Hvor mange forkyndere prædiker Guds ord som Guds ord er, og hvor mange prædiker som de selv synes man skal prædike? Forkyndelse er en farlig opgave, for der står at os der underviser i ordet skal dømmes så meget hårdere. Så derfor burde vi prædike med frygt og bæven. Istedet for har vi en tendens til at tale det som folk gerne vil høre. For vi er ikke bedre end andre. Vi vil gerne elskes. Men faren for at snuble når vi begynder at overveje hvad det er folk gerne vil høre er frygtelig nær.

Den gælder også mig. For jeg ved godt hvad der skal til for at få læsertallene til at stige kraftigere. Det har jeg observeret. Jeg skal bare skrive lidt om Christian Hedegaard, og folk vil vælte ind på denne hjemmeside. Men når jeg skriver om hvor stor vores egen elendighed er, og først derefter forklarer hvor stor Guds kærlighed er. Så forsvinder læsere ligeså hurtigt. Interessant. Vi vil gerne høre om andres dumhed og fejl. Men når vi kommer til at se os selv som de syndere vi reelt er. Så bryder vi os ikke om det mere.

Jeg har et ansvar ved at administrere denne side. Et ansvar for at prædike det fulde evangelium, og gøre det så folk fatter hvem de er, og hvor stor Gud er, og Hans kærlighed til os igennem Jesus Kristus. Det der bliver skrevet her skal ikke skrives for at skabe popularitet, og høje læsertal. Det skal skrives fordi Guds ord skal forkyndes, og samtidig vise hvad der er Guds ord, og hvad der ikke er Guds ord.
Ja, jeg vil fortsat skrive om Hedegaard, for det er også vigtigt, men jeg vil også skrive om det som vi ikke nødvendigvis har lyst til at høre. For hvis vi ikke hører det, så kan vi ikke forstå, hvorfor vi har brug for en frelser.

Lad os ikke undlade at prædike det fulde Guds ord. For det er en kraft til frelse for den der tror. Men hvordan skal de komme til tro, hvis der ikke er nogen der prædiker det, og prædiker det klart og tydeligt, så korsets dårskab bliver til visdom?

Share on Facebook

One Response to “Prædik Guds ord som Guds ord er”

  1. Lars Dorland Says:

    Vi varetager dog også forskellige opgaver, og ingen prædikant formår at dække det hele. Individuelle behov spiller også en rolle. Men overgiver vi os til Gud og går vi i hans fodspor, så er der nok en god chance for, at han kan bruge os sådan, at folk, der hører os, kan samle indtrykkene fra hver af os og derved få et balanceret, nuanceret (om end altid mangelfuldt) indtryk af, hvem Gud er.

Leave a Reply