I går skrev jeg et indlæg hvor jeg med udgangspunkt i nogle fakta om Johannes Møllehave, viste at det en kirke der anser sig selv for at være evangelisk, ikke kan invitere Møllehave som taler. Det har jeg fået en del reaktioner på, særlig i debatter på facebook og som personlige beskeder. Det der undrer mig ved rigtig mange af de reaktioner jeg har fået, er at nogle folk mener jeg har talt grimt om Møllehave, at jeg sparker til en mand der ligger ned, at jeg ikke viser respekt for manden osv. Det har folk ret til at mene. Derfor har jeg efterfølgende genlæst indlægget, og vurderet om jeg har skrevet noget forkert. Det har jeg før gjort, og det vil jeg komme til at gøre igen. Og hvis jeg er parat til at kritisere andre, skal jeg også være parat til at modtage kritik.

Men
Min konklusion er dog den samme som før. Artiklen handler ikke decideret om Møllehave. Møllehave er blot taget frem som et symptomatisk eksempel på en kirke der ikke kan se forskel på bibelske forkyndere og vranglærere. Det var mit eneste formål. At Møllehave kommer til at fremstå som det han er (nemlig en synder som ikke har omvendt sig fra sig selv, og ikke er en genfødt kristen) ser jeg ikke noget problem i. Manden er en offentlig kendt person, og jeg har ikke skrevet noget om ham, som ikke er offentlig kendt i forvejen. Det er jo altsammen noget han selv har stået frem og sagt. Så intet af det kan påståes at være sladder, da det er fra mandens egen mund jeg har det. Jeg har blot sammenlignet det med hvad bibelen siger, og der er der stor modstrid. Så enten har Møllehave ret og bibelen uret, eller også har Møllehave uret og bibelen ret. Jeg tror på den sidste mulighed.

Hvad er meningen?
Det som jeg påpeger er at kirker der kan finde på at invitere folk som ham, bevæger sig udenfor Guds vilje. Det er altså ikke kun Møllehave der er tale om, men folk der er ligeså langt ude som Møllehave. Og kirker der inviterer den slags, kan ikke siges at være evangeliske!
Dertil skrev jeg også at der mangler en offentlig kritisk røst fra de præster og ledere som er i de kirkesamfund, hvor man inviterer den slags folk. Lad mig gentage hvad jeg skrev i går, for lige at slå fast hvad det var jeg mente var problemet her:

Det vi ikke taler om
Hvor ville jeg ønske at de kirkeretninger som har frækheden til at invitere folk som Møllehave og det de står for, kunne åbne op for at debattere problemerne ved at indbyde sådanne folk. Men hvor ville jeg også ønske at der var nogen (særlig ledere) der turde gå offentligt imod disse invitationer af folk der prædiker et andet evangelium.
Lad mig give nogle eksempler. Møllehave var gæstetaler på missionsforbundets landsstævne 2008. Han skule være det hos baptisterne i 2009, men aflyste pga hjerteproblemer. Han blev afløst af Lone Hertz, kvinden som for nogle år siden udgav en dansk oversættelse af det gnostiske evangelium Thomas-evangeliet. Det var ikke med til at gøre det bedre! Og hvad så i år? Ja, det seneste jeg har hørt er at pinsevækkelsen har inviteret John Arnott som var en af lederne ved den skøre Toronto-vækkelse i halvfemserne. Noget som mange karismatikere i dag har taget afstand fra.

Men hvem tør tale imod ledere som ikke kan se forskel på hvem der er sendt af Gud, og hvem der ikke er? Hvor er de præster og ledere som tør stå fast på Guds ord, og gå imod den ugudelighed som har spredt sig i vore kirker? Hvor er de præster og ledere som hellere viil stå ansvarlig overfor Gud, end overfor mennesker? Jeg og mange almindelige folk i kirkerne efterlyser jeres røst. Vi kan nemlig ikke høre jer.”

En undren
Til jer der mener at jeg har skrevet grimt om Møllehave. Jeg skrev ikke noget der var forkert om ham. Men jeg har ondt af manden, og mener at han skal have evangeliet, istedetfor at blive sat til at stå på en prædikestol. Men en ting der undrer mig over flere af jeres henvendelser er følgende: Hvorfor har I så meget brug for at forsvare en mand som siger han er kristen, men ikke lever som en kristen, og heller ikke taler som en kristen? Hvad er det lige der gør at man vil stå op for en mand som har langt mere til fælles med saddukæerne, og nikolaitterne? Saddukæerne var liberalteologerne under Jesu tid, og Nikolaitterne var en gruppe af påståede kristne som mente de kunne leve i synd, og være kristne alligevel. Både saddukæerne blev skældt ud af Jesus, og Nikolaitternes sagde Jesus ikke skulle have plads i kirken (se Johannes åbenbaringen kapitel 2). Så at kristne kan forsvare Møllehave, er over min forstand. Hvorfor vil I ikke stå op for evangeliet istedetfor at forsvare en mand der har været med til at ødelægge kirken, med hans fortaleri for seksuel umoral, og universalisme foruden en masse andet ubibelsk?

Man kan se det forrige indlæg her: https://sand.omvendelse.dk/druk-seksuel-umoral-og-universalisme-i-kirken-3388.htm

Share on Facebook

3 Responses to “Reaktioner på indlægget om Møllehave og kirken”

 1. Anne Dorthe Nielsen Says:

  Kære Broder.
  Jeg har ikke først læst den artikel, du har skrevet. Bare reageret på en kommentar under andres kommentarer. Så blir det jo unægtelig noget forvredet iflg. dit oprindelige budskab.
  Vi lever jo i dette post-moderne sammensurium af en blandet gryderet, når det kommer til kirker. Igennem tiderne har sekulariseringen taget højsæde i disse bygninger. Dog der findes én kirke og ét legeme af genfødte børn af Gud.
  Men det er galt, når denne skare finder sig i vranglærere og kulturel kopiering af åndelighed, som hverken bygger kirken op eller bringer syndere til omvendelse.
  Når disse evangeliske kirkesamfund finder på at invitere “big shuts” indenfor er det ren og skær lokkemad for at kildre ørerne på folk. Man fornemmer nok, at man gir’ folk det, de interesserer sig for i tiden – men svigter samtidigt kaldet til at bringe evangeliet om frelse fra fortabelse. Blodfattigt og uden evne til at lede mennesker ind i et helligt samfund med den almægtige Gud er det jo.

  Det er en sand betragtning, at Johs. Møllehave ikke udlever et kristeligt liv som efterfølger af Jesus. Han er en knivskarp fortæller og fortolker af de bibelske historier – og den evne kan man åbenbart holde adskilt fra et liv i ydmyg omvendelse fra synd. Stadigvæk mener jeg, at vi må afholde os fra fordømmelse af nogen sjæl – gerne bedømme det de gør og siger – gerne sondere mellem løgn og sandhed – populisme og gudfrygtig forkyndelse.
  Derfor er det også godt, at du og andre sætter rette ord på Møllehaves og andres syndige anskuelser og levevis.
  Jeg elsker de sidste ord Kong David ydmygt siger til Gud, efter at han igennem sin meget lange salme til Ham, siger:
  “Farer jeg vild, som det tabte får, så opsøg din tjener, thi jeg glemte ikke dine bud”!
  I det 158. vers siger han: “Jeg væmmes ved synet af de troløse, som ikke holder dit ord.”
  Det er jo også netop, hvad du gør og sætter så mange ord på Rene.

  Vi må vist allesammen sige Gud tak for Hans grænseløse nåde, at Han bevarer os tæt ind til Kristus i livet. Vi ser så mange vildfarne får omkring os – såvel indenfor som udenfor kirkerne.

  Facebook er blevet sådan et gedemarked af udbasunerede udsagn, synes jeg.
  Man provokeres ind imellem til lige at gi´sit besyv med og udtrykke et notabene til det andre bringer. Jeg personligt kan jo kun gribe mig selv i at holde inde med den slags små hurtige replikker.
  Det er sagt, at man hellere bør tænde lys end fordømme mørket. Måske er det denne kritiske løftede pegefinger, der føles så frugtesløs og negativ. Ses den hele tiden, kastes der nemt sådan et trist skær af fordømmelse over alt og alle.
  Jeg er enig med dit synspunkt om de indbudte talere, man går efter til det store sommerstævne her i byen. Kunne sagtens komme i tanker om adskillige andre med et klart budskab på bibelsk grund, jeg ville have anbefalet.
  Igen har man vel brug for at lokke folk til, med nogle “big shuts”. Det er ikke bare ærgerligt – men synes også nedbrydende for Kristi legeme. (Nu kan og må vi så bede om, at Herren i sin nåde alligevel vil bruge det til noget frugtbart).

  I 1976 kom jeg hertil med min familie. Der var et stort telt og en overskuelig masse mennesker. Vi adresserede Kristus til hinanden – havde opbyggelige samtaler om livet med Jesus indbyrdes på pladsen. Der blev bedt inderlige bønner for hinanden – og i det hele taget forkyndt et klart og tydeligt budskab om omvendelse fra synd og livet i Kristus. Man havde noget med sig hjem, som havde bygget op.
  Når noget blir megastort, blir det også nemt udvandet og kødeligt. Dog håber jeg jo at nogle af deltagerne får noget tungtvejende fra Gud med sig hjem,
  Der er gået megaorganisation og kommercielt anliggende i dette store show of.
  PH fortalte engang om noget stort, han var vidne til at Herren gjorde mellem mennesker. Så sagde han disse ord: “Da Satan så hvad der skulle ske nedsatte han straks en kommité.” Det ligner Peters iver efter at få bygget nogle løvhytter og lade der gå lejrhygge i samværet med Elias, Moses og Jesus oppe på bjerget. Mennesker til alle tider har ligget under for fristelsen til at fortsætte i kødet med sine egne “gode” idéer.

  Nåh, men min personlige længsel er, at være med sammen med nogle blandt Guds folk i tiden, til at bringe ordet ud. Blive fyldt med nød for fortabte mennesker og blive fyldt med tro og Helligånd. Jamen, i det hele taget befinde mig i lyset og vandre i dette, mens vi endnu har tid.
  Måtte Gud ved sin Ånd trække os bort fra world wide web og de små indercirkler, så verden kan få Guds folk at se derude iblandt dem.
  Lyttede til en sund gammel forkynder, som nogle godhjertede kristne har lagt ind på Google. Gordon Olson, hedder han og han har sådan fat i en sund og frugtbar forkyndelse – og samtidig er han så OBS på nåden i Kristus Jesus igennem de stærke ting han ind imellem må udtale. (Gordon er for længe siden gået ind til sin Herres hvile).
  Tak fordi du lyttede! Må Herren fortsat lede dig i de gerninger, Han forud har lagt til rette for dig. Dorthe

 2. Linealis Says:

  Møllehave er præst og har aflagt præsteløftet. Så når han er eksponent for vranglære, både kan og skal man kommentere det offentligt.

  Jeg er heller ikke i tvivl om at det er forkert at invitere Møllehave som taler i en kirke. Når det gælder hans bøger og salmer, skal de vurderes for sig selv.

 3. Jan Petersen Says:

  Jeg må sige jeg er fortsat forundret over de reaktioner du beskriver! Møllehave er en offentlig person, og hvis folk har et problem med at han bliver udstillet eller brugt som eksempel, så vil jeg da foreslå at de sender besked til Extra Bladet eller BT eller andre medier som går mere i detaljer om tingene?

Leave a Reply