Hvem er det som på dommedag vil sige Herre, Herre til Jesus, men som Jesus vil give det usædvanligt hårde svar: ”Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!”. Nogle har kommet med et overdrevet svar ved at påstå at det handler om den karismatiske bevægelse. Det synes jeg personligt er gå langt over grænsen. For det handler tydeligvis mere om hvad de siger i deres forsvar til Jesus og hvorfor de siger det, da de finder ud af at de ikke kommer ind til den evige sabbatshvile i Himlen. At der i den gruppe er en stor del som hører til i den karismatiske bevægelse er meget muligt. Men det kan også sagtens være folk som hører til i andre kirkelige retninger. For der er noget i deres svar som ligger som en latent mulighed i alle mennesker, hvis vi ikke tager os i agt. Nogen folk tror at vi ikke kan vide hvem det er som på dommens dag vil sige sådan, men jeg tror ikke det er Guds mening at vi skal gå rundt i frygt for om det kunne være en selv der kommer til at stå i en sådan situation den dag. Gud ønsker vi skal have tryghed i frelsen. Derfor er jeg overbevist om at det er muligt at finde ud af hvad det er der kendetegner dem som troede de ellers var sande kristne, men i virkeligheden ikke var det. For hvis Jesus siger ”Jeg har aldrig kendt jer”, så betyder det at de aldrig har været kristne på trods af de gerninger/mirakler som de har udført. Men her er et lille hint:

Prædikenen her holdt jeg i søndags i vores husmenighed i Rødkærsbro, hvor jeg er ved at gennemgå Mattæus-evangeliet. Lige nu er jeg ved at afslutte Jesu bjergprædiken, og det er ret voldsomme udtalelser Jesus afslutter den prædiken med. Men det gør Han fordi det er vigtigt, og fordi vi har brug for at blive advaret imod falske veje, og opmuntret til at holde os til Ham og Hans ord. Jeg håber du kan få glæde af denne forkyndelse.

Share on Facebook

Leave a Reply