Sidst skrev jeg om hvordan Moses Hansen ikke ville lade sig vurdere i lyset af skriften og hvordan det viser sig at manden ikke har en bibelsk forståelse og tro på Helligåndens virke. Det kom der en lang debat om på Facebook, som jeg synes var bedrøvelig på mange områder. Du kan se indlægget her: https://sand.omvendelse.dk/abent-brev-og-svar-til-moses-hansen-4218.htm og hvis du har facebook kan du se debatten her: https://www.facebook.com/#!/rene.vester/posts/159703957497075?notif_t=share_comment.

Men først vil jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke noget sted har påstået at jeg gør alting perfekt, eller debatterer perfekt. Men det er der åbenbart nogen der mener jeg har gjort i og med at jeg har kritiseret Moses Hansen. At kritisere ham, svarer i nogens øjne til at sparke til en hellig ko i Indien. Lad mig forklare.

Her er nogen af de reaktioner som jeg har fået:

Olav Nørgaard skriver “det du skriver er bare så kvalmende…. ” (fordi jeg kritiserer Moses Hansen)

Jeg har ingen ret til at kritisere ifølge Børge Porsens bibel. Jeg aner ikke hvem han er, men det er åbenbart en anden bibel han har end den jeg har, eller også kan han ikke læse. For Paulus skriver i første korinterbrev 5.12:

Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme?”

og Paulus fortæller selv hvorledes han irettesatte apostlen Peter (Kefas) i alles øjensyn i galaterbrevet 2.14:

Men da jeg så, at de ikke gik lige fremad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør: Når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? ”

Så at irettesætte andre der kalder sig kristne er faktisk en kristens opgave. Nej ikke sådan at vi skal gå rundt og irettesætte hele tiden, men det er en opgave på ligefod med at prædike evangeliet. For at holde kirken ren.

Så kom der også en ret hadsk kommentar fra en Poul Erik Jensen som skriver:

Hej René jeg tror ikke, at du hverken kender Jesus eller Moses Hansen,på den måde som du sviner alle til ,må du være af en anden ånd. Hvis du tror at du er den eneste som er på rette spor ja så kan du være sikker på at du helt har taget fejl. jeg har nu kendt både Jesus og Moses i 33 år. Og det som du står for har ingen sammenligning med dem.”

Det som jeg finder allermest bekymrende ved kommentarer som den, er at den i ligner den samme retorik folk brugte til at få den falske profet Todd Bentley godkendt som værende en der var sendt fra Gud, når eftertiden og den forkyndelse (eller mangel på samme) viste at Todd Bentley var sendt af Satan, og det er han forresten stadigvæk!

Når jeg kritiserer, så ønsker jeg at gøre det på bibelsk grund, for mine egne meninger og følelser skal jeg passe på med at bygge på og lade mig lede af. Derfor ønsker jeg også selv at hvis folk har noget at kritisere mig for, at de så også vurdere mig udfra skriften, og ikke udfra deres følelser. Jeg ønsker at være parat til kritik for ikke at være en hykler. Men det er lige præcis den kritik jeg mangler fra dem som er vred over at jeg har bedømt Moses Hansens mangel på bibelsk forståelse og forkerte forståelse af hvordan man bliver frelst, siden han kan påstå at det er i orden at bruge den såkaldte ”frelsesbøn” som ikke har noget bibelsk grundlag (se linket her: https://sand.omvendelse.dk/abent-brev-og-svar-til-moses-hansen-4218.htm ).

Hvor er den bibelske vurdering?
Det at der er en slående mangel på bibelsk argumentation og forsvar for Moses Hansen skræmmer mig. For det er en indikation på at Moses Hansens person og ord for nogen har større betydning end skriften. Det er nu ikke noget der kun gælder for ham, men også andre kirkeledere. Ja det gør faktisk at Moses Hansen kommer i samme kategori som Manu Sareen, en mand som mange faktisk mener har gjort noget godt for kirken, men som ikke bygger sine initiativer på bibelsk grund, men på meninger og følelser. Efterfølgere af folk som Moses Hansen har jeg oplevet har en kraftig tendens til at påkalde sig en blind tro, som de ikke mener de skal være istand til at stå til ansvar for, ved at kunne forklare hvorfor de mener som de gør. Blind tro er historisk set ikke noget som kendetegnede kristne. Men fordi vi er blevet så påvirket af kirker som ikke bygger på bibelen som den romersk katolske kirke eksempelvis, m.fl. så er der i dag mange kristne der mener det er ligegyldigt om man kan forklare troen. De kan ikke give en tilfredsstillende forklaring på hvorfor det er troværdigt at Jesus både blev korsfæstet, døde og opstod igen, men værst af alt, de er ikke engang interesseret i at vide hvorfor, eller forklare hvorfor. Det er folk som kan finde på at sige følgende ”jeg har ikke brug for at forklare det, det er en blind tro jeg har”. Hallo, man kan ikke bygge sit liv på en blind tro, man kan muligvis starte med en blind tro, men det er ikke meningen vi skal bygge på en blind tro. Vi skal vide at bibelen er troværdig og hvorfor den er troværdig. Og ikke bare bruge stupide argumenter som”det står i bibelen og bibelen siger den er troværdig og så er den troværdig”.

De steder hvor folk er i stand til at forklare deres tro, og hvorfor det er troværdigt og fornuftigt at tro på bibelen, der har du også mennesker der er i stand til at tænke selv. Og det er der godt nok et kæmpestort behov for. Kristne mennesker der ved hvad de tror på, og hvorfor de tror på det. Hvis der var flere af den slags, kunne man minimere (men nok ikke helt undgå) folks dumme kommentarer som de ikke kan underbygge på bibelsk grund.

Hvor ville det være godt hvis det var således at man kunne høre på folk der var i Moses Hansens omgangskreds og lignende ledere med lidt for meget karisma (som de har i stedet for sund teologisk forståelse) at de var i stand til selv at reflektere og forklare, og ikke bare tog alt hvad folk som Moses Hansen sagde for godlydende.

Hvad siger bibelen egentlig om bekendelse med sin mund?
Der var dog nogle få som havde noget de brugte som bibelsk argument for den såkaldte frelsesbøn. Det sætter jeg pris på, men det var ikke en rigtig udlægning, og bliver heller ikke brugt af bibeltroende teologer som et argument. Jeg vil i mit næste indlæg forklare hvorfor og vise hvordan det skrifsted er med til at skabe en større klarhed på hvad evangeliet betyder for den kristne, og hvordan det ikke er et skrifsted vi skal minimere til at tro handler om noget kirken kun i nyere tid har kaldt en frelsesbøn. Skriftstedet er romerbrevet 10.9-10.

Share on Facebook

5 Responses to “Reaktioner på mit Moses Hansen indlæg”

 1. Thomas Says:

  I den bibelske begrebsverden sidder tankerne i hjertet, og følelserne sidder i maven. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Paulus mon henviser til en følelsesbaseret anti-intellektuel form for “kristendom”, når han taler om dem, der har bugen som deres Gud:

  >Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. (Filipperbrevet 3:17-21)

 2. Benjamin Says:

  Skyd dig selv

 3. René Vester Says:

  Tja Benjamin normal ville jeg ikke acceptere latterlige kommentarer som denne da de som regel er intetsigende. Men da du med din kommentar indikerer at du er tilhænger af Moses Hansen og hans såkaldte “frelsesbøn”, så ville jeg acceptere den alligevel. For du viser en generel tendens for Moses Hansens tilhængere at mange af dem ikke er i stand til at forsvare hvad de står for på bibelsk grund, men kun er i stand til at komme med nedladende udokumenterede spydige bemærkninger. Og det synes jeg er en ret dårlig frugt af Moses Hansens arbejde.

 4. Alexander Says:

  Det er desværre meget normalt at folk, der taler imod Moses Hansen bliver nedgjort af hans tilhængere. Jeg skrev engang til Moses, at jeg blev nødt til at holde mig til Guds Ord og ikke hans. Til det skrev han “det er jo bare snak. Du forholder dig ikke til den verden Gud arbejder i…”. Os der i denne sag lagde Guds ord ud og forsvarede det, blev også af en tilhænger kaldt for “farisæere”..

 5. René Vester Says:

  Ja Alexander du er ikke den første der har oplevet den slags fra Moses Hansens side desværre, og der er noget der kune tyde på det er et mønster. Hvilket jeg dog ikke håber det er. Men jeg har alligevel sendt ham et åbent brev i dag, hvor jeg endnu engang håber at han vil tænke sig om over hvad han går ud og siger. For der er jo nogen der lytter til ham, og anser ham for en autoritet, og det medfører jo et ansvar. Det ansvar vil jeg bede til at han tager mere alvorligt og ikke så let på som han måske har en tendens til. Du kan læse brevet her: http://sand.omvendelse.dk/abent-brev-til-moses-hansen-og-frikirkenets-formand-lars-bo-olesen-4729.htm

Leave a Reply