I onsdags afholdt Tilbage til bibelen det offentlige møde med Paul Washer. Vi havde ikke brugt en eneste krone på at annoncere mødet, men fik istedet lavet bannere til dem der ønskede at reklamere for mødet på deres egne sider. Dertil var der skabt opmærksomhed på Facebook omkring mødet. Vi havde lejet den største sal i Fritidscentret i Randers, men havde overvejet at tage en af de mindre. Det var godt vi ikke gjorde det. For allerede et kvarter før mødet startede var der halvfyldt i salen. Og ved mødets start var der fyldt godt og grundigt op, så vi kunne ikke have været i noget mindre. Det var interessant at finde ud af at folk kom alle mulige steder fra. Det var ikke en bestemt kirkeretnings folk der kom, på trods af at Paul Washer ikke lægger skjul på at han er baptist. Folk kom ganske enkelt for at høre evangeliet, eller fordi de var inviteret af nogen som ønskede de skulle høre evangeliet.

Synd, dom og retfærdighed
Paul Washer skar det ud i pap for os, at vi er forbrydere som fortjener evig straf. Først da han havde vist dette klart og tydeligt, gik han videre og viste hvad det var der skete på korset. Det er også den rigtige rækkefølge. Alt for mange gange taler vi om korset, men uden at forstå eller forklare hvorfor der var brug for Jesu stedfortrædende død på det kors. Det blev glimrende forklaret denne gang. Det var ikke et budskab som kildede i ørerne på folk. Efter mødet viste det sig også at der i særlig grad var to typer af reaktioner. Dem der var glade og taknemmelige for at mødet blev afholdt, og som sagde “gid det var det her der blev prædiket i kirken i stedet for”. Dem var der til gengæld også rigtig mange af. Men så var der også dem der bare ville ud hurtigst muligt, fordi de var vrede og ikke brød sig om at få at vide at der ikke var noget i dem der gjorde dem bedre end andre. Det var folk som anså sig selv som gode mennesker, men reelt set var selvretfærdige. De ville gerne have korset, men ikke det kors der blev forkyndt den aften. De ville godt have et symbolsk kors, men ikke et kors som viser at vi alle er forbrydere der fortjener evig straf. Det var det samme problem som farisæerne under Jesu tid også havde. De brød sig ikke om at Jesus afslørede deres synd. De ville hellere være gode i deres egne og andres menneskers øjne. Der var dog også en tredie gruppe, som kom for at høre Paul Washer og som havde brug for tid til at tænke over det. Og det skal der bestemt også være plads til.

Mødet blev optaget på video, og vil blive lagt på nettet senere. Det vil ske på Tilbage til bibelens hjemmeside. Møderne fra Lejren vil også blive lagt på med tiden. Både som video og som mp3. De vil sandsynligvis også blive at se på denne side. Vi overvejer at få dem brændt på DVD også, men til en symbolsk pris, hvor alle burde kunne være med. Noget vi meget gerne vil er at få lavet en god udgave at mødet onsdag aften som vi kan bruge til at give ud. Når det engang er færdiggjort vil jeg fortælle mere om den, og hvordan den kan bruges effektivt.

Share on Facebook

One Response to “Paul Washer i Randers”

  1. Kim Thomassen Says:

    Hej Rene

    Dit indlæg tyder på at jeg er gået glip af en rigtige god forkyndelse i Guds ord fra Paul Washer, så man skulle nok have taget til Randers, men der var jo ikke flere siddepladser. Så er det godt at der er mulighed for at høre forkyndelse på nettet, eller købe DVD.

Leave a Reply