Der er ting jeg hellere vil skrive om, men jeg kan ikke trække den mere ud nu. Jeg har kørt en serie kaldet “Hvem er denne mand?” i over en måned nu. Jeg har fået mails fra folk, der godt vidste hvem jeg skrev om, og som glædede sig til at denne mand endelig ville blive afsløret i Danmark. Nu kan jeg heldigvis glæde mig over at jeg ikke er den første i landet. For på den Luthersk Missionske blog Nyt i Natten er det allerede gjort for længst. LM er ofte foran os andre hvad disse ting angår, fordi de tager ordet alvorligt om, at vi skal teste den lære vi hører. Så jeg står bestemt ikke alene med min bedømmelse af denne mand.

Men hvem er det så?

Svaret er forfatteren bag “Det målrettede liv” Pastor for Saddleback church Rick Warren. Nu ved jeg godt at der vil sidde rigtig mange af omvendelse.dks læsere der tænker; Det kan jeg altså ikke tro på. Jeg har dette råd til jer. Lad være med kun at tro på mig her. Men find ud af om det jeg skriver om ham er rigtigt. Jeg kan godt forstå at mange vil være skeptiske overfor denne anklage, for “Det målrettede liv” er den mest solgte “kristne” bog i lang tid. Jeg ved også godt at mange kristne siger at de har fået rigtig meget ud af den, men sandheden er, at bogen har et andet evangelium end det kristne. Men det er til gengæld pakket ind i kristne klicheer.

At denne bog er blevet så populær, er også med til at forklare mange menigheders ændrede forkyndelse. For den er i høj grad påvirket af Rick Warrens bøger og ideer. Bøger som umiddelbart virker kristne, men hvis man dykker dybere ned i dem er der mange farlige budskaber, som til tider er inspireret fra “østens visdom” fremfor kristen grundlære.

Jeg vil i kommende indlæg her på bloggen dokumentere hvorfor Rick Warrens bøger er farlige, og hvorfor og hvordan de leder os væk fra Herren. Det er en for stor mundfuld at tage i et indlæg. Men se på hvad jeg har skrevet om ham før, uden at nævne hans navn.
Her skriver jeg om at Rick Warren har hjulpet Mormonerne med at indføre kirkevækstprogrammer

Her skriver jeg om at Rick Warren anbefaler åndedrætsbøn

Det kan du læse om på side 93 øverst i “Det målrettede liv”.

Her viser jeg at Rick Warrens metode til at lede folk til frelse, er ubibelsk 

Du kan se den ubibelske bøn på side 60 i “Det målrettede liv”.

Og her skriver jeg at Rick Warren har haft New-age guruer til at prædike i hans kirke 

Hvem det er, og hvem ellers der har været af underlige personer og prædike i hans kirke vil jeg komme tilbage til senere. Hvis en normal kristen præst gjorde det samme i Danmark ville kristne beklage sig med det samme. Men når Rick Warren gør det siger vi ikke noget. Hvorfor og hvad der er galt vil jeg komme tilbage til indenfor en uges tid. Men undersøg gerne tingene selv og vis gerne hvad du mener om Rick Warren, og dokumenter det gerne med links. Husk det skal være sobre links. Der kan findes meget negativt om Rick Warren, men det er ikke alt der er lige sobert. Jeg ønsker ikke at debatten skal gå hen og blive usund, men holdes på et ordentligt niveau.

Og til dig er er vred nu har jeg dette at sige; Jeg forstår din vrede, men inden du vælger at bruge den negativt, så find ud af om det jeg skriver er sandt. Et sted som jeg godt kan anbefale er wikipedia.com hvor tingene er rimeligt objektivt beskrevet.

Share on Facebook

12 Responses to “Så kom afsløringen af “Hvem er denne mand?””

 1. Lars Dorland Says:

  Du har muligvis ret i dine forbehold, men om en mand er en “falsk profet” eller “ikke kristen”, det har efter min bedste forståelse at gøre med én ting:

  Hvad tror han om Jesus?

  Og dér er jeg ikke lige overbevist om, at der er noget galt med ham efter at have læst “The Purpose-Driven Church”.

 2. Martin W Hansen Says:

  Kære Lars,
  nåde og fred være med dig.

  Det handler ikke om hvad en falsk lærer tror om Jesus, men om han tror _på_ Jesus, altså om han har sat sin fulde lid til Jesus Kristus som sin Frelser fra Guds Vrede, synd og evig død i Helvede.
  Dæmonerne tror korrekt om Jesus, men promovere stadigvæk vranglære, fx at man skal holde sig fra føde som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden (1 Tim 4,1-5).

  At tro og adlyde høre sammen, vil en sand lærer der hører Guds Ord, ” Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem! Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker.” (Rom 16,17-18) have noget at gøre med New Age-folk?

  Med hensyn til om han er en falsk profet, er testen at hvis han har profeteret i Herrens navn, og det ikke sker, så er han en falsk profet.

  Men en falsk lærer er han i al fald, han har bl.a. udtalt på Fox TV “We are all forgiven for our sins”. Dette er ikke kristendom eller evangeliet. Man er kun tilgivet sin synd, hvis man omvender sig og tror på evangeliet” (Luk 24,47; Mark 1,15; 2 Kor 7,10).

  I Jesus,
  Martin

 3. René Vester Says:

  Til Lars
  Jeg kan udemærket forstå din skepsis. Jeg var selv skeptisk da jeg første gang hørte om hvad Rick Warren arbejdede med samtidig med at hans bøger er ret populære i kristne kredse. Men dem jeg fik informationen af var folk som jeg vidste havde et højt syn på bibelen, og som vidste hvad kristendom er. Så jeg fandt mig nødsaget til at finde ud af om de anklager der var mod manden nu også var sande. Det har rigtig mange af dem vist sig at være. Jeg vil komme med flere argumenter for det senere, men indtil videre kan du jo finde ud af om det jeg har skrevet hidtil er i overensstemmelse med sandheden.

 4. Lars Dorland Says:

  @Martin: Fair nok at lægge en fokus på “på Jesus” frem for “om Jesus”, da det netop handler om at acceptere ham både som herre og frelse og indgå et personligt forhold til ham. Som du ser var det også netop min pointe, at vurderingens fokus bør være Jesus, ikke “åndedrætsbøn” og “øvrig rummelighed”, som naturligvis stadig er misguided.

  Hvordan går det for øvrigt med at hjælpe os forfaldne adventister?

  @René: Tak for responsen. Jeg ser frem til at læse mere.

 5. Markus Hvannastein Says:

  Bare en lille bemærkning.. Jeg tror jeg kunne godt genkende personen, fra de første artikler.. Jeg var selv meget inspireret af Rick og hans metoder efter at have læst hans bøger for nogen år siden, men det er det, det er.. metoder. Jeg kunne ikke først se noget galt til en kristen bror, sagde noget om ham som jeg måtte studere lidt og Gud vidste mig hvor langt var kommet væk fra Ham.. Jeg synes, det er en meget farlig lære og man har meget svært at se det inntil man selv går, og undersøger det grundigt.. sådan var det med mig hverfald.. Nå, bare en lille opmuntring forhåbenligt 🙂 , et stort stykke arbejde René!
  – Broderligt Markus

 6. René Vester Says:

  Tak Markus
  Det er godt at høre at Gud er trofast og viser os når vi kommer på afveje. Desværre er det ikke alle der er lige lydhøre overfor Gud. Din holdning til din ændrede adfærd må jeg sige er sund. Istedetfor bare at lade stå til, valgte du at finde ud af hvad der var gået galt, og søgte Gud for det. Dejligt vidnesbyrd.

 7. Lars Dorland Says:

  @Martin:

  Jeg tillod mig at kigge forbi din hjemmeside, altså jesufrelse.dk og så dette skriftsted:

  “For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.” (Romerbrevet 10,9)

  Bestemt ikke irrelevant, når vi vurderer kristne forkyndere og trossamfund. Det handler om deres forhold til Jesus.

 8. René Vester Says:

  Hej Lars
  Vi skal passe på med at udtage et bestemt vers fra bibelen ud af den sammenhæng det er skrevet i. Hvis vi bruger verset skal vi bruge det så det ikke er i modstrid med andre vers i bibelen. Det ved jeg mange gør med netop dette vers. Jeg vurderer ikke at Martin gør det, fordi jeg ved at han har en stor fokus på omvendelsens-delen.
  Vi skal huske på at det ikke er enhver der siger Herre, Herre der kommer i Himlen. Heller ikke selvom de har bekendt Ham med deres mund, og i deres hjerte har troet. Så verset duer ikke isoleret set. Det duer kun sammen med eksempelvis: omvend jer for Guds rige er nær, og; den der mister sit liv skal få det, og den der beholder det skal miste det.
  Derfor kan vi ikke nøjes med bare at have “en eller anden tro på Jesus”. Der skal mere til end det. Og det skal der fordi det står i bibelen. Ellers kan vi jo ligeså godt godkende Jehovas vidner (eller mormonerne som Joel Osteen gjorde for nyligt).
  Det handler i stor grad om at have en bibelsk forståelse af hvad det er at blive født på ny. Hvilket er noget jeg kan se at jeg er nødt til atbruge noget tid på her på bloggen. Men det ser jeg også frem til, fordi jeg kan se at der er nogen klare behov for kristne, for at forstå hvad det indebærer at blive født på ny.

 9. Lars Dorland Says:

  @René:

  Jehovas Vidners tro på Jesus er netop forkert og det er derfor, man som kristen ikke kan betragte dem som en del af Kristi legeme. De ekskluderes ikke på grund af en detaljeret forståelse af omvendelsesprocessen, der ikke helt harmonerer med resten af kirkens, da “født på ny” varierer rigeligt trosretningerne imellem.

  Men det skal blive interessant at se din beskrivelse af, hvad det vil sige at blive født på ny – det bliver vel en betoning af, at folk bør fremtvinge en form for syndserkendelse, hvis jeg forstår dine indlæg rigtigt.

 10. Martin W Hansen Says:

  Kære Lars,

  Kan du forklare mig følgende om den adventistiske tro på Jesus?, “I 1844, ved afslutningen af den profetiske periode på 2300 aftener og morgener, påbegyndte Kristus den anden og sidste fase af forsoningstjenesten.” (http://www.adventist.dk/Default.aspx?ID=220), sammenholdt med Skriften “Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.” (Joh 19,30) samt “Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død” (Kol 1,21-22b). Hvad var der lige der skete i 1844? som har noget med forsoningen at gøre?

  I Jesus,
  Martin

 11. Lars Dorland Says:

  @Martin:

  Det kan jeg, men synes hellere du skal læse nogle bøger om det, end at René’s blog-indlæg om Rick Warren skal være genstand for en sådan debat.

  Desuden har du tidligere demonstreret en måde at debattere på, som jeg – skal vi sige – er “mindre begejstret for” med al respekt for dig som person og kristen.

  Gud velsigne dig.

 12. Martin W Hansen Says:

  En interessant video om Rick Warren, http://christianresearchnetwork.com/?p=4353

  I Jesus,
  Martin

Leave a Reply