For nogle dage siden blev den kendte filminstruktør Roman Polanski anholdt for en voldtægtsforbrydelse, han skulle have begået i USA for tredive år siden. Det drejer sig om en pige der dengang var 13 år og som fik at viden at der skulle tages nogle billeder af hende. Anklagen går på at pigen uden at vide det blev bedøvet, og efterfølgende voldtaget af Polanski. Roman Polanski er aldrig blevet dømt for dette, da han stak af fra USA og har bosat sig i Frankrig siden dengang. Der har han fået lov at bo uden at blive sendt til USA.

Mange har i de tredive år forsøgt at få USA til at glemme sagen. Man mente det var et tab for bl.a. Hollywood at man ikke kunne benytte sig af Polanskis filmtalent i filmbyen. Der har også været mange der har anset Polanski for at være så stort et filmgeni, at de ville opfatte det som en skandale at lukke en så talentfuld mand inde i et fængsel. En stor del af dem der har ment dette, tilhører den intellektuelle skare af folk fra filmbranchen, men også visse politikere mener dette.

Nu er der sket det at Polanski for nylig havde taget til Scweiz. Der blev han anholdt af det nationale politi, da Schweiz åbenbart har en udleveringsaftale med USA. Og så skete det. Nogle af de intellektuelle i filmbranchen begyndte at råbe op og sige at det kunne da ikke være meningen at han skulle udleveres. Og endnu engang har der været meget fokus på at anklagen skulle frafaldes, igen fordi det jo er selveste Roman Polanski der er tale om.

Luc Besson har fattet loven

Men i dag kan man så læse i Politiken at den kendte filminstruktør Luc Besson ((Leon, Det femte element, The big blue m.v.) som er venner med Polanski, udtaler følgende:

“Jeg kan vældig godt lide manden, men ingen bør hæves over loven.”

Besson har fattet at selvom Polanski er talentfuld, selvom han tilhører en elite af intellektuelle kunstnere, så er der ikke nogen der skal sættes over loven. Men sådan er det også med Guds lov. Ingen mennesker kan uden konsekvenser sætte sig ud over Guds lov. Den står vi alle til ansvar overfor. Det bliver ikke sådan på dommens dag, at nogen kan undskylde sig med at de jo var konger, eller præsidenter, eller berømtheder som andre så op til. Overfor Gud er vi alle lige for loven, og der er ikke nogen personsanseelse fra Hans side. På trods af at Gud elsker os, så vil Han ikke gøre forskel på folk. Dem der tilhører Ham og har givet deres liv til Ham, de skal frelses. Men dem som ikke ville omvende sig og leve deres eget liv istedet, for dem er der kun fortabelsen. For bibelen er klar, der er kun to udgange fra dette liv; et Helvede og en Himmel. Det betyder ikke at Gud ikke elsker dem Han sender til fortabelsen. Men fordi Han er retfærdig vil Han gøre det. Men fordi Han også er en kærlig Gud, har Han sørget for frelse til dem der vil omvende sig igennem Jesus Kristus.

Luc Besson har fattet at loven er for alle, og respekt for det. Men gid der var flere kristne som også ville indse at Gud også har valgt at lade loven gælde for alle, og at Han vil dømme os efter den standard, medmindre vi lever overgivet og i omvendelse til Ham. Så kunne de måske finde lidt mere af den motivation de mangler til at prædike evangeliet for dem der ikke kender det.

Share on Facebook

7 Responses to “Respekt for Luc Besson”

 1. Tarik Hussein Says:

  Hov stop, Luc Besson talte om den VERDSLIGE lov, ikke om “Guds lov”. Hvis Polanski alligevel skal dømmes efter Guds lov, er der jo ingen synderlig grund til at udlevere ham til USAs lov, vel?

 2. Carsten Stampe Says:

  Joee… Polanski har brudt USA’s lov såvel som Guds lov, så hvorfor skal han ikke udleveres til USA?

  Jeg spekulerer på om mange ikke ville se anderledes på denne sag, om det var deres egen datter det var gået ud over 🙂

 3. H.C. Jensen Says:

  Lad os faa denne sag ordentligt undersoegt.
  En anklaget skal anses for at vaere uskyldig indtil han er doemt.

  Polanski flygtede, og der kan kun vaere to grunde: Fordi han var skyldig eller uskyldig.
  Forbrydelsen/anklagen er saa grov, saa vi har krav paa en afgoerelse. Alt andet er urimeligt.

  Man kan jo koere retssagen i Frankrig.
  Hvis der er tale om falsk anklage (USA er retssagernes land p.gr.a. de store erstatninger) saa er pigen skyldig.
  (Hun var 13aar – og hvem fik pengene at administrere etc.
  -der er maaske flere skyldige? Anklageren? Der er jo sket mange justitsmord i USA. Mange.)

  Polanski flygtede fra retssagen – og dette er et vigtigt argument for at den ikke er foraeldet. (Jvf. dansk retsplejelov.)
  Det er op til dommeren at afgoere om der skal vaere en betinget straf p.gr.a., at der er gaaet saa lang tid og han har vaeret faengslet i 42 dage i USA og nu i Schweiz og det maa have vaeret et helvede at have en saadan anklage paa sig.
  (Hvad har Polanski gjort for at rense sig?)

  Skyldsspoergsmaalet skal afgoeres og straffens laengde skal udmaales, derefter kan man tage stilling til benaadning.
  Man kan da ikke benaade en mand, der haevder,
  at han er uskyldig, vel?

  Denne sag kraenker retsbevidstheden af to grunde:
  1. Hvem er skyldig? Polanski, eller den 13aarige pige – eller anklageren?
  2. Hvis han er skyldig saa er han flygtet fra en straffesag – den skal afsluttes og der skal traeffes en afgoerelse.
  -ogsaa selvom det bliver en benaadning.
  Det er ekstremt groft hvad Polanski har gjort
  – hvis han har gjort det.

  -om saa det havde vaeret Shakespeare, Goethe eller Beethoven
  -saa skulle de straffes hvis det var muligt
  -uanset talentet.
  Han kan jo studere i faengslet.

  Vi lever i denne verden, og kan ikke vente paa Guds afgoerelser.
  Dem kan Gud komme med bagefter.
  Hvis han er der.
  Det ville jo kun vaere godt.

  Denne sag kraenker retsbevidstheden.
  Udvisning til USA, eller koer retssagen i Frankrig.
  Justice.

  Jensen, Geneve.

 4. René Vester Says:

  Hej H C
  Jeg er vist ganske enig med dig. Det er også årsagen til at jeg skriver at det er hvad anklagen går på, jeg tager ikke stilling til om han har begået forbrydelsen eller ej, men bruger historien til at komme ind på at vi en dag allesammen skal stå foran Guds domstol, og den vil være 100 % retfærdig. Desværre er vi alle skyldige overfor Guds lov, og det er også derfor vi har brug for at finde ud af hvordan vi kan komme af med vores synd. Og det har Gud vist os i Jesus Kristus. For kun ved omvendelse til Jesus og ved at tilhøre Ham, kan vi undgå Guds retfærdige straf. For hvis vi tilhører Jesus, så har Han taget straffen for os. Dem som ikke tilhører Jesus må desværre for dem selv tage straffen.

 5. Linealis Says:

  @HCJ: Uanset om Polanski er skyldig eller ej, så virker udmeldingen fra dele af Hollywood-eliten til at være en lidt anden: Manden er en talentfuld filminstruktør, og derfor kan man godt være lidt large med hans eventuelle perversiteter.

 6. Tarik Hussein Says:

  Rene Vester, så Polanski behøver altså bare bekende sig til Jesus, så er det hele tilgivet?

 7. René Vester Says:

  Nej for så ville det jo bare svare til at han udøvede en religiøs handling som gjorde ham acceptabel i Guds øjne. Den slags tror jeg ikke på, og er heller ikke bibelsk korrekt. Men du overså muligvis at jeg skrev at Polanski var nødt til at omvende sig fra sit eget liv, for at blive frelst. Jeg har for nylig skrevet lidt om hvad det indebærer at være en kristen. Det kan du se her:

  http://sand.omvendelse.dk/er-kristen-et-plastisk-ord-2464.htm

  Men også læse mere om på dette link: http://www.omvendelse.dk/Synd.html

Leave a Reply