I denne anden del af min gennemgang af Jesu breve til de syv menigheder i Johannes Åbenbaringen er jeg kommet til SMyrnamenigheden. Det er en af de få kirker der ikke bliver formanet af Jesus, men kun bliver rost og trøstet. Men hvordan kan de lade sig gøre at være en kirke som kun bliver rost, er noget jeg kommer ind på i denne forkyndelse. Derudover  kommer jeg også ind på følgende som Jesus siger til menigheden

“jeg kender din trængsel og fattigdom, men rig er du. og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge.” Johannes åbenbaringen 2.9

Guds forståelse af rigdom er ikke den samme som os menneskers. Borgerne i Smyrna ville se på de kristne i smyrna og konkludere at de var fattige. Og det ord der bliver brugt om fattigdom her, er et ekstremt ord, som sammenligner deres fattigdom med en tiggers. En form for ynkelig fattigdom, som folk så ned på. Hvilket var paradoksalt da Smyrna faktisk var kendt for sin rigdom. Smyrna var nemlig en af de flotteste byer i romerriget, og en meget moderne en af slagsen, da den pga jævnlige jordskælv blev genopbygget den ene gang efter den anden, og pga investeringer fra romerriget.

Men de kristne var tydeligvis ikke de mest anerkendte folk i Smyrna, og heller ikke dem der havde de bedste jobs. Nogle af dem havde sandsynligvis mistet deres job og muligheder for at handle pga deres tro. Det var nemlig helt normalt dengang at for at være i en bestemt branche var man nødt til at være med i et laug. En brancheorganisation. At være i en brancheorganisation er isoleret set ikke forkert. Men problemet med størstedelen af disse laug var at de var stærkt tilknyttet afgudsdyrkelse.

Du kan høre første afsnit på dette link: https://sand.omvendelse.dk/podcast-jesu-brev-til-menigheden-i-efesos-3309.htm

Share on Facebook

One Response to “Podcast: Hvad er en kirke efter Guds hjerte? Smyrnamenigheden fra Åbenbaringen”

  1. David Says:

    God prædiken

Leave a Reply