Dette klip fra filmen Expelled af Ben Stein er rigtig spændende. For det første kan Richard Dawkins ikke svare på simple spørgsmål, men prøver at tale udenom. Ikke særligt professoragtigt vel? Han ender dog med at erkende at det muligvis er en form for intelligent design der ligger bag livets opståen. Problemet er at han bare ikke vil kalde den intelligente designer for Gud. Så hellere kalde det for en fremmed livsform, som om det skulle forklare nogetsomhelst.

At Richard Dawkins har fået retten til at kalde sig professor er ganske enkelt en skandale, for disse forklaringer han kommer med er hverken akademiske eller videnskabelige. De kunne være sagt af en andenrangs science fiction forfatter. Men vurder selv.

Share on Facebook

One Response to “Richard Dawkins fumler rundt i det, men ender med at godkende Intelligent Design”

  1. Tommy Barnabas Dahl Says:

    Ja, føj da, tænk nu hvis det var Gud der stod bag, så skulle man lige pludselig stå til ansvar over for Ham. Så er det jo også mere sandsynligt at, det er E.T. der står bag, og ikke mindst nemmere. 😀

Leave a Reply