I Kristeligt dagblad kan man i dag læse at fire ud af ti danskere, mener man skal tvinge alle trossamfund til at vie homoseksuelle. At det tal er så højt er stærkt bekymrende. For at man overhovedet kan finde på at mene at trossamfund skal tvinges til at foretage noget der kan være i uoverenstemmelse med det de tror på, er et overgreb på folks menneskerettigheder. Ville det eksempelvis være i orden at tvinge vegatarer til at spise kød?

Men her taler jeg ikke kun om kristne. At tvinge muslimer, mormoner, Jehovas Vidner, og buddhister med mere til dette imod deres vilje og overbevisning, er i direkte strid med de internationale menneskerettigheder. Jeg vil dog sove forholdsvis godt i nat alligevel. Fordi jeg er overbevist om at vore politikere har mere kendskab til menneskerettighederne, end store dele af den danske befolkning åbenbart har. Og de menneskerettigheder ønsker man at overholde for at undgå problemer med en vis domstol i Haag.

Men det kan dog få betydning alligevel. For staten kan på sigt godt vælge at fratage trossamfund deres skattefordele, fradragsmuligheder og tilskud hvis de nægter at vie homoseksuelle par. Det kan gå meget hurtigt. Flere frikirker end man lige går og tror er faktisk stærkt afhængige af tilskud fra staten, selvom de fejlagtigt påstår noget andet. Folks mulighed for at trække tiende og gaver fra i skat kan fjernes. Ungdomsforeningerne som får tilskud fra kommunen, selvom det reelt set bare bliver en økonomisk støtte til kirkens aktiviteter, kan miste deres tilskud. Præster har nogle fradragsmuligheder som gør at man ved en lav indkomst, kan klare sig rimeligt alligevel. De kan fjernes hvis han ikke fungerer som en der har underlagt sig statens krav. Hvis disse økonomiske fordele bliver fjernet, så er spørgsmålet hvor mange af de kirker som vil fortsætte med at holde fast i deres afvisning af homoseksuelle vielser. Mange frikirker er jo presset hårdt nok på økonomien i forvejen. Er de også parat til at lukke og slukke deres bygninger og holde fast i deres overbevisning?

Se også disse links om emnet:
https://sand.omvendelse.dk/da-pr%c3%a6sten-l%c3%b8j-968.htm

https://sand.omvendelse.dk/nar-kirkens-graense-for-synd-er-forskellig-fra-guds-3678.htm

 

Share on Facebook

One Response to “Når menneskerettighederne ikke betyder noget mere”

  1. Linealis Says:

    Vielsesmyndighed er ikke nogen menneskeret, så den kan også fratages. Det er en fin ordning, at et par kan blive viet i kirken, i modsætning til fx. i Frankrig. Derved markeres det, at det er samme løfte man giver til Gud og mennesker, samtidig med at kirken kan formulere løftet (“til døden jer skiller”) og ikke overlade det til andre (“til ‘kærligheden’ jer skiller”, “så længe I har lyst” eller hvad man nu kan finde på).

Leave a Reply