Jesus har lovet os at sandheden vil sætte os fri. Det siger Han i Johannes-evangeliet. Det er et ret stort løfte, men glædeligvis er det sådan at hvis Jesus siger den slags, så er det fordi Han mener det, og fordi vi kan stole på Ham. Men hvordan skal vi så forstå dette løfte? Vi læser det i Johannes-evangeliet 8.31-32 hvor der står følgende:

“Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«”

Det som er meget vigtigt at lægge mærke til her, er hvad Jesus definerer som sandheden. Det er nemlig HANS ORD. Det ord kan vi godt finde ud af at finde, for det er nemlig bibelen. Jesus har ikke holdt sin sandhed hemmelig for os i dag, Han ønsker vi skal kende Hans vilje, og Hans tanker for os der tilhører Ham. Hvor vidunderligt er det ikke at læse dette, og finde ud af at det ord er i stand til at sætte os fri? Samtidig er det interessant at Jesus ikke taler om at en befrielsesprædikant kan give os frihed. Eller at det er en ekstra åndelig oplevelser som vil sætte os fri. Nej, det er så enkelt at det er ved at blive I Guds ord, ved at læse Guds ord, og lære Guds ord at kende, at vi bliver sat frie.

Og når jeg tænker tilbage på mit liv med Gud igennem tiden, så må jeg også erkende at det igen og igen har været Guds ord der har hjulpet mig ud af både det ene og det andet. Ikke mirakler, ikke profetier, men det at kende Guds ord, og holde mig til Guds ord. Jeg får helt lyst til at takke Gud for at Han har givet os sit ord. Tak gode Gud for dit vidunderlige livgivende og befriende ord som du har skænket.

Share on Facebook

Leave a Reply