Legalisme har altid været en fare for kirken. Den lære der siger at vi i egen kraft kan gøre os gode nok til Gud. Noget som mange nok i sit klare udtryk vil afvise. Men det er ikke altid den er så klar i sit mæle, den kommer ofte ganske subtilt. Så den kan være svær at vurdere lige på stedet. Men hvordan kan den så se ud?

Legalismen fokuserer på gerninger, men kan få det til at lyde som om det er hellighed der er tale om. Men hellighed kommer fra Herren, hvilket bringer gode gerninger i den der er født på ny. Men gerninger som skal få os til at se ud som om vi er hellige, er en form for bestikkelse man forsøger at give til Gud. Da Gud er en retfærdig og Hellig dommer, kan Han ikke tage imod bestikkelse. For Ham vil det svare til at Han er nødt til at øge sin straf, siden man kunne tro at Han kunne bestikkes.

Nu mener jeg ikke at det er forkert at fokusere på den kristnes gerninger. Så længe korset er en central del af forkyndelsen. Men hvis korset ikke er en del af forkyndelsen, og der er meget fokus på gerninger (som kan lyde hellige), så har forkyndelsen fejlet og istedet blevet legalistisk. Her skal genfødte omvendte kristne passe på, hvad de tager for gode varer. For mange af os der faktisk er forvandlede, og tilhører Jesus Kristus, vi savner at se mere hellighed i vore egne, andres og i menighedernes liv. Så når vi hører en tale om hellighed, kan vi nemt blive for begejstrede. Det må vi bestemt også godt blive begejstrede over at høre. Jeg har glædet mig de gange jeg har hørt forkyndere tale om hellighed, og gjort det godt. Det har været meget opbyggende at høre den slags, særlig hvis man ikke var vant til at høre den slags i kirken. Men hvis der er tale om en hellighed som ikke fokuserer på Jesu kors, eller minimerer Jesu kors, så er vi i problemer.

Eksempel
Jeg vil gerne illustrere med et eksempel. John Bevere som lige har været i Danmark synes jeg desværre er et lidt for godt eksempel herpå. Bevere er uden tvivl ret vidende om mange ting i bibelen. Men reelt set er det legalisme han prædiker. Han er en del af trosbevægelsen, hvilket er nok til at han ikke skal inviteres til evangeliske kirker, eftersom trosbevægesen bygger på falsk lære. Bevere er dog nem at forfalde til hos overgivne kristne, da han lyder lidt som trosbevægelsens svar på Paul Washer. Der er faktisk flere af de samme elementer i begges forkyndelse. Vel at mærke posistive elementer. Men hvor Paul Washer forkyndelse har en klar fokus på Jesus og Hans værk på korset, så har Beveres forkyndelse en uhyggelig fokus på vores liv, og hvordan vi skal leve det. Det er tankevækkende at vide at flere af de kirker som godt vil have John Bevere til at komme, ofte er dem som taler imod at bruge loven i evangelisationsøjemed. Alligevel vil de gerne have en mand der bruger loven i ekstrem grad, men har et meget lavt forbrug af evangeliet. Efter at have hørt John Bevere, og særlig efter at have hørt en prædiken der hedder Works, er jeg faktisk ret rystet over hvor langt væk Beveres forkyndelse er fra doktrinen retfærdiggørelse af tro. En doktrin som reformatorerne var villige til at dø for.
Hvis man ikke vil høre en hel prædiken med ham, men se et klip hvor han fokuserer på hellighed, med manglende fokus på evangeliet, kan man se et klip her. Udover at forkyndelsen er legalistisk, er han også manipulerende med alt hans forsøg på at få respons fra publikum. Men det er nok noget der kommer fra hans trosbevægelsesbaggrund.

Hvis man ønsker at høre prædikenen “Works” kan den høres på dette link:Works af John Bevere

Share on Facebook

Leave a Reply