I Politiken kan man i dag læse en tankevækkende artikel. Den viser at satanisterne nu også er gået hen og blevet formidlere af selvudvikling, selvrealisering o.l. og har valgt at fokusere mindre på klassisk satanisme med fokus på oprør mod kirken og Gud. Prøv at læs om du også synes der er nogle paraleller til den moderne kirke, jeg så desværre flere ting som jeg har oplevet i kirken af i dag.

Her er artiklen: Søgervenlige satanister

Share on Facebook

7 Responses to “Når satanisterne bliver søgervenlige”

 1. Søren Grubb Says:

  Det var da en skam at jeres imaginære vens modpol er ved at forsvinde… Hvornår tager i kristne det samme skridt?

 2. Amina Lap Says:

  Jeg kan ikke undlade at bemærke, at DC åbenbart stadig opfatter skænding af gravsten som “the satanic thing to do”. At bedømme antallet af satanister ud fra antallet af væltede gravsten, er dog mere tåbeligt end at forsøge at bedømme antallet af ægte katolikker ud fra antallet af misbrugte alterdrenge, eller antallet af muslimer ud fra mængden af selvmordsbomber.

  DCs teori bygger på et billede af satanisme, som har meget lidt at gøre med virkeligheden, bl.a. fordi det jo igen og igen er blevet påvist, at en stor del af kirkeskænderne end ikke selv opfattede sig som satanister, men i mange tilfælde blot har været børn eller teenagere, som har handlet på baggrund af kedsomhed, stoffer eller alkohol. Men nu har virkeligheden jo heller aldrig interesseret DC nær så meget som deres egne religiøse fantasier.

  Men jo, jeg er enig så langt, at antallet af gravstensvæltninger er på vej tilbage. I følge min opfattelse handler dette dog ikke om antallet af teenagesatanister, men er bl.a. et udtryk for, at medierne ikke i samme grad gør det spændende. I 90’erne fik DC fik lov til at udråbe meningsløs hærværk som værende del af et ondt satanisk plot, ligesom de advarede mod muligheden for dæmonbesættelse af landets unge via rollespil, popmusik og Pokamon legetøj.

  Siden da har bl.a. Satanisk Forum gjort det vanskeligere for både vandaler og medier at tro på, at hærværket er meningsfuldt ud fra et satanisk synspunkt, hvilket også har fjernet meget af appellen ved hærværket.

 3. Linealis Says:

  @AL: Gravskændinger og hærvæk eller ej, så ligger det i selve satanismens selvforståelse, at man betragter sig som en modpol til kristendommen – ellers giver betegnelsen ‘satanisme’ vel ingen mening?

  Det interessante er så at man – i følge artiklen – har vendt fokus mod selvdyrkelse og selvrealisering. Og præcis samme tendens kan man se i mange kirker og trossamfund. Evangeliet er blevet en anstødssten (1 Kor 1,18ff) og bliver erstattet med psykologi og filosofi, enten det er selvrealisering som i den såkaldte trosbevægelse, eller mere en mere almen godhedsfilosofi som i liberalteologi og emergent church.

 4. Jesper Says:

  @Linealis – Kristus er blevet reduceret til en profet og et forbillede, og ikke en frelserfigur, som vitterligt er en anstødssten.

 5. Susan Møllerskov Says:

  Ja, det hele er bare en del af forsøget på at blande alle religionerne sammen, indtil der kun er en tro. Om det lykkes eller ej, kan vi ikke rigtig se i Bibelen, men man prøver alligevel.

 6. Jesper Says:

  @Susan – det vil sandsynligvis lykkes og fører mange vild, lad os bede til at tiden afkortes.

 7. Susan Møllerskov Says:

  Det er i hvert fald planen, Jesper, men vi ved, at mange skal miste deres liv fordi de ikke vil tilbede dyret eller dets billede. Hvor mange? Det vises ikke helt præcist i Bibelen. Lad os bede for hinanden endnu mere, idet vi ser dagen komme.

Leave a Reply