Jeg har på det sidste fået flere kommentarer fra folk som ikke ønsker at stå ved det de skriver. Der er ikke noget navn, og heller ikke en reel email som afsender. Disse kommentarer vil jeg kun yderst sjældent lægge på. Jeg lavede en undtagelse  for et par dage siden, fordi jeg anså spørgsmålets karakter for at være vigtigt. De andre kommentarer har jeg ikke lagt på. Ikke fordi jeg er uenige i dem, men fordi jeg ønsker at debatten der kører her på bloggen, sker blandt folk der tør stå ved det de skriver, samtidig med at der også er plads til at lave fejl. Jeg har indført en ret stor grad af ytringsfrihed her på bloggen. Jeg har dog som minimumsregel valgt at man ikke bander eller er sjofel, at det er sobert, og ikke lægger irrelevante links på ens kommentarer. Relevante links er i orden, men jeg har sat en begrænsning på to links pr. kommentar. Derudover accepterer jeg heller ikke kommentarer der kun indeholder links. Der skal være en forklaring på hvad linksene indeholder og hvorfor man henviser til dem.

Så til dem der har sendt mig kommentarer, og som undrer sig over at de ikke bliver lagt på kan jeg sige dette: jeg har ikke noget imod at I skriver kommentarer på denne blog. Men hvis man ikke vil stå ved det man skriver, vil jeg ikke have at det indgår i debatten. Jeg er dog åben overfor folk der bruger webnavne, istedet for deres rigtige. Men det skal vel at mærke så også være et webnavn som de bruger i forvejen. Det er muligt nogen mener at jeg er for snæversynet på dette område. Men det er vigtigt for mig at debatten som kører her på bloggen, sker under nogle minimumsvilkår, som jeg kan stå inde for. Så der er plads til forskellige meninger, men ikke til helt anonyme kommentarer fra folk der ikke vil stå til ansvar for det de skriver.

Hvis man ønsker at være anonym, og har noget som man mener er af stor vigtighed, så mail mig istedet på info@omvendelse.dk, og så vil jeg vurdere om det er noget der skal bruges eller ej.

Ros til de danske emergente bloggere

Hvad var det du skrev der René? Roste du nogle tilhængere af emergent church? Ja, jeg er jo meget sjældent enige med dem i det de skriver om, når det er bibelske områder vel at mærke, men de folk der er fortalere for emergent church ideen, her i landet har også valgt at lade folk med andre meninger kommentere på deres blogge. Det vil jeg gerne rose dem for, for det er ikke det der sker i USA. Rigtig mange emergente derovre sletter kommentarer fra doktrintro kristne, fordi de ikke bryder sig om det de skriver, selvom det er gjort i et pænt sobert sprog. Det findes der rigtig mange eksempler på. Den vogn er de danske emergente ikke hoppet med på. De kan i større grad tåle kritik. Det vil jeg meget gerne rose dem for, for hvis vi ikke kan tåle kritik, så er vi ildestedt. Vi skal kunne tåle at se os selv, som andre nogen gange ser os. Jeg håber at de og andre kirkelige bloggere holder fast i dette, så vi også kan have en fornuftig og gavnlig dialog.

Share on Facebook

Leave a Reply