen har. De tror Jesus er en engel, de tror ikke på treenigheden og heller ikke på evig straf i Helvede. Der er også andre punkter end disse. Men jeg synes det er nok. Her er altså en gruppe som har særmeninger om afgørende doktriner. Så ja til punkt 3

Metodisterne har eller havde nogle særmeninger om alkohol, og også om andre ting i småtingsafdelingen som var med til at definere hvem metodisterne var i forhold til resten af samfundet. Det var dog ikke sådan at de mente at disse ting frelste nogen. De vidste at der kun er frelse igennem Jesus og hans fuldbragte værk på Golgatas kors.  Så nej til punkt 3.

Så hvad kan vi konkludere? Vi kan konkludere at Jehovas vidner er en sekt fordi de opfylder alle tre punkter. Mens metodisterne ikke er en kirke da de ikke opfylder nogle af punkterne.

Men der er tre ting jeg godt vil afslutte med. For det første er de tre punkter for en sekt, noget jeg har tænkt rigtig meget over og har nået frem til ved at undersøge hvad andre mener om dette emne. Men derfor behøver jeg ikke have ret. Så måske synes du det er for mange punkter, eller synes måske der mangler nogle punkter. Hvis du har det sådan må du meget gerne komme med input.
For det andet er spørgsmålet hvor mange af punkterne skal være opfyldt for at man kan defineres som en sekt. Skal det være alle tre, eller kan man nøjes med to? Personligt mener jeg det sidste, men er ikke helt sikker.
For det tredie, så medfører punkt 3 et nyt problem. For hvad er kernedoktriner og hvad er sekundære doktriner. Det må jo være et skel et eller andet sted. Det er muligt at jeg vil gå ind i den diskussion en anden gang. For den er også ret vigtig i både den her og andre sammenhænge.

Share on Facebook

4 Responses to “Sekter og kirker igen”

 1. Lars Dorland Says:

  Da Faderhuset og Evangelist anerkender Jesu guddommelighed (og menneskelighed) må det være din holdning, at disse ikke skal karakteriseres som sekteriske? Jeg ser det som meget vigtigt, om man tror på, at Jesus er Gud, men jeg mener også godt, at en kirke med det doktrin stadig kan være usund, tilmed sekterisk. At det kendetegner JV og mormonerne gør dem ikke mere sekteriske, det gør dem bare til ikke-kristne sekter.

 2. René Vester Says:

  Jeg vil mene at disse to organisationer opfører sig sekterisk. Men det i sig selv er ikke en begrundelse til at definere dem som sekt. Jeg mener ikke at evangelist er en sekt, men der kan observeres sekteriske tendenser hos dem.
  Jeg har aldrig opfattet dem som en sekt, af den årsag, at de ikke påstår at man kun kan blive frelst igennem deres organisation. At der så er nogle elementer hos dem som virker til at de ser sig selv som en slags bedre kristne med en højere åbenbaring, er ikke i sig selv med til at gøre dem til en sekt, men virker sekterisk.
  Faderhuset synes jeg er meget svær at tyde fordi der foregår så meget i det skjulte der, at jeg faktisk ikke kan sige noget præcist om dem. Så den vil jeg helst undlade at bedømme i.

 3. Lars Dorland Says:

  “Faderhuset synes jeg er meget svær at tyde fordi der foregår så meget i det skjulte der” – måske er den lukkethed i sig selv noget, der er værd at tyde. 😉

 4. René Vester Says:

  Det giver jeg dig fuldstændig ret i. Men det er nok ikke noget jeg ønsker at bruge mine ressourcer på. Man er jo nødt til at prioritere.

Leave a Reply