Da jeg i dag så Udfordringens artikel om at medlemmer af Frikirkenet ikke længere behøver praktisere troendes dåb, fik jeg lyst til at skrive det fra en noget anden vinkel end den Udfordringen havde. Se original artiklen her: http://udfordringen.dk/art.php?ID=25339 

Frikirkenet lukker døren op for flere frafaldne kirker
Frikirkenets formand Lars Bo Olesen, fortæller glad at, nu kan endnu flere frafaldne kirker få lov til at blive en del af Frikirkenet. Lars Bo siger: ”Nogen gange føler vi os lidt alene, når vi kun er ca 100 kirker som prøver at finde laveste fællesnævner. Vi har haft et problem med at blive flere, men har svært ved at finde nogen der praktiserer troendes dåb, som også er parat til at gå endnu mere på kompromis med Guds ord end de er i forvejen.”

Bestyrelsen for Frikirkenet har diskuteret dette problem igennem det sidste års tid, og fundet ud af at der jo er masser af potentiale i frafaldne kirker som bare praktiserer barnedåb. Som Lars Bo selv siger ”Da det gik op for os at der her var en uudnyttet markedssegment, var det som om en ny verden åbnede sig for os. Så for os betyder dåb ikke noget mere. Det er vigtigere at blive så mange som muligt, og da vi i forvejen har vist en udvikling der viser at Guds ord betyder mindre og mindre for os, så burde man da åbne op for kirker som har vist samme tendens.”

Udfordringen har spurgt nogen af de kirkeretninger som kunne blive relevante. Metodistkirkens formand Jørgen Thaarup siger: “For os er det et dejligt skridt, FrikirkeNet nu har taget, med en meget større åbenhed. Så vi vil da bestemt overveje at gå med. Altså, vi er jo kendt for at være så ultraliberale efterhånden, at det nærmes ville være unaturligt ikke at tage imod dette tilbud. Hvis vi skal gå endnu mere på kompromis med Guds ord, så lad os da gøre det i en større flok, så vi kan få endnu mere indflydelse i dette land. Et fælles talerør for frafaldne kirker, er hvad vi har brug for.”

Hvad med John Wesley?
Jørgen Thaarup svarer på spørgsmålet om Metodistkirken ikke er ved at komme ret langt væk fra det som deres grundlægger John Wesley stod for, og særlig hvis man går med i Frikirkenet;”Er du tosset mand, hvem vil dog prædike sådan noget i dag? John Wesley prædikede jo udfra bibelen, og talte om omvendelse fra synd. Nej, den slags vil vi slet ikke tilbage til, så hellere Frikirkenet!

Negative metodister
Der findes da også kritiske røster fra Metodistkirken. En kvinde fra Strandby metodist kirke som har valgt at være anonym, mener at det kan være svært for Frikirkenet at rumme kirker som metodistkirken. I nogen metodistkirker har man nemlig udskiftet kirkens bibelstudie, med et studie af den kætterske bog ”Hytten”. En bog som viser et direkte ubibelsk billede af Gud, foruden at være mere buddhistisk inspireret end bibelsk. Kvinden fra Strandby Metodistkirke, er i tvivl om det ikke er for meget for Frikirkenets kirker at have nogen med, som har udskiftet deres bibelstudie med ubibelske bøger.
Til det svarer Tony Jacobsen som er talsmand for Frikirkenet, at det ikke vil være et problem. “Man har i forvejen i mange af Frikirkenets kirker udskiftet bibelstudier i hjemmene, med bøger af Rick Warren, og nogen steder selv Rob Bells bøger. Og så er der jo ikke så langt mere til bøger som Hytten.”

Dansk Oase siger nej
Alligevel er der også kirkeretninger som siger nej. Dansk Oase har meldt ud at de under de nuværende omstændigheder ikke vil overveje at gå med. Generalsekretær for Dansk Oase Karsten Bach udtaler at han ikke mener Frikirkenet er liberal nok. ”Vi er stolte af at have førertrøjen indenfor frafald. Vi gør en dyd ud af at have de mest liberale prædikanter på vores bibellejre og have mest fokus på noget der tenderer til hedonistisk gudsdyrkelse, så langt som vi i dag har moral til. Vi synes stadig at der er alt for meget konservatisme hos visse dele af Frikirkenet, og det ønsker vi ikke at være en del af!”

Lars Bo Olesen har ikke nogen kommentarer til udmeldingen fra Dansk Oase. Men siger at håbet er at man med tiden vil kunne blive så rummelige at også syvendedags-adventisterne og mormonerne kan blive en del af fællesskabet. ”Vi ønsker at være inkluderende, ikke eksluderende”.

Share on Facebook

3 Responses to “Nyhedssatiren: Frikirkenet lukker døren op for flere frafaldne kirker”

 1. Morten C Says:

  Ja, sådan en kirke var jeg også i engang (inkluderende, ikke ekskluderende) som nyfrelst, men så læste jeg Bibelen…

 2. Eva Says:

  Hej René,
  Nu er jeg ikke specielt godt inde i Dansk Oase-kirkers generelle teologiske linje. Men jeg har da bemærket, at de i forbindelse med indførelsen af Folkekirkens vielsesritual for homoseksuelle par står som medudgivere af det ganske udmærkede hyrdebrev, som er udgivet i et samarbejde mellem:
  Dansk Bibel-Institut – DanskOase -Evangelisk Luthersk Missionsforening – Evangelisk Luthersk Netværk – Indre Mission -Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse – Kristeligt Forbund for Studerende – Luthersk Mission – Menighedsfakultetet.
  I dette hyrdebrev står der bl.a. følgende: “Kirkens HELLIGHED er truet, fordi ritualet velsigner det, som Bibelen kalder synd. Dermed forkyndes syndernes tilladelse i stedet for forladelse, og dette såkaldte evangelium er ikke et evangelium.”
  Sådan en udgivelse er da en tydelig vedkendelse af det ledelsesmæssige teologiske ansvar, man står med – hvilket de også skriver, og det ligger implicit i titlen “hyrdebrev”. For mig at se er det udvisning af teologisk lederskab og ansvar, som man godt har kunnet savne fra visse frikirkelige kredse. Der henvises til udgivelsen fra Dansk Oases hjemmeside her:
  http://danskoase.dk/?id=1123&tt_news=238

  Og selve hyrdebrevet kan læses her:
  http://danskoase.dk/index.php?id=2363

  Og en anden ting: Jeg er baptistisk opdraget og har hele min opvækst anset barnedåb for at være dybt mærkværdigt og ubibelsk. Men de senere år har jeg – bl.a. via KFS’ arbejde – haft mange spændende dialoger med f.eks. IM’ere om dåbssyn. Jeg holder stadig på troendes dåb som det absolut bedst begrundede, men er begyndt at være åben for, at barnedåb faktisk kan forsvares bibelsk – omend den “omtale” i Bibelen, som tilhængere af barnedåb typisk vil henvise til, er meget implicit. Mener du virkelig, at vejen fra barnedåb til frafaldne kirker er så kort? Hvad mener du om eventuelle andre samarbejdsmuligheder mellem frikirker og f.eks. IM/LM? Traditionelt har det jo været sådan (sådan som mit indtryk er) at sidstnævnte har været langt mere afvisende og skeptisk over for frikirkelig teologi, og dermed også økumenisk samarbejde, end omvendt. (IM/LM har langt større tradition for en klar teologisk linje end store dele af den frikirkeverden, jeg kender til.)

 3. René Vester Says:

  Hej Eva
  Mit formål med artiklen her, er ikke at tage et stort opgør med barnedåben. Jeg har et baptistisk syn, og det har jeg haft siden jeg blev kristen. Jeg kender mange kristne som er tilhængere af barnedåben, og ser ikke ned på dem af den grund. Men der er altså folk der er gået i døden for at holde fast i troendes dåb, og jeg synes når baptistkirker begynder at se igennem fingre med den baptistiske dåb, så træder de på det martyrer som døde for at holde fast i deres bibelske overbevisning herom. Men formålet med artiklen her var at vise at man hos Frikirkenet ikke er så fokuseret på hvad bibelen siger, men på at få flere med, og det er trist. Det skal ikke være et mål at være mange, (selvom det er rart at være mange) men at det er bibelsk funderet.

  Jeg kender godt til det fælles dokument som Dansk Oase har lavet sammen med andre kirkeretninger. Det synes jeg på mange måder er fint. Men det er et stort problem at flere af de kirker som tilslutter sig det brev, samtidig tillader at skilte folk (der er blevet skilt uden bibelsk begrundelse) kan blive gift med andre. Jesus talte megetskarpt om dette, han kaldte det hor. Men mange af de kirker som går imod homoseksuelle ægteskaber, accepterer det som Jesus kalder hor, og det betyder faktisk at man er dobbeltmoralsk. De (få efterhånden) kirker som ikke accepterer gengiftning af folk som er skilt uden bibelsk årsag, er dem som kan tillade sig at udtale sig i denne sag. Jeg har skrevet lidt om det i det her indlæg: http://sand.omvendelse.dk/nar-kirkens-graense-for-synd-er-forskellig-fra-guds-3678.htm

  Men nej jeg er ikke imod at man arbejder sammen, jeg har selv været glad for at komme i KFS da jeg var studerende, mange af dem tog bibelen langt mere alvorlig end vi gjorde i den frikirke jeg kom i dengang. Så det var gavnligt for mig. Men det betyder ikke at jeg skal lave en organisation som vi allesammen kan gå ind under.

Leave a Reply