På forsiden omvendelse.dk er der forskellige menupunkter. Et af dem hedder Hvem er Gud ifølge bibelen?

Det er et af de mest besøgte af menupunkterne, kan jeg se på statistikkerne. Det er meget glædeligt at det netop er det punkt som der er stor interesse for. Men jeg har igennem længere tid været utilfreds med indholdet, for jeg syntes det var som om der manglede noget meget vigtigt.
Jeg havde skrevet i forvejen at jeg ikke kom ind på alt som bibelen skriver om Gud. Men alligevel er det vigtigt at et sådant punkt har de mest essentielle punkter om Gud beskrevet. Det her stod der om i forvejen: Guds kærlighed, Guds vrede og Guds retfærdighed.
Jeg har fået en del mails og kommentarer igennem den tid jeg har haft omvendelse.dk, hvor folk har skrevet at de er uenig med mig i at Gud er vred. De har ikke haft noget imod at jeg skrev om Guds kærlighed, men Guds vrede var ikke et billede af Gud som de brød sig om. Alligevel står der stadig i bibelen at Gud er vred.
Men der har ikke været nogen der har beklaget sig over at jeg ikke har skrevet om Guds hellighed. For det er faktisk det vigtigste at vide om Gud. For når Gud bliver prist i Himlen så siger englene “Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, Han som var og er og som kommer” Åbenbaringen 4.8.
Du finder ikke noget sted i bibelen hvor der står at Gud er kærlig, kærlig, kærlig, eller vred, vred, vred, eller retfærdig, retfærdig, retfærdig. Det er kun Guds Hellighed der bliver gentaget tre gange, derfor må man konkludere at Guds hellighed er det vigtigste at vide om Gud. Derfor har jeg nu fået rettet dette på menupunktet Hvem er Gud ifølge bibelen?

Men hvad det så betyder at Gud er hellig, det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. For det er noget vi åbenbart mangler at have fokus på, også på omvendelse.dk. Selv efter at have talt med en teolog og en bibellærer om dette, synes jeg stadig ikke at jeg har en tilfredsstillende forståelse af Guds hellighed. Så derfor vil jeg gerne vente med at skrive om dette. At skrive om Guds hellighed vil for mig pt være det samme som at skrive mine egne tanker. Men jeg vil gerne at det er bibelsk funderet hvad jeg skriver om Gud. Derfor vil jeg hellere vente lidt med at komme ind på dette.

Share on Facebook

3 Responses to “Omvendelse.dk har rettet en fejl”

 1. Georg S. Adamsen Says:

  Hej René

  Jeg synes, du har ret i at understrege, at Gud er hellig. Og det er jo helt rigtigt, at Åb 4,8 og i øvrigt Es 6,3 tre gange siger, at Gud er hellig.

  Men er det nu et godt kriterium for at sige, at det er det vigtigste at vide om Gud?

  Englene og ærkeenglene lovpriser Gud for hans hellighed. Men hvis Åb ikke havde sagt andet? Hvis Åb havde endt med kap. 4 eller måske kap. 5 vers 4?

  Det er rigtigt at understrege, at Gud er Hellig. Også i vor tid vil man helst have en Gud, der ikke er hellig og ikke forkynder dom over vores synd. Det er jo også sammenhængen i Es 6. Men i Es 6 – ligesom i Åb 4-5 – siges der heldigvis mere. For fik vi ikke andet at vide, var der kun gråd, fortvivlelse, ja, desperation og håbløshed.

  Gud har tidligere åbenbaret i klartekst, hvem han er. Allerede i 1 Mos 3,15 skinner evangeliets lys. Og i f.eks. 2 Mos 34,6 læser vi, at Gud selv gik forbi Moses og råbte, at “Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.” Og dét lige efter Israels store frafald.

  Jonas ville helst ikke forkynde for ninevitterne, men skulle det være, så skulle det i al fald være loven og Guds hellighed. Ikke Guds nåde og barmhjertighed. Men se, hvad Gud lærer ham i Jonas 4.

  Hvis man ikke vil høre Guds hellighed, så kan det være det vigtigste at fortælle folk, for ellers har de ikke brug for evangeliet. Men har man set Guds hellighed og sin egen synd, ja, så er der noget, der bliver endnu vigtigere.

  Viser Jesu korsdød og opstandelse ikke, at der er noget, der er endnu vigtigere end Guds hellighed og vrede?

  God dag!

 2. René Vester Says:

  Hej Georg
  Det er muligt at når jeg konkluderer at Guds hellighed er det vigtigste, at det så er økonomen i mig der har konkluderet dette. Men alligevel så står der Hellig hellig hellig mindst to steder i bibelen, af forskellige forfattere. I og med at det er noget vi observerer to forskellige steder er det i orden at bygge en lære på det. Hvis det kun forekom et sted, ville jeg ikke have grund til at bygge en lære på det. Hvorfor jeg ser sådan på det, kan jeg måske forklare en anden gang.
  Jeg tror at en af årsagerne til at Guds hellighed er det vigtigtste er at Guds andre kendetegn udspringer af Hans hellighed. Det er vel at mærke ikke noget at jeg husker at have læst eksplicit i bibelen, og det kan derfor være mine egne tanker som er på spil her. Men jeg ser ikke noget ubibelsk i en forståelse af at Guds personligheder udspringer af Hans hellighed.

  Jeg tror til gengæld ikke som du skrev, og nu kan det godt være jeg ligger dig ord i munden fordi det er taget ud af konteksten, at

  Citat:”har man set Guds hellighed og sin egen synd, ja, så er der noget, der bliver endnu vigtigere.”

  Der må jeg sige at Guds hellighed ikke bliver mindre vigtig. Det kan godt være at vi i perioder vil fokusere på andre sider af Gud, som eksempelvis Hans retfærdighed. Men det gør ikke Guds hellighed mindre vigtigt. Men det var måske også det du egentlig mente, men fik skrevet lidt skarpt?
  Interessant vinkel du har med Jonas og ninevitterne, den har jeg ikke tænkt over før.

 3. Georg S. Adamsen Says:

  Hej René

  Nej, jeg mener faktisk ikke, at Guds hellighed bliver “mindre vigtig”, fordi vi ser vores synd. Men jeg mener, at det bliver mere vigtigt – faktisk vigtigst – at vi ser, at Gud også er nådig og barmhjertighed. Helligheden alene kan kun skabe frygt i mig. Det er Guds kærlighed, nåde og barmhjertighed, som kan skabe troen på Jesus og syndernes forladelse.

Leave a Reply