Jeg skrev sidst om hvorfor den evangeliske forkyndelse må indeholde en advarsel imod den kommende dom. Denne forkyndelse er i overenstemmelse med den apostoliske forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus (se mere her: Dagen som præsterne ikke tør tale om). Men hvad mange ikke tænker over, er at den forkyndelse har rigtig mange præster forpligtet sig til af prædike. Fordi der står om den dom i deres trosbekendelse. Det drejer sig om den apostolske trosbekendelse som er brugt i folkekirken, men faktisk i dag er blevet overtaget af rigtig mange frikirker. Lad os lige se hvad der står i den:

“Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.
Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.”

Dette er en trosbekendelse der er baseret på bibelen. I slutningen af den står der at Jesus skal komme igen, og dømme levende og døde. Selve det at Jesus skal dømme, er ikke noget man hører ret meget af fra prædikestolen mere. Jeg ved at der er prædikanter som afviser at Jesus vil komme som en dommer på den dag. Den del af Guds ord passer ikke ind i deres teologi. Dermed viser de også at deres teologi ikke er i overenstemmelse med bibelen. Men hvis ens kirke har taget denne trosbekendelse til sig, så er man også forpligtet til at vise at man tror på den trosbekendelse, ved at forkynde det man skriver man tror på. Hvis man ikke kan finde ud af at prædike i overenstemmelse med ens trosbekendelse, burde man så ikke sørge for at få en anden trosbekendelse der passer til det man prædiker. Hellere have en forkert trosbekendelse, og så tone rent flag istedet. For at have en trosbekendelse man ikke efterlever i forkyndelsen er jo hykleri. Man kunne selvfølgelig også bare gøre som de kirker der er bange for trosbekendelser, og lade være med at have en (det har jeg dog ikke rigtig fattet hvorfor skulle være en god ting).

Som jeg skrev før har mange frikirker overtaget folkekirkens trosbekendelse. Jeg ved godt at det er de færreste folkekirker der efterlever den i forkyndelsen. Men det er ikke en undskyldning for at ignorere dens budskab og indhold. At andre er hyklere, er ikke en undskyldning for selv at blive en hykler.
Personlig tror jeg at mange af de kirker har valgt den trosbekendelse uden at tænke over hvad der står i den. Man har blot taget den til sig, for at vise at “vi er som alle andre”. Men den forpligter, og selvfølgelig ikke kun på domsspørgsmålet.  Men det er måske et godt sted at starte.

Jeg har fundet nogen frikirker som har taget denne forpligtende trosbekendelse til sig. Det betyder at hvis man kommer i en frikirke med den apostolske trosbekendelse, men ikke hører om den kommende dom. Så kan man tage kontakt til sin præst og spørge ham hvordan det kan være at den trosbekendelse man har, ikke er i overenstemmelse med forkyndelsen. Han vil sandsynligvis spørge dig hvad du mener med det. Du kan så tage som eksempel at det med at Jesus skal komme igen og dømme levende og døde, er noget som du ikke har hørt om i meeeeeeget lang tid (hvis du overhovedet har hørt om det i kirken). Jeg vil dog lige advare dig, at tage dette op kan være en lakmusprøve for om den kirkes autoritet er bibelen, eller folks følelser og ønsker. Jeg tror den lakmusprøve kan gå begge veje, og det skal man nok være forberedt på?

Eksempler
Jeg har her fundet nogen kirker som på deres hjemmesider har vist at de tilslutter sig den apostolske trosbekendelse. Nogen af dem kender jeg ikke noget til, de er fundet tilfældigt, og hvis de prædiker i overenstemmelse med deres trosbekendelse er det en stor glæde. Der er dog nogen af dem, som jeg ved ikke gør det.

Den første er faktisk en hel kirkeretning. Det drejer sig om hele apostolsk kirke, de har nemlig skrevet på deres fælles hjemmeside at de har tilsluttet sig den folkekirkelige trosbekendelse. Det kan du se på dette link: Spørgsmål og svar til Apostolsk kirke. Det vil sige at alle apostolske kirker har forpligtet sig til at advare imod den kommende dom. Dem der ikke gør det, kunne man så mene skulle melde sig ud af den apostolske kirke.

Så har vi også nogle pinsekirker. Der er eksempelvis Holstebro pinsekirke, som har forpligtet sig til at prædike i overenstemmelse med trosbekendelsen, og Thisted Pinsekirke. Jeg kender ikke til hvordan forkyndelsen er disse steder, men i udgangspunktet er det positivt at have den apostolske trosbekendelse.
Men en pinsekirke som jeg må indrømme at jeg undrer mig over har den apostolske trosbekendelse, er den der hedder Kirken i Kulturcentret, som ligger i København. Det er den samme kirke som har haft universalisten Johannes Møllehave, den falske profetinde Vassula Ryden og dem mærkværdige selvudnævnte apostel Chuck Pierce og andre folk der prædiker vranglære på besøg.
De har produceret et hæfte der hedder “Liv for alle”, som man skal bruge en lup til at finde noget evangelisk i. Og dog, lige pludselig på side 24 står den der så “Den apostolske trosbekendelse”. Det vil altså sige at den største pinsekirke i Danmark har forpligtet sig til at advare imod den kommende dom. Måske skulle de gøre lidt mere ud af netop denne del end deres ensidige fokus på “Liv for alle”. Du kan se hæftet på dette link: Liv for alle.

En advarsel til præsterne
Der er mange flere kirker som bekender sig til den trosbekendelse. Tjek selv efter hvilken trosbekendelse din kirke har, og vurder om den e evangelisk, og om forkyndelsen er i overenstemmelse hermed. At have en trosbekendelse svarer nemlig til at have indgået en kontrakt. “Dette er hvad vi tror på, og hvad vi står for” er hvad man siger med sin trosbekendelse. Hvis det så viser sig at man siger noget andet, så står man jo også for noget andet, og ens trosbekendelse bliver værdiløs i det tilfælde. Så kære præst, hvis du har en evangelisk trosbekendelse, må du også vise at du forkynder i overenstemmelse med den. En dag skal du stå foran Gud og der skal du stå til ansvar for det du har sagt, og ikke sagt. Er du parat til det?

Share on Facebook

5 Responses to “Prædiker din præst i overenstemmelse med trosbekendelsen?”

 1. Linealis Says:

  Det at Apostolsk Kirke kan skrive, at de har tilsluttet sig Folkekirkens trosbekendelse viser jo, at de ikke ved hvad de taler om. Folkekirkens bekendelsesskrifter inkluderer den augsburgske bekendelse, i hvilken der står om dåben:

  Om dåben lærer de, at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde tilbydes gennem dåben, og at børn skal døbes, for at de ved at frembæres ved dåben for Gud kan blive taget til nåde af Gud. De fordømmer gendøberne, som misbilliger barnedåben og påstår, at børn frelses uden dåb.

  I mine øjne virker det lidt skizofrent.

 2. René Vester Says:

  Det forklarer jo hvorfor et væsentligt element mangler i den trosbekendelse, nemlig omvendelse fra synd til Jesus Kristus. Så på det område passer den jo fint til mange frikirker også. For omvendelsesdelen er nærmest marginal eller ikkeeksisterende i kirkerne i dag.
  Men jeg giver dig ret i at det ikke ser ud til at de har tænkt sig om med dette valg. Som jeg skrev tror jeg det handler om at man ikke ønsker at skille sig udenfor. Men om ikke andet, så har de forpligtet sig til at advare imod den kommende dom.

 3. Hanne Says:

  Hejsa – jeg landede lige på jeres side. Tillad mig at give en kort forklaring til det her.
  Trosbekendelsen (også kaldet det apostolske trosbekendelse), den der starter med..”vi forsager djævelen” taler IKKE et ord om dåb. Sp apostolsk kirke kan tilslutte sig den, selv om de lærer troendes dåb.

  Folkekirkens bekendelsesskrifter = dem som folkekirken har tilsluttet sig, inkluderer MERE end trosbekendelsen, nemlig også den augsburgske bekendelse, der taler om genfødsel i dåben. Det kan apostolsk kirke jo ikke tilslutte sig. Og det har de heller ikke gjort, tænker jeg.
  Så – mon ikke apostolsk kirke trods alt har tænkt sig lidt om, og har undersøgt hvad de tilsluttede sig..det tror jeg. God undersøgelse af tingene, før man formulerer dem, er altid god (ikk?)

  Hilsen
  Hanne. Præst i folkekirken med glæde. Og som tror både på Guds dom, og behovet for omvendelse, selv om jeg tror på genfødsel i dåben. Vi findes også.

 4. Linealis Says:

  Der er vel næppe tvivl om at frikirker, der siger de har samme bekendelse som Folkekirken, kun henviser til de oldkirkelige bekendelser. Men Folkekirken skelner vel ikke, udover at man ikke fremsiger den augsburgske bekendelse hver søndag til højmessen :o)

  Når jeg hiver dette frem er det fordi det virker som om en del frikirker har travlt med at hævde at de er ‘ufarlige’ – og det gør de ved at henvise til Folkekirken, som med enkelte undtagelser er totalt ligegyldig.

 5. René Vester Says:

  Jeg tror du har ret i at de forsøger at være “ufarlige”. At de så vil gøre det ved at sige vi er ligesom de fuldstændig ligegyldige folkekirker viser blot hvor tåbeligt det hele er.
  (Du har ret i at der heldigvis er enkelte undtagelser, tak og lov for det).
  Men udover det, så er det stadig en god trosbekendelse, på trods af at den mangler omvendelseselementet. For den viser hvem Gud er, og hvad Han vil. Det synes jeg er godt at fokusere på, så skal de bare prædike det!

Leave a Reply