Der er generelt ytringsfrihed her på bloggen. Man kan kommentere på det der bliver skrevet her, hvad enten man er enig eller uenig. Det ønsker jeg fortsat skal være sådan. For jeg tror på at den tro jeg har, kan tåle at blive testet, bedømt og vurderet. Det skal den også kunne tåle i fremtiden.

Indtil videre har debatreglerne været følgende: Man skal bruge et ordentligt sprog. Dvs det er ikke tilladt at bande, være blasfemisk eller sjofel i ens kommentarer. Indholdet i ens kommentarer skulle også være rimeligt relevant, og ikke fuldstændig ude på et sidespor. Dvs totalt tossede kommentarer er der heller ikke plads til, men nogle vil nok mene at jeg har en ret lang elastik hvad det angår. Det er også ret sjældent at jeg har fjernet sådanne kommentarer, men det sker indimellem. Dertil har jeg heller ikke accepteret at man lægger ligegyldige links på ens kommentarer. Det er i orden at lægge links på, men de skal være relevante. Blog-programmet som jeg bruger gør dog at man højst kan tilføre 2 links på en kommentar. Dertil skal man også kunne stå ved hvem man er, så anonyme kommentarer bliver ikke godkendt. Det er dog sket en enkelt gang, og det var fordi spørgsmålet havde så relevant en karakter at jeg fandt mig nødsaget til at svare på den. Men det var undtagelsen der bekræfter reglen, for at bruge en slidt frase.

Det nye
Jeg har dog set mig nødsaget til at indføre endnu en restriktion. Det regnede jeg med ville ske på et tidspunkt, men ønskede ikke at indføre det, førend jeg anså det for nødvendigt. Jeg ønsker ikke at debatten som foregår i kommentarerne går hen og ender med at blive til en lang gang kværuleren. Hvis man vil det, så må man finde et andet sted at debattere. Der findes masser af forums hvor man kan gøre det istedet.
Men hvordan skal det så forstås. Ja, det betyder bestemt ikke, at der ikke er plads til at skrive sin mening. Men jeg har oplevet at nogle folk som jeg vil anse for at være beton-lutheranere, ikke vil acceptere anden forståelse af visse kirkelige handlinger end den lutherske. Jeg har ikke noget problem med Luther, jeg er særdeles taknemmelig for at han turde sige fra overfor ubibelsk lære dengang, og han er et forbillede for mig. Men lige så lidt som jeg vil have at betonkarismatikere eller betonapostolere eller betonmetodister begynder at promovere deres lære på en kværulant måde her på siden, ligeså lidt, vil jeg acceptere det fra betonlutheranere. Jeg kender flere lutheranere som jeg har det ganske udemærket med, og som jeg kan tale sammen med om bibelske emner, som vi kan være uenige om. Men vi kan være i stue sammen og ved at vi er brødre og søstre i Herren. Så jeg er ikke imod lutheranere.
Men man skal lægge mærke til at denne hjemmeside IKKE skal repræsentere en bestemt kirkeretning. Omvendelse.dks formål er at fremme sund forkyndelse i kirken, og hvad den kirke hedder og hvilken kirkeretning den hører ind under, er ikke relevant for denne hjemmesides formål. Jeg tilhører selv en kirke, fordi det er vigtigt at være en del af et kristent fællesskab. Men jeg vil ikke være så arrogant, at påstå at min kirkeretning er den bedste eller eneste rigtige. Jeg har valgt ikke at debattere om en del af det som min kirkeretning står for, fordi jeg ikke anser det for at være afgørende doktriner. Det betyder ikke, at jeg ikke har nogen mening omkring dem, men jeg vil hellere arbejde for de værdier som har frelsesværdi, end for nogle hvor den splid der kunne opstå som en følge deraf, ikke vil være til reel gavn. Debatter som blot vil føre til at nogen kan ende med at sige; “he he, min kirkeretning vandt”, mener jeg ikke er debatter der er værd at tage op. Jeg tror nemlig på at Guds kirke er langt bredere end en bestemt kirkeretning.

Betonlutheranere har fortsat lov til at kommentere, men når vi har læst deres mening, behøver de ikke gentage det igen og igen, for så bliver det til kværulanteri. Derfor vil jeg hermed annoncere, at hvis jeg synes en kommentator (og det er ikke kun rettet mod en bestemt retning, det kunne ligeså godt være en kværulerende ateist) så vil jeg fjerne deres kommentarer og slette dem. Hvis det ikke viser sig at hjælpe på deres måde at debattere på, så vil jeg bedømme deres kommentarer som spam, og de vil derefter ikke blive synlige på bloggen.  Lad mig gøre det klart, at jeg ikke ønsker at ændre nogens kommentarer til spam. Men hvis deres kommentarer får form af noget der ligner spam, så vil jeg anse det for spam, og gøre det til spam. Hvis dette skulle blive nødvendigt vil jeg dog sørge for at dem det skulle dreje sig om får en advarsel før det træder i kraft. Jeg ville ikke have det godt med bare at diskvalificere en kommentator uden at der havde været en advarsel først.

Så når jeg i morgen eller overmorgen starter på serien om, hvordan man bliver født på ny ifølge bibelen, så er der fortsat plads til at vise ens mening og uenighed. Men lad være med at gøre det på en spamagtig måde. Disse regler er ikke noget jeg har valgt at sætte til debat. Men hvis man er uenig eller vil klage, kan det gøres til info@omvendelse.dk.

Som afslutning vil jeg også sige, at jeg ikke er generet af, at man diskuterer hvad der bliver skrevet på denne side på andre hjemmesider. Det har jeg det helt fint med, jeg vidste da jeg startede denne side op, at der med tiden ville komme angreb både indefra og udefra. Hvis der er nogen der har lyst til at se et af eksemplerne på hvad der bliver skrevet kan det læses her. Skribenten skriver følgende i en sine kommentarer:

“Disse tre dogmer kan ikke forenes, uden at en af dem fornægtes. Prøver man ender man enten i universalisme, calvinisme eller arminianisme. Men i stedet skal man lade paradokset stå, som alene den lutherske kirke har gjort.”

De tre dogmer kan læses på hans side. At påstå at nogle ting kun kan foregå ordentligt i en bestemt kirkeretning, som det bliver fremført her, er ikke noget jeg vil være med til at fremme, her på bloggen. Jeg ønsker ikke at spilde sin tid med at gøre tradition til kardinalpunkter.

Share on Facebook
Comments Off

Comments Closed

Comments are closed.